پایان نامه ارشد رشته شیمی: مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

-۵انواع رطوبت:

۲-۵-۱-رطوبت اولیه: مقدار رطوبت ماده در ابتدای عمل خشک کردن است.

۲-۵-۲-رطوبت ماکزیمم: مقدار رطوبت در زمانیکه تمام خلل وفرج ماده ی اشباع از رطوبت پر شود.

۲-۵-۳-رطوبت سطحی: مقدار رطوبتی که به شکل لایه نازک روی سطح ماده را می پوشاند را رطوبت سطحی سطحی نامیده می شود این رطوبت به دلیل وجود نیروهای کشش سطحی روی سطح مایع ایجاد می شود.

۲-۵-۴-رطوبت تعادلی: مقدار رطوبتی از جسم که در تعادل با بخار موجود در عامل خشک کننده است. این مقدار رطوبت، حداقل رطوبتی است که جسم می توان در عمل خشک شدن درشرایط معینی داشته باشد گاهی به این رطوبت ، رطوبت نمدار کمینه هم گفته می شود با x* نمایش می دهند. میزان رطوبت تعادلی به عوامل زیر بستگی دارد:

 

۱-درجه ی حرارت هوا

۲-میزان رطوبت نسبی

۳-ماهیت، اندازه و سطح ویژه ی ماده

خشک کردن زمانی اتفاق می افتد که میزان رطوبت نمونه از رطوبت تعادلی بیشتر باشد.

۲-۵-۵-رطوبت آزاد: به اختلاف رطوبت نمونه با رطوبت تعادلی گفته می شودو عمل خشک کردن تا زمانیکه رطوبت آزاد وجود دارد می تواند صورت گیرد.

(۲-۳)

به عبارت دیگر رطوبت آزاد ، بیشترین مقدار رطوبتی است که می توان از ماده ی جامد جدا کرد و به غلظت بخار گاز بستگی دارد و نیروی محرکه در برابر انتقال جرم است اگر خشک کردن کامل باشد X=0 می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم