پایان نامه ارشد رشته شیمی : مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱٫۱٫۱       پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته پرشده با میکروذرات معدنی تراوا

به علت شباهت زیاد بین تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته با مدل های هدایت حرارتی/الکتریکی معمولا سازگاری خوبی بین این مدل ها وجود دارد . با توجه به نزدیکی مقایسه بین هدایت حرارتی/الکتریکی و تراوایی عمدتا میتوان از مدل های هدایت الکتریکی/حرارتی مدل های تراوایی را اقتباس کرد.در دی الکتریک گرادیان منفی پتانسیل الکتریکی  نیروی محرکه میدان الکتریکی  است . جابجایی دی الکتریک  به طور پیوسته با جریان رابطه دارد.فاکتور ثابت دی الکتریک و یا گذردهی الکتریکی  است.در انتقال از طریق غشا گرادیان منفی فشار  نیروی محرکه برای تراوایی است شار  متناسب با نیروی محرکه با یک عامل نسبی به نام تراوایی  است.در مورد یک غشای ناهمگن فشار در سطح مشترک بین دو فاز پیوسته است. هم ارزی بین دی الکتریک و انتقال از طریق غشا به صورت شماتیک در زیر آورده شده است .

هرگونه راه حل بدست آمده برای گذردهی الکتریکی یک سیستم ناهمگن به طور مستقیم برای تراوش در غشای ناهمگن با جایگزین کردن گذردهی الکتریکی فاز پیوسته و پراکنده با تراوایی فازهای مربوط اعمال میشود.  [۲۵]

با این وجود مدل هایی هم وجود دارند که در ابتدا برای تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته گسترش داده شده باشند . [۲۵, ۲۹]

پرکننده های معدنی موجود در غشاهای ماتریس آمیخته به دو دسته ی تراوا  و ناتراوا تقسیم میشوند. غالبا مدل های ارائه شده برای پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته برای غشاهای ماتریس آمیخته حاوی پرکننده های تراوا ارائه شده است. مدل های تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته حاوی ذرات معدنی نا تراوا عموما همان مدل های ارائه شده برای غشاهای ماتریس آمیخته با ذرات تراوا  میباشد که در آن فاز پراکنده (ذرات معدنی) نا تراوا در نظر گرفته میشوند . با این وجود با توجه به تفاوت در نواقص سطوح مشترک پلیمر و ذره در غشاهایی با ذرات تراوا  و ناتراوا مدل های موجود برای پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته را به دو دسته تقسیم بندی میکنند : مدل هایی که برای پیش بینی تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته متشکل از پرکننده های تراوا  قابل استفاده است و مدل هایی که برای پیش بینی تراوایی در غشاهای ماتریس آمیخته حاوی ذرات پرکننده نا تراوا قابل استفاده است. [۳]

۱٫۱٫۲       مدل های پیش بینی تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته تماس ایده آل

در اغلب موارد مدل های تراوش برای غشاهای ماتریس آمیخته با ذرات تراوا برای پیش بینی تراوایی موثر گاز نافذ به عنوان تابعی از تراوایی فاز پیوسته(ماتریس پلیمری) ، فاز پراکنده(ذرات معدنی) و میزان بارگذاری ذرات(کسر حجمی بارگذاری ذرات) معرفی میشود.[۲۱]

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

  مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا