پایان نامه ارشد رشته شیمی : ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۱-۱- مکان بیوسنتز و ذخیره آلکالوئیدها در گیاهان

درگیاهان آلی تشکیل آلکالوئیدها از بافتی به بافت دیگر، بطور قابل توجهی متفاوت است. معمولا آلکالوئیدها در بافت­های فعال گیاه مانند بافت­های اپیدرمی، هیپودرمی و مجاری لاتکس تجمع می­یابند (۲۱]. پژوهشگران بررسی های مختلفی برای یافتن محل بیوسنتز آلکالوئیدها انجام داده اند و بدین منظور ریشه­های تاتوره و شابیزک را به گیاهان تیره سیب زمینی فاقد آلکالوئید نظیر گوجه فرنگی پیوند زده اند و مشاهده کرده اند که هیوسیامین در برگهای گوجه­فرنگی تجمع یافته است. بنابراین ریشه گیاه را محل تولید هیوسیامین معرفی کرده­اند. از این رو در تیره سیب زمینی ترپان­ آلکالوئیدها در ریشه سنتز شده و مقدار زیادی از آنها به اندام­های هوایی گیاه منتقل می­شود که گاهی در جریان انتقال نیز دچار تغییرات شیمیایی می­گردد(۲۲].

پژوهش­­ها نشان داده­اند که آلکالوئیدها در واکوئل بافت های مختلف متمرکز می­شوند، بنابراین در سلول­های بسیار جوانی که هنوز واکوئل ندارند، وجود ندارد (۲۳].

ونویت و بلوم در سال۱۹۹۱ گزارش دادند که شکل خنثی تمام آلکالوئیدها، قابلیت نفوذ از غشاء های زیستی را دارند و انتقال آلکالوئیدها به واکوئل ها بصورت انتشار آزاد بوده و تجمع آنها در واکوئل­ها بدلیل وجود تله­ای یونی صورت می­گیرد. از سوی دیگر تجمع بیشتر بوسیله مراحل وابسته به انرژی و یا اتصال با سایر ترکیبهای واکوئلی رخ می­دهد.

آلکالوئیدها را می­توان در اندام­های مختلف گیاه جستجو کرد(۱۷]. از جمله:

-دانه (گردوی قی آور، سورنجان، لوبیای کالابار، فندق هندی).

– میوه (فلفل سیاه، شوکران).

– برگ (بنگ دانه، شابیزک، تاتوره).

– ریشه (اقونیطون، شابیزک).

– پوست (گنه گنه، انار).

– ساقه (کاکنج).

– جوانه های گل­ دار (بنگ دانه).

– کپسول (گیاهان تیره خشخاش).

۱-۱-۲- ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آلکالوئیدها

آلکالوئیدها معمولا بی­بو، بی­رنگ، غیر قابل تبخیر و تلخ می­باشند. اکثر آلکالوئیدها و نمک­های آنها در حالت خالص بصورت کریستال­های جامد هستند ولی بعضی بصورت مایع­های روغنی شکل می­باشند مانند نیکوتین، ارکولین و پیلوکارپین و بندرت هم بصورت بی شکل می­باشند مانند امتین. شکل نمک­های آلکالوئیدی بصورت کریستال می­باشد که در تشخیص آنها بوسیله میکروسکوپ موثر می­باشد (۸۲].بطور کلی آلکالوئیدها در گیاهان بشکل آزاد، نمک یا -N اکسید وجود دارند. اکثر آلکالوئیدها علاوه بر کربن، هیدروژن و نیتروژن دارای اکسیژن نیز می­باشند. تعداد کمی از آلکالوئیدها فاقد اکسیژن بوده و دارای بوی مشخصی نیز می­باشند مانند نیکوتین.

اتم نیتروژن در آلکالوئیدها ممکن است بصورت نوع اول (NH2R)، نوع دوم NHR2))، نوع سوم (NR3) و یا نوع چهارم(N+R4) باشند. این ترکیبات بدلیل داشتن نیتروژن حاوی جفت الکترون آزاد، خاصیت بازی دارند و قدرت بازی آنها به ساختمان مولکولی و موقعیت سایر گروههای عاملی بستگی دارد. حلالیت آلکالوئیدها و نمک های آنها پایه و اساس رو­ش­های جداسازی آنها از گیاهان و ترکیب­های غیر آلکالوئیدی محسوب می­شوند. آلکالوئیدهای آزاد در آب دارای حلالیت بسیارکمی هستند اما در حلال­های آلی مثل اتر و کلروفرمبخوبی حل می­شوند. املاح مختلف آلکالوئیدها بر خلاف خود آنها در آب محلول بوده و در حلال­های آلی بسیار کم محلول هستند.

حساسیت آلکالوئیدها به حرارت و نور متفاوت می­باشد. برای نمونه استریکنین در مقابل حرارت و محیط قلیایی مقاوم می­باشد در حالی که ارگوتامین در این شرایط تجزیه می­شود. تجزیه شدن آلکالوئیدها در حالت محلول در حلال خیلی سریعتر ار حالتی است که به حالت جامد باشد۳۰)).

 

۱-۱-۳- طبقه بندی آلکالوئیدها

آلکالوئیدها را بر اساس معیارهای متفاوت، دسته بندی می­کنند مانند:

براساس مسیربیوسنتز

براساس ساختار شیمیایی

بر اساس اسید آمینه ای که آلکالوئیدها از آن مشتق می­شوند

بر اساس اثرات بیولوژیکی

بر اساس اینکه ازت آنها داخل حلقه ناجور حلقه یا روی قسمت خطی قرار گرفته باشد

در این مبحث طبقه بندی آلکالوئیدها بر اساس نوع ساختمان حلقه آنها مورد بررسی قرار گرفته شده است. این گروهها عبارتند از:

۱) آلکالوئیدهای گروه پیریدین و پی پیریدین

۲) آلکالوئیدهای گروه پیرول و پیرولیدین

۳) آلکالوئیدهای گروه تروپان

۴) آلکالوئیدهای گروه ایندول

۵) آلکالوئیدهای گروه ایمیدازول

۶) آلکالوئیدهای گروه کینولیزیدین و پیرولیزیدین

۷) آلکالوئیدهای گروه کینولین

۸) آلکالوئیدهای گروه ایزوکینولین

۹) آلکالوئیدهای گروه استروئیدی

۱۰) آلکالوئیدهای گروه پورین

۱۱) آلکالوئیدهای گروه آمین (آلکالوئید آمین ها)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه