پایان نامه ارشد رشته شیمی : بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱٫۱        انواع کاتالیزگرها

در یک نگاه کلی می توان کاتالیزگرها را به سه دسته تقسیم کرد:

  • کاتالیزگرهای همگن
  • کاتالیزگرهای ناهمگن
  • کاتالیزگرهای حیاتی

۱٫۱٫۱      کاتالیزگر همگن

در کاتالیزگر همگن ماده ای که به عنوان کاتالیزگر کار می‌کند، با مواد واکنش‌دهنده در یک فاز گاز یا مایعباشند. واکنش­های صنعتی مانند Hydroformylation و پلیمریزاسیون اولفین­ها از کاتالیزگرهای همگن استفاده می کنند.

۱٫۱٫۲      کاتالیزگر ناهمگن

هنگامی که یک مرز مشترک فازی، کاتالیزگر را از مواد واکنش دهنده جدا سازد، آنگاه کاتالیزگر را ناهمگن می نامند. کاتالیزگر ناهمگن عمدتاً از طریق جذب سطحی شیمیایی مواد واکنش دهنده روی سطح کاتالیزگر صورت می‌گیرد.

۱٫۱٫۳      کاتالیزگرهای زیستی

بسیاری از فرایندهای صنعتی به اعمالی بستگی دارند که با کاتالیزگر صورت می‌گیرند. ولی کاتالیزگرهایی که برای انسان اهمیت بیشتری دارند، کاتالیزگرهای طبیعی یعنی آنزیم‌ها هستند. این مواد فوق العاده پیچیده، پروتئین های بزرگی هستند که فرایندهای زیستی مانند گوارش و سنتز سلولی را کاتالیز می‌کنند.[[i]]

۱٫۲        کاتالیزگرهای استفاده شده برای واکنش نووناگل

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر واکنش نووناگل نوع بازمورد استفاده است که به ذکر تعدادی از آنها می­پردازیم.

۱٫۲٫۱      آمین­ها و نمک­های آمونیوم

آمونیاک، آمین­های نوع اول، دوم و سوم به صورت آزاد و یا به صورت نمک­هایشان از جمله کاتالیزگرهای به کار رفته در واکنش نووناگل هستند. از کاتالیزگرهای دیگر این خانواده می­توان به نمک­های آمونیوم و یا آمین­های اسیدهای آلی مانند اتیل دی­آمونیوم استات یا پی­پیریدینیوم استات اشاره کرد [[ii]].

۱٫۲٫۲      اسیدهای لوئیس

۱٫۲٫۲٫۱    تیتانیوم تتراکلراید

مخلوطی از تیتانیوم تتراکلراید و یک باز آلی نوع سوم در حلال­هایی مانندتتراهیدروفوران به عنوان یک کاتالیزگر جدید برای تراکم نووناگل توسط لهنرت[۱] معرفی شد [[iii]]. امتیاز مهم این روش آن است که در واکنش­های ترکیب­های حساس، با استفاده از این روش می­توان واکنش را در دماهای پایین­تر انجام داد [[iv]]. این فرایند در شکل زیر به نمایش در آمده است.

شکل ‏۳‑۱: استفاده از تیتانیوم تتراکلراید به عنوان کاتالیزگر در واکنش نووناگل

۱٫۲٫۲٫۲    کادمیوم یدید

در سال ۱۹۹۳ دیپاک پراجاپاتی و جانگیر ساندهوا واکنش نووناگل را در شرایط بدون حلال در حضور کاتالیزگر کادمیوم یدید انجام دادند [[v]] (شکل ‏۳‑۲).

شکل ‏۳‑۲: استفاده از کادمیوم یدید به عنوان کاتالیزگر در واکنش نووناگل

۱٫۲٫۲٫۳    روی کلرید

تراکم نووناگل سالیسیل آلدهید و مشتقات آن با ترکیب­های متیلن فعال در حضور روی کلرید گزارش شده است [[vi]]

[۱]Lehnert

[[i]] Che M. Masure D.Chaquin P., j.Phys.Chem., (1993), 2022,97.

[[ii]] Knoevenagel E., Chem. Ber., (1896), 172,29.

[[iii]] Lehrent W., Synthesis, (1974), 667,1974.

[[iv]] Courtheyn D. Verhe R. DeKimpe N. deBuyck L. Schamp N., J.Org. Chem., (1981), 3236,46.

[[v]] Prajapati D. Sandhu J.S., J. Chem. Soc. Perkin Trans. I,(1993),739.

[[vi]] Rao P.S. Venkataratnam R.V., Tetrahedron Lett.,(1991), 5821,32.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بهره­ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله­ ای نووناگل