پایان نامه ارشد شیمی: مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

-۸مکانیسم حرکت رطوبت در جامدات:

دو مکانیزم فیزیکی یعنی حرکت مویرگی (مویینگی ) و انتشار مولکولی (نفوذ ) تا انتهای خشک کردن ماده در نظر گرفته می شود آب درون ماده از میان شیارها و شکاف های بسیار ریز حرکت کرده و به سطح می آید و تا زمانیکه آب آزاد در شیارها وجود دارد کشش سطحی به طور مداوم این آب را به طرف سطح می کشد.پس از خروج مقداری آب ماده قدری چروکیده می شود یعنی شکاف ها و شیارها به اندازه ی آب از دست رفته تنگ تر می شود و نتیجتا در ابتدای خشک کردن سرعت تبخیر و خشک شدن در واحد سطح ثابت است در مراحل آخر خشک شدن که داخل ماده کاملا تغییر شکل و ماهیت داد سرعت خشک شدن نسبت به قبل کاهش پیدا کرده و در اثر نبود آب در درون شکاف ها هوای موجود در آن ها مولکول های بخار آب را به طریقه ی انتشار و در تماس با قسمت جامد شکاف ها به طرف سطح ماده می آورد. در اوایل خشک کردن ممکن است انتقال آب از درون ماده به سطح، با هردو پدیده انجام شود ولی در اواخر خشک کردن انتقال آب حتما توسط پدیده ی انتشار مولکولی انجام می شود. با افزایش درجه حرارت مقدار رطوبت تعادلی کاهش می یابد و این موضوع به تغییر رطوبت از بالا به پایین در فرایند خشک کردن و یا از پایین به بالا در فرایند رطوبت زنی بستگی دارد بنابراین منحنی های جذب و دفع با یکدیگر تفاوت دارند.

الف-نفوذ:

در اثر اختلاف غلظت رطوبت بین سطح جسم و داخل آن بیشتر در جامدات غیر متخلخل دیده می شود. مانند مواد ژلاتینی و صابون

ب-مویینگی :

مکانیسم مویینگی بیشتر در جامدات متخلخل مانند خاک رس و سنگهای معدنی صورت می گیرد و حرکت رطوبت مانند حرکت در داخل لوله های مویین است که عامل کشش سطح است.در جامداتی که مکانیسم نفوذ کنترل کننده است معمولأ ناحیه اول سرعت سقوط وجود ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم