پایان نامه ارشد رشته شیمی : سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


۱-۵- روش های سنتز پلی‌آمیدهای آروماتیک

۱-۵-۱- سنتز در محلول‌های با دمای پایین

رایجترین روش های تهیه پلی‌آمید های آروماتیک، واکنش دی اسید کلریدها با دی آمین ها در دمای پایین یا واکنش تراکم مستقیم، در محلول دی اسیدهای آروماتیک و دی آمین ها در دماهای بالا می‌باشد. در این واکنشها اغلب از حلالهای قطبی و بدون پروتون مثل N,N-دی‌متیل‌فرمامید(DMF)،N,N –دی‌متیل‌استامید (DMAc) وNMP  و DMSO استفاده می‌شود. نمک هایی مثل کلسیم کلرید یا لیتیم کلرید و یا مخلوطی از هردوی آنها باعث افزایش حل پذیری می‌شود زیرا اثر متقابل کاتیون ها با گروههای آمیدی استحکام پیوندهای هیدروژنی بین زنجیرها را کاهش می‌دهد.

کولار و نومکس به ترتیب، از نظر اقتصادی  به وسیله تراکم پارا فنیلن دی آمین (PPD) و ترفتالویل دی کلرید (TPC) یا متا فنیلن دی آمین (MPD) و ایزو فتالویل دی کلرید (IPC) و با استفاده از NMP به عنوان حلال و کلسیم کلرید به عنوان جزء یونی تهیه می‌شوند.

روش محلول های با دمای پایین، زمانی ارجح است که دی اسید کلرید  به راحتی از دی اسید آروماتیک تهیه  شود. از طرف دیگر ODA/PPPT یا  Technoraبوسیله تراکم ODA و PPD (50% از هر کدام) با TPC تهیه می‌شود. عدم تقارن مونومر ODA و هم بسپارش باعث ایجاد ماده ای کم نظم با کمترین انرژی همدوسی میشود. بنابراین پلیمر در NMP ، بدون افزاینده های حل پذیری (نمک ها) و با خنثی کردن HCl تولید شده توسط ، تولید می‌شود. ساختار این پلی‌آمیدها در شکل ۱-۱ و برخی از ویژگی های آنها در جدول ۱-۶ نشان داده شده است.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی