پایان نامه ارشد رشته شیمی: مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲) سنتز ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی

۳-۲-۱) کلیات

همانطور که در فصل ۱اشاره شد پیرازول ها در طبیعت نادر هستند ولی مشتقات این حلقه هتروسیکلی طیف گسترده ای خواص بیولوژیکی ودارویی مهم از جمله ضد التهاب، ضد تب ، ضد میکروبی، آرام بخش، خواب آور ، و ضد انعقاد می باشند، بسیاری از مشتقات پیرازول خاصیت ضد سرطان هم نشان می دهند بنابراین دراین پایان نامه سنتز ترکیبات اسپیرودارای هسته پیرازولی ارائه شده است . این استراتژی سنتزی دو مرحله­ای است که مرحله نخست آن شامل سنتز ۵و۶ دی هیدرو پیرولو]۳، ۲، ۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دی­اون می­باشد. در مرحله دوم ۱و۲-دی اون مربوطه در حضور مشتقات استوفنون وهیدرازین هیدرات طی  واکنش ۳ مرحله ای ۳جزئی در حلال اتانول واسید استیک وکاتالیست تری اتیل آمین واکنش داده شده و در نهایت ترکیبات جدید اسپیرو با راندمان عالی را بدست می­ دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها