پایان نامه ارشد شیمی : بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۱-۱-   روش­های تهیه زانتن­ها

روش­های مختلفی برای تهیه این ترکیبات وجود دارد که در اینجا به چند روش اشاره می­شود. یک روش برای سنتز رنگ­های زانتن و تری­آریل متان، واکنش دو اکی­والان از یک فنول استخلاف­دار با فتالیک­انیدرید در حضور کاتالیزر اسیدی می­باشد (طرح ۱-۱۶). در این روش از واکنش­های جانشینی الکتروفیلی آروماتیک، واکنش فریدل کرافتس و هالوژناسیون (طرح ۱-۱۷) استفاده می­شود [۴۸].

 

(۷۴)                                         (۶۶)               (۷۳)

طرح (۱-۱۶)

(۷۶)                                                             (۷۵)

طرح (۱-۱۷)

 

یک روش مناسب برای سنتز ترکیبات اسپیروزانتن، تراکم ۱- نفتول (طرح ۱-۳۹) یا مشتقات فنول (طرح ۱-۴۰) با اگزالیک اسید و سولفوریک اسید است که فرایند انجام واکنش به صورت تک مرحله­ای می­باشد و ساختار مولکول به وسیله روش X-ray مشخص شده است.

در این واکنش تراکمی یک نوع واکنش فریدل کرافتس بین ۱- نفتول یا فنول­های استخلافدار و اگزالیک اسید انجام می­شود [۴۹]. به نظر می­رشد که این واکنش برای ۱- نفتول و مشتقات فنول عمومیت داشته باشد و اسپیرولاکتون­های متنوعی از واکنش ۱- نفتول یا مشتقات اگزالیک اسید در سولفوریک اسید سنتز شده باشد.

 

(۷۹)                                      (۷۸)               (۷۷)

طرح (۱-۱۸)

 

(۸۱)                                                    (۷۸)                    (۸۰)

طرح (۱-۱۹)

واکنش آلدهیدها با رزوسینول یا ۶،۱-دی­هیدروکسی نفتالن روش دیگری برای سنتز رنگ­های زانتن می­باشد. این روش توسط کاتالیزرهایی مانند متان سولفونیک اسید و روی کلرید انجام شده است. استفاده از فسفریک اسید غلیظ به عنوان حلال راندمان محصول را افزایش می­دهد. کاربرد این روش برای تهیه مشتقات فلوئورسین و نفتوفلوئورسین می­باشد (طرح ۱-۲۰) [۵۰].

 

(۸۵)                             (۸۴)                           (۸۳)              (۶۷) یا (۸۲)

طرح (۱-۲۰)

 

روش مناسب دیگری که برای سنتز ترکیبات هتروسیکل اسپیرو به کار برده شده است، واکنش ۲- هیدروکسی نفتالن-۱،۴- دی اون و آیزاتین در حضور کاتالیست است. واکنش از طریق تشکیل حدواسط a پیش می­رود که در ادامه واکنش، شرایط برای بسته شدن حلقه فراهم می­شود (طرح ۱-۲۱).

 

(۸۹)                                            (۸۸)                                       (۸۷)                      (۸۶)

طرح (۱-۲۱)

 

روش دیگر برای سنتز ترکیبات هتروسیکل اسپیرو، واکنش بین نین­هیدرین و ۲- هیدروکسی-۱،۴- دی­اون می­باشد (طرح ۱-۲۲) [۵۱].

 

(۹۰)                                                        (۶۶)                     (۸۶)

طرح (۱-۲۲)

 

واکنش سه جزئی ۲-نفتول، ۲-هیدروکسی-۱،۴-دی­اون و آیزاتین­ها در حضور کاتالیست، روش مناسب دیگری برای سنتز ترکیبات اسپیروزانتن­ها است. از مزایای این روش کوتاه بودن زمان انجام واکنش، سادگی و ارزان بودن کاتالیست­های مورد استفاده است (طرح ۱-۲۳) [۵۲].

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید