پایان نامه ارشد رشته شیمی : بررسی اثر گونه­ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی اثر گونه­ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۲-۲-۱-۱) تقریب بورن- اپنهایمر[۱]

اگر هسته­ها و الکترون­ها را به­عنوان نقاط مادی در‌نظر بگیریم، و از برهم‌کنش اسپین- مدار و دیگر برهم‌کنش­های نسبیتی صرف­نظر کنیم، در این صورت هامیلتونی مولکولی به­صورت زیر بیان می­شود:

(۱-۲)

که در آن α و β اشاره به هسته­ها و i و j اشاره به الکترون­ها دارند. این هامیلتونی پیچیده است، ولی خوشبختانه یک راه تقریبی ساده و خیلی دقیق برای حل آن وجود دارد. کلید حل این مشکل در این‌ است که هسته­ها نسبت به الکترون­ها به­مراتب سنگین­تر هستند، از این‌رو الکترون­ها خیلی سریع­تر از هسته‌ها در حرکت هستند و تا آنجایی‌که به الکترون­ها مربوط می­شود، می­توان با یک تقریب خوب هسته­ها را به­عنوان نقاط ثابت تلقی کرد و تنها حرکت الکترون­ها را در‌نظر گرفت. بنابراین با ثابت گرفتن هسته­ها از جملات انرژی جنبشی هسته­ای موجود در رابطه‌ی (۱-۲) نیز صرف­نظر می­کنیم و معادله‌ی شرودینگر را برای حرکت الکترونی به­دست می­آوریم.

(۱-۳)

هامیلتونی الکترونی محض موجود در رابطه‌ی فوق عبارت است از:

(۱-۴)

هامیلتونی الکترونی شامل دافعه هسته­ای عبارت است از: . جمله دافعه هسته­ای با رابطه‌ی زیر داده می­شود.

(۱-۵)

انرژی  موجود در رابطه‌ی (۱-۳) همان انرژی الکترونی است که شامل دافعه‌ی هسته­ای نیز هست. متغیرهای موجود در معادله‌ی شرودینگر الکترونی، همان مختصات الکترونی­اند. کمیت VNN مستقل از این مختصات بوده و برای یک پیکربندی معین هسته­ای مقداری ثابت است. تقریب مربوط به جدایی حرکت الکترونی و هسته­ای، تقریب بورن- اپنهایمر نامیده می­شود و اساس کار شیمی کوانتومی را تشکیل می­دهد. تقریب بورن- اپنهایمر در مورد حالات پایه الکترونی مولکول­های دواتمی با خطای کوچکی مواجه می­شود. تصحیح‌های مربوط به حالت الکترونی برانگیخته، بزرگ­تر از تصحیح‌های مربوط به حالت پایه است ولی با این­همه باز هم در مقایسه با خطاهای ناشی از تقریب به‌کار رفته در حل معادله‌ی شرودینگر الکترونی یک مولکول چند‌الکترونی، قابل صرف نظر است [۸].

 

۱-۲-۳) روش­های گوسین

یکی از عمومی‌ترین برنامه‌ها‌ی رایانه‌ای محاسبات شیمی کوانتومی سری گوسین است که به‌وسیله‌ی گروه جان پاپل[۲] در پیترزبورگ توسعه یافته است .

گوسین پیش‌گویی انواع خواص مولکول‌ها و واکنش‌ها که شامل موارد زیر می‌باشد را دارد:

ساختار و انرژی‌های مولکول‌ها، انرژی‌ها و ساختار حالت‌های انتقالی، فرکانس‌های ارتعاشی، طیف IR و رامان، خواص شیمی‌گرمایی، انرژی‌های پیوند و واکنش، مسیر واکنش، اوربیتال‌های مولکولی، بارهای اتمی، اندازه حرکت‌های چند قطبی، پوشش شیمیایی در طیف NMR و توانایی جذب مغناطیسی، شدت‌های منشوری چرخشی ارتعاشی، الکترون‌خواهی و پتانسیل یونیزاسیون، قابلیت قطبش‌پذیری و فوق قطبش‌پذیری، پتانسیل‌های الکترواستاتیک و چگالی الکترون.

محاسبات می‌تواند بر سیستم‌های در فاز گازی یا در محلول‌، و در حالت پایه یا تحریکی انجام شود. پس‌، گوسین می‌تواند به‌عنوان ابزار قوی در مطالعه‌ی مفاهیم مختلف شیمی شبیه اثرات جایگزینی، مکانیزم واکنش‌ها، سطوح انرژی پتانسیل، و انرژی‌های تحریکی به‌‌کار رود.

[۱] Born-Oppenheimer Approximation

[۲] Pople

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی اثر گونه­ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی اثر گونه­ ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2با استفاده از سطح نظریQCISD(T)/aug-cc-pVTZ