پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی روند تقنین در نظام های قانونگذاری ایران و انگلستان و ایالات متحده امریکا …

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی روند تقنین در نظام های قانونگذاری ایران و انگلستان و ایالات متحده امریکا و فرانسه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق عمومی

 عنوان:

بررسی روند تقنین در نظام های قانونگذاری

«ایران، انگلستان، ایالات متحده امریکا و فرانسه»

 استاد راهنما:

دکتر احمد اسدیان

 استاد مشاور:

دکتر علی اسلامی پناه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
این پایان نامه درصدد بررسی مسئله فرایند و مراحل تصویب قانون در نظام قانونگذاری تک مجلسی ایران ونظامهای دو مجلسی قانونگذاری انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه می باشد.تا با بهره گرفتن از تجربه سایر کشورها در روند تقنین بتواند به قانونگذاری مطلوب و کارآمد در نظام قانونگذاری ایران دست یابد. زیرا به نظر می رسد مجالس کشورهای پیشرفته از لحاظ روند تقنین به درجه نسبی و مطلوبی ازکارآمدی وموفقیت درامرقانونگذاری رسیده اندودارای فرایندهای تقنینی با رویکرد کارکردگرایی هستند.در این راستا سعی شده است پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و مقایسه ای نظام قانونگذاری ایران و کشورهای انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه در ارتباط با فرایند قانونگذاری، ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های قانون، ابتکار قانون، مراحل تصویب جزئی، بررسی در کمیسیون، تصویب کلی، توشیح قانون و کنترل و نظارت بر اجرای قانون و…. مورد ارزیابی قرار گیرد. تا ما را در رسیدن به یک نظام قانونگذاری مطلوب رهنمون سازد، با این هدف که، نظام قانونگذاری در ایران جهت دستیابی به الگو و شاخص های مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. در نتیجه بهره گیری از تجارب سایر کشورهای پیشرفته، در روند تقنین می تواند سهم بسزایی در رفع موانع ومشکلات واصلاح نظام قانونگذاری در ایران داشته باشد.
به منظور تصویب قوانین دقیق تر و علمی تر می توان پیشنهاد ارسال کلیه طرحها و لوایح به کمیسیونهای تخصصی و افزایش نقش کمیسیونها در بررسی طرحها و لوایح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی را نمود.
مقدمه
۱- بیان مسئله تحقیق
وجود برخی مشکلات و کاستی ها در نظام قانونگذاری ایران مانند تورم تقنینی، تصویب قوانین غیر ضرور، محدودیت های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال وغیرحقوقی بودن قوانین، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطّلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان، انجام چنین پژوهش ومطالعه ای را لازم دانستم، درجهت پاسخگویی به سوالات رساله، باید به عنوان نمونه به نحوه شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری درفرایند قانونگذاری پرداخت. باتوجّه به وجود مشکلات و مسائل پیش گفته به طور کلی ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی را می توان ناشی از عوامل متعددی دانست که برخی از آنها جنبه نظری و فلسفی دارند و بعضی جنبه تاریخی – اجتماعی و رفتاری و برخی ناشی از عوامل ساختاری و تشکیلاتی و درونی مجلس است، برخی ازاین موانع به عنوان نمونه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در میان سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی باز می گردد که در این میان ارتباط و تأثیرات سایر ارکان نظام بر مجلس شورای اسلامی مانند رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست جمهوری، هیأت دولت و شوراهای عالی کشوری و حکومتی قابل توجه هستند، طبیعی است که چنین وضعیتی برکارکرد ومطلوبیت عملکردی مجلس تأثیر به سزایی دارد بدین لحاظ ریشه ها و علل موضوع را از جنبه حقوقی و ساختاری می توان به شیوه توزیع قدرت، مسئولیت، اختیارات، صلاحیت ها و به طور کلی تأثیر و تأثر قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر نسبت داد.
۲- هدف و اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق از لحاظ محور مطالعه تطبیقی از این رساله بررسی قوانین اساسی و آیین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابطی و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری وحل وفصل مطلوب اختلافات اجتماعی وسیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست ها وبرنامه های کلان حکومتی را تضمین کند تحقق چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای موثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری وسیاسی ازیک سو وعوامل و متغیرهای درون ساختی وتشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی و مجموعه عوامل مؤثر برعملکرد وکارکردهای مجالس قانونگذاری است و انگیزه انتخاب آن است که این حقیر با توجه به اینکه کارمند مجلس شورای اسلامی می باشم و علاقه زیادی به این موضوع داشته تا نقاط ضعف مجلس شورای اسلامی را بررسی و پیشنهادهای لازم را جهت برطرف نمودن این نقاط ضعف به هیأت رئیسه محترم ارائه و گزارش نمایم.
هدف کلی ازموضوع تحقیق، اصلاح نظام قانونگذاری در ایران می باشد که عبارت است از دستیابی به الگو و شاخص های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه ای و بهره گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته می تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.
۳- سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
سوال۱- کشورهای انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه دارای چگونه ساختار و فرایند قانونگذاری هستند؟
فرضیه اول:
روند تقنین در آنها غالباً سه شوری وکمیسیون محور می باشد، مانند کنگره آمریکا و انگلستان که رسیدگی به طرح ها ولوایح تقنینی سه شوری است. کنگره آمریکا صاحب یکی از نهادینه ترین کمیسیون ها و کمیته های تخصصی پارلمانی است و این مرحله از مهم ترین مراحل رسیدگی به پیشنهادهای تقنینی محسوب می شود. برخی از کشورها، دارای رابطه ای نزدیک میان مجلس و نهادهای تحقیقاتی و دخالت نهادهای مدنی و گروه های ذی نفع و افراد متخصص و احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری بویژه در مرحله پیشاقانونگذاری(پیش نویس) می باشند برای نمونه در پارلمان فرانسه نهادهایی مانند دفتر پارلمانی ارزیابی قوانین وجود دارد که پارلمان فرانسه را در مراحل قانونگذاری یاری می دهد.
سوال۲- آیا تجربه سایر کشورهای جهان در روند تقنین می تواند راهگشای مشکلات قانونگذاری در ایران باشد؟
فرضیه دوم:
هدف کلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران، عبارت است از: دستیابی به الگوها و شاخص های مطلوب قانونگذاری و بهره برداری ازآنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه ای و بهره گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته، می تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.
سئوال۳- یک نظام قانونگذاری مطلوب، موفق و کارآمد از نظر کارکردی، ساختاری و تشکیلاتی و حل وفصل معضلات اجتماعی دارای چه ویژگی هایی است؟
فرضیه سوم:
برای این که یک قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یک شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست کم باید برخی از ویژگی ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمی شوند و به تعبیر دقیق تر اگر قاعده ای ویژگی های ذاتی را دارا نباشد از موقعیت یک قانون برخودار نخواهد شد لذا به ویژگی های ذاتی خصوصیات حداقلی و کارکردگرا نیز گفته می شود وهمچنین برای تمایز و تشخیص یک قانون ایده ال و مطلوب از سایر قوانین و مطلوبیت قانونگذاری، قانون باید دارای ویژگی های عرضی نیز باشد.
سؤال(فرعی) ۴- قانون چیست و نظام تقنینی خوب چه ویژگی هایی دارد؟
قانون و امر تقنین اصولاً مفاهیمی مدرن اند. مفهوم قانون به مثابه حکمی که ضمانت اجرای خویش را از دولت و نظام پارلمانتاریستی اخذ کرده و ناظر به زندگی اجتماعی است و ریشه در اراده عمومی و خواست حداکثری دارد. قانون تجلی نهایی و همراه با الزام و نسبت کلی انسان متجدد است با عالم و وجود. برای این که نظام قانونگذاری از یک حیات ارگانیک و پویا برخودار باشد باید وظایف و کارکردهای معینی را انجام دهد و بر اساس اصول و اهداف قانونگذاری نماید.
۴- چهارچوب نظری تحقیق
بررسی ساختارهای درونی، کارکردهای نظام های قانونگذاری و روند تقنین، استفاده از تجارب کارآمد و موفقیت آمیز نظام های فوق الذکر در امر قانونگذاری با مطالعه تطبیقی کاستی ها و موانع کارآمدی نظام قانونگذاری را شناسایی و ارائه طریق می شود.
۵- مدل تحقیق
مقایسه ای و تطبیقی نظام های قانونگذاری.
۶- روش تحقیق
مطالعه تطبیقی از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطّلاعات و داده ها از منابع موجود و کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی مجالس قانونگذاری.
رساله مذکور در پنج فصل تدوین گردیده که فصل اول شامل شناخت قانون و قانونگذاری می باشد، در فصل دوم بررسی مراحل تصویب قانون در نظام تک مجلسی ایران (روند تقنین در نظام قانونگذاری ایران) مورد بررسی قرار گرفته است، فصول سوم، چهارم و پنجم نیز به روند تقنین در نظامهای دو مجلسی انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه اختصاص یافته است و درپایان نیز از مطالب عنوان شده نتیجه گیری به عمل آمده است و پیشنهاداتی برای بهبود و اصلاح نظام قانونگذاری در ایران ارائه شده است.
فصل اول: شناخت قانون و قانونگذاری
«قانونگذاری»در کنار«نظارت»یکی از کار ویژه های اصلی مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
اعمال صلاحیت قانونگذاری از سوی این نهاد همانند نهادهای قانونگذار در سایر جوامع بشری، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است و تنها با رعایت این تشریفات شکلی از سوی نهاد ذی صلاح قانونی است که می توان اقدام به وضع مقرره های الزام آوری تحت عنوان «قانون» کرد.
این تشریفات در نظام حقوق داخلی در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از اصول قانون اساسی تعیین شده اند و جزئیات روند قانونگذاری را از مراحل ابتدائی: ارائه پیشنهاد قانونگذاری تا مراحل اعلام وصول و بررسی در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی و در نهایت نظارت نهاد ناظر به منظور نگهبانی از قانون اساسی و موازین شرعی و ارسال قانون برای اجراء مشخص کرده است.
مبحث اول – مفهوم قانون
تقنین واژه ای است که به معنای «قانون گذاردن» «قانون گذراندن»به کار می رود. منظور از روند(فرایند) قانونگذاری مراحلی است که مطابق قوانین ومقررات مربوطه مانند آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجراء شود و منظور از آئین نامه داخلی مجالس قانونگذاری به مجموعه مقررات و ترتیبات قانون گفته می شود که به تصویب مجلس قانونگذاری آن کشور می رسد و مطابق مفاد آن، شیوه اداره مجلس، تشکیلات و ارکان داخلی مجلس و فرایند تصویب طرحها و لوایح و وظایف و کاردکردهای هریک از ارکان داخلی مجلس معین شده است.                                              
نظام قانونگذاری به مجموعه ای از ارگانها، نهادها، تشکیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می شود که در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی کشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی کشور آن را به رسمیت شناخته باشد. پارلمان نیز به قوه مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می شود که وظیفه قانونگذاری و تصویب قوانین را در کشور برعهده دارد. پارلمان در نظامهای قانونگذاری دو مجلسی مانند انگلستان، آمریکا و فرانسه شامل هر دو مجلس می شود.
گفتار اول – معنای لغوی
واژه قانون در اصل و ریشه، در میان پژوهشگران و اندیشمندان معاصر اختلاف نظرهای بسیاری به وجود آورده است. عده ای واژه قانون را یونانی، عده دیگر رومی و دسته ای آن را فارسی قلمداد کرده اند. البته این برداشت ها در کنار برداشت دیگر که این واژه را سریانی و یا عربی دانسته اند . طیف گسترده ای شکل می دهند. درلغت نامه فارسی، اصل، شکل، قاعده، طبقه، ترتیب، نظم، دستور، منوال، طرز، کانون، روش، آیین، آداب وشریعت از جمله معانی متعددی است که برمدلول لغوی«قانون» اقامه گردیده است.برخی نیز آن را در معنای رسم دستور، مقیاس، سؤال، و. . . به کار برده اند. در لغتنامه دهخدا آمده :«گویند این لغت معرب کانون است و عربی نیست، لکن در عربی مستعمل است.
در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده:«گفته شده اصل آنcanon است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا و کلمه مزبور کلمه لاتین مذکور است. به هر حال شک نیست که این کلمه در اصل عربی نیست». در بیانی دیگر آمده «ریشه کلمه قانون، یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است ودر اصل به معنی خط کش به کار رفته و بعد به معنی قاعده برگشته و امروزه در زبان اروپایی به معنی شریعت کلیسایی استعمال می گردد». از این رو در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی، واژه Law را قانون، حقوق، آیین یا قاعده کلی و شریعت ترجمه کرده اند.
برخی از پژوهشگران و اندیشمندان معاصر عرب باور دارند که کلمه قانون از نظر ماده و شکل، عربی است و ماده این کلمه را «قنن، قن»گرفته اند که به معنای دنبال کردن اخبار، جستجو و خیره شدن است و از صیغه فاعول می باشد. از سویی هیچ یک از علمای علم لغت در میان اعراب به اینکه کلمه قانون مشتق از کلمه«قنن، قن» باشد، اشاره ای نکرده اند. در زیر به دو تعریف از معنای لغوی قانون اشاره می شود که نسبت به تعاریف دیگر دارای جامعیت بیشتری است تا در پی آن، تعریفی جامع و مانع ارائه شود. معنای لغوی قانون شامل «اصل»، «قاعده»، «ناموس» و «دستورات» است. براساس آنچه گفته شد واژه قانون در دو معنا به کار گرفته می شود:
الف) اعتباری، وضعی و قرار دادی :که مفاد آن صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی دارد.
ب)حقیقی و تکوینی :حکایت از یک ارتباط نفس الامری دارد که با اعتبار، وضع و قرارداد سر و کاری ندارد.
همانطور که گفته شد در معنای دوم که اشاره بر قوانین تکوینی حاکم بر طبیعت دارد، کمتر در مباحث اجتماعی مورد توجه واقع می شود. در مقابل معنای وضعی و اعتباری قانون بیشتر موضوع و محور مباحث عمومی و اجتماعی می باشد. تعریف دقیق تر از قانون وضعی عبارت است از «قاعده ای حقوقی است که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در جامعه تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانت های اجرایی توسط دولت می باشد».
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***