پایان نامه ارشد شیمی : مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۳- فلسفه تئوری Gaussian 09

این نرم­افزار شیمی محاسباتی می­باشد، شیمیدان­ها برای محاسبات مولکولی مواد آلی و معدنی و همچنین سینتیک از آن استفاده می­کنند. فلسفه تئوری Gaussian 09 بر این پایه استوار است که مدل­های تئوری باید برای همه سیستم های مولکولی با هر اندازه و نوعی بطور یکسان قابل اجرا باشد. مدل های شیمیایی در گوسین از ترکیب روش­های تئوری با مجموعه­های پایه حاصل شده­اند. نرم­افزار گوسین قادر به بررسی خواص بسیاری از مولکول­ها و واکنش­ها می­باشد. قابلیت­های نرم­افزار محاسبه انرژی­های مولکولی و ساختار، انرژی ساختار و حالت­های گذار فرکانس­های ارتعاشی، خواص ترموشیمیایی، انرژی واکنش، مسیر واکنش­ها، اوربیتال مولکولی، بارهای اتمی، پتانسیل الکترواستاتیک و دانسیته­های الکترونی، الکترون­خواهی و پتانسیل یونش و غیره می­باشد.

محاسبات انجام شده توسط این نرم­افزار Gaussian 09 بر روی سیستم­ها می­تواند مربوط به فاز گازی یا حلال باشد و همچنین می­تواند مربوط به مولکول­های پایه و برانگیخته باشد. بنابراین  Gaussian 09 می­تواند به عنوان ابزاری قوی بر روی مکانیزم واکنش­ها، سطوح انرژی پتانسیل، انرژی برانگیخته به کار رود. با استفاده از نرم­افزارها و برنامه­های محاسباتی موجود امکان به دست آوردن اطلاعاتی راجع به ساختار مولکول (مانند طول پیوند، زوایای پیوندی و زاویه­ی کشش)، خواص ترمودینامیکی (مانند آنتروپی، انرژی آزاد، گرمای تشکیل و آنتالپی)، خواص طیفی (مانند طیف رزونانس مغناطیس هسته و طیف ارتعاشی)، خواص نوری و بسیاری از اطلاعات با ارزش دیگر امکان پذیر می­باشد.

 

 

۲-۴- محاسبات در فاز حلال

محاسبات برای مولکول زانتین و توتومرهای آن در حلال­های آب، دی­متیل­سولفوکسید، تتراهیدروفوران، بنزن، اتانول و کلروفرم با روش­های DFT/6-311++G(d,p) و MP2/6-311G(d,p) انجام شدند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

نتیجه گیری

در مطالعات تئوری با بررسی نه ساختار توتومر موجود برای مولکول زانتین نتایج به­دست آمده حاکی بر آن است که ایزومر A پایدارترین ساختار در هر دو روش DFT و MP2 بوده و مرتبه پایداری این توتومرها بصورت A> D> H> G> I> F> E> B> C می­باشد. برای تمام توتومرها با افزایش قطبیت، ترکیبات پایدارتر می­شوند به این ترتیب پایداری نسبی در حلال بیشتر از فاز گازی است. انتقال هیدروژن در حضور آب سریع‌تر است. ترتیب قدرت پیوند هیدروژنی در توتومرهای زانتین همراه با آب به صورت G3> G1> G2> C1> B2> E1> B1> A3> H1> I2> D2> I1> D1> E2> F2> H2> F1> H3> A1> D3>A2 است. منفی­ترین مکان در این ایزومر‌ها O11 و N4 است که برای حمله‌های الکترون دوستی مناسب است. توتومر G دارای ELUMO بزرگتری می­باشد بنابراین میل پذیرش الکترون آن بسیار زیاد است همچنین توتومر B دارای انرژی شکاف کمی می­باشد بنابراین واکنش­پذیری کمتری از خود نشان می­دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال با فرمت ورد