پایان نامه ارشد رشته شیمی: بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

-۵-۱-۱- مدل­های حجم مولار اضافی و پارامترهای برهمکنش

برای پیش بینی رفتار حجم مولار اضافی محلول­های دوتایی نظریه­های زیادی پیشنهاد شده است اما تا کنون روش جامع و دقیقی برای پیش بینی حجم مولار اضافی مخلوط­های دوتایی ارائه نشده است. چندین معادله نیمه تجربی جهت تخمین حجم مولار اضافی در مخلوط­های مایع بر اساس اطلاعات ترکیبات خالص و تفسیر برهمکنش­های مولکولی در مخلوط وجود دارد که از جمله می توان به نظریه محلول­های تجمعی گسترش یافته واقعی[۱] ]۲۴ [، نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون[۲]] ۲۶ ,۲۵ [اشاره کرد. از این میان نظریه  پریگوگن-فلوری-پترسون فهم آسا ن­تر و نتایج تحلیلی بهتری را نسبت به دیگر معادلات ارائه می­دهد که در ادامه به بررسی و تشریح آن می­پردازیم و همچنین نگاهی کوتاه بر نظریه دیگر خواهیم داشت.

 

نظریه محلول­های تجمعی واقعی گسترش یافته توسط هینتز[۳] برای آلکانول و آلکان معرفی شد ]۲۴[.

      بر اساس این نظربه خواص اضافی ترمودینامیکی مخلوط­های دو تایی شامل ترکیبات خود تجمع می­تواند بصورت مجموعی از دو مشارکت شیمیایی و فیزیکی بیان گردد که بخش فیزیکی یا مشارکت فیزیکی از نظریه فلوری ناشی شده است که نه تنها برای اجزاء خالص بلکه برای مخلوط مولکول­های تجمعی نیز درست است. در این نظریه پارامترهای مورد نظر بر اساس داده­های (P-V-T) که شامل چگالی، ضریب انبساط دمایی و ضریب تراکم پذیری هم­دما است محاسبه می­شوند و این نظریه برای مخلوط­های بیشتر از سه ترکیب کاربرد ندارد

-Extended real associated solution1

-Prigogine-flory-patterson2

Heintz-2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف