پایان نامه ارشد رشته حسابداری: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام جدید مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مالی

عنوان:

مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام جدید مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای زیر مجموعه آن بعنوان یکی از مهمترین سازمان های اجتماعی تأثیر عمده ای در بهبود وضعیت بهداشتی کشور و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آمورشی دارند پس بایستی اطلاعات دقیق، صحیح و بموقعی از درآمدها و هزینه های صورت گرفته برای تصمیم گیری در خصوص اداره موفق و موثر مراکز درمانی و آموزشی به مدیران مربوطه داده گردد، پس با در نظر داشتن گزارشات حاصله از سیستم حسابداری تعهدی که در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مستقر و اجرایی گردیده می باشد این مهم برای مدیران میانی و رده بالای سازمانی محقق می گردد.
قابل ذکر می باشد تغییر مبانی حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی کامل در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور با در نظر داشتن تنوع فعالیتها و خدمات و همچنین گستره جغرافیایی واحدهای تابعه، فعالیتی پر هزینه و زمان بر می باشد اما با در نظر داشتن اهمیت و نتایج حاصله از این تحول ، مسئولین امر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مصمم به اجرای آن نموده می باشد، دراین راستا چالشها و مشکلاتی فرا روی اجرای آن بوده و می باشد که در این پژوهش به مطالعه این چالشها پرداخته شده می باشد.
روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی – میدانی می باشد وانجام آن بااستدلال های استقرایی – میدانی انجام می شود و داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه پژوهشگرساخته بین مدیران مالی، مربیان آموزش حسابداری تعهدی و کارشناسان حسابداری شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور گردآوری شده می باشد. یافته های پِژوهش بیانگر این می باشد که کمبود، مقاومت وعدم تخصص نیروی انسانی شاغل در امور مالی؛ عدم آموزش کافی و مستمر اصول حسابداری تعهدی؛ عدم انگیزه کافی مدیران ارشد در شفاف سازی اطلاعات مالی، عدم آشنایی مدیران ارشد با مبانی حسابداری تعهدی و اشکال در عزم و اراده آنان در این امر؛ عدم دستورالعمل مدون اجرایی و موانع اجرایی قانونی؛ اشکال در شناسایی دقیق درآمدها و دارائیهای ثابت؛ نبود یک سامانه حسابداری مناسب؛ فقدان یک نرم افزار جامع و امکانات سخت افزاری از عوامل بسیار مهم در عدم اجرایی شدن مبانی حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی می یاشند و در این بین، عامل مربوط به کمبود نیروی انسانی متخصص در واحدهای مالی بیش ترین وفقدان یک نرم افزار جامع و یکپارچه مالی مناسب کم ترین اندازه تأثیر را بر پیاده سازی حسابداری تعهدی داشته می باشد.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- دیباچه
رشد و بالندگی هر جامعه ای درگرو دانایی و خرد اعضای آن می باشد این دانایی نتیجه بینش و بهره برداری به موقع از اطلاعات می باشد که در قالب اهداف و ماموریت و تحت عنوان راهبرد و برنامه آن سازمان تبلور می یابد.
از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات کلیدی به آن نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد زیرا که تقریبا تمام تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیرمستقیم وضعیت مالی مؤسسه را تحت تأثیر قرار می دهد. پس اطلاعات مالی و حسابداری مدون و پردازش شده به مثابه کلید ارزشمند برای اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران می باشد.
از سویی با وجود تقدم حاکمیت، نظارت و اجرای قوانین و مقررات به عنوان لوازم و ابزارهای اصلی حفظ وجوه و منابع عمومی بر اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در مؤسساتی که بنحوی از انحاء از وجوه دولتی بهره گیری می کنند، لزوم ارائه عملکرد در این دسته از مؤسسات، پیروی از اصول و استاندارهای حسابداری را اجتناب ناپذیر می نماید.
از اینرو ضرورت اصلاح ساختار مالی اقتصادی مؤسسات وابسته به دولت مانند دانشگاه های علوم پزشکی از طریق اصلاح نظام حسابداری مورد تأکید قرار گرفته می باشد.
این در حالیست که بر اساس مطالعات انجام شده و مطالعه طریقه عملکرد مدیران بیمارستانی و بهداشتی درمانی در سال های اخیر لزوم تغییر بنیادی در ساختار مالی دانشگاه های علوم پزشکی و استقرار یک سیستم یکپارچه و جامع مالی و عملیاتی برای ارائه اطلاعات مدیریت جهت برنامه ریزی های خرد و کلان احساس و از اقبال گسترده ای برخوردار شده می باشد . لیکن پیاده سازی سیستم های عملیاتی مانند سیستم بهای تمام شده خدمات درمانی و آموزشی بیمارستان ها و مراکز پزشکی مستلزم طراحی و بهینه سازی سایر سیستم های مرتبط می باشد که به عنوان پیش نیاز و مقدمه کار الزامی می باشد. از ضروری ترین این نیازها تدوین نظام مالی جدید و تغییر روش حسابداری، از روش نقدی به  روش تعهدی می باشد.
از آنجا که تغییر و تحول در هر نظام اداری و مالی چالش هایی را به همراه دارد و مستلزم یک رویه عبور از بحران در مسیر تغییر می باشد، در دانشگاه علوم پزشکی کشور با در نظر داشتن پراکندگی و تنوع فعالیت ها و خدمات، و نیز وجود مشکلاتی از قبیل:
– گستردگی جغرافیایی و تعدد فعالیت ها و خدمات ارائه پذیر توسط دانشگاه ها و واحدهای تابعه
– همزمانی فقر کارشناس و تورم نیروی انسانی غیر متخصص در بخش امور مالی دانشگاه های علوم پزشکی
– ساختار سازمانی نامناسب امور مالی
– نبود انگیزه نسبت به شفاف سازی اطلاعات مالی
– حجم سنگین عملیات مالی و نیاز به یک نرم افزار جامع و یکپارچه مالی
موجب شده می باشد که این تغییر رویه در اجرا با معضلات و چالش هایی رو به رو گردد پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع و الزام در اجرای حسابداری تعهدی واحد بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت را وادار نمود تا به مطالعه و مطالعه این چالش ها در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور بپردازد. در این پژوهش کوشش خواهد گردید که موانع و معضلات، در راستای تغییر نظام مالی از روش نقدی به روش تعهدی مطالعه گردد و چالش های اصلی در این طریقه مشخص شده و در صورت امکان راهکارهایی برای روبرو شدن با آنها پیشنهاد گردد.
۱-۲- اظهار مسئله
در حسابداری بازرگانی، بنا به لزوم تبعیت از اصل تطابق هزینه ها با درآمدهای هر دوره مالی، معمولا، ثبت فعالیت های مالی بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می گردد اما در حسابداری دولتی به علت تنوع اهداف، وظایف و فعالیت های مالی سازمان های دولتی و حسابهای مستقل، از مبانی حسابداری دیگری از قبیل (نقدی، نقدی تعدیل شده، نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده) بهره گیری می گردد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران من جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی زیر مجموعه، درآمدها و هزینه ها با حسابداری نقدی تعدیل شده شناسایی و در حساب ها ثبت می شوند. البته در سالیان اخیر تعدیلاتی در بکارگیری این روش حسابداری صورت گرفته می باشد.
مطالعه های انجام شده نشان می دهد که در روش حسابداری نقدی تعدیل شده اغلب موردها اطلاعات مربوط به حساب موجودی ها، اموال و دارایی های ثابت و حساب درآمدها مطابق الزامات استانداردهای حسابداری تهیه و نگهداری نمی گردد، بطوریکه درآمدها تا زمان وصول شناسایی در دفاتر ثبت نمی شوند. یعنی بخش عمده ای از درآمدهای مراکز بهداشتی، درمانی که به صورت مطالبات از سازمان های بیمه گر می باشد، هیچ ثبتی بابت آنها در دفاتر تا هنگام وصول صورت نمی گیرد و در خصوص پرداخت های دانشگاه، تنها آن پرداخت هایی که بابت آنها وجه نقد پرداخت می گردد، در دفتر منعکس می گردد که به چهار صورت پیش پرداخت، علی الحساب، تنخواه گردان و هزینه های نقدی می باشد و در خصوص هزینه هایی که تحمل شده اما بابت آنها وجهی پرداخت نشده ثبتی در دفاتر مالی صورت نمی گیرد. با در نظر داشتن خروجی ها و گزارشات حاصل از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده می توان گفت که این سیستم جهت برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترلی دارای چارچوب از پیش طراحی شده می باشد. در این سیستم مدیران دولتی، به منظورنشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی قانونگذار هزینه شده می باشد گزارش هایی درمورد وظیفه مباشرتی خود، تهیه و تنطیم می کنند. گویا که این مبنا در بخش عمومی نگرانی های پاسخگویی سنتی را برطرف می سازد اما برای اهداف برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریت کافی نیستند و زمینه لازم برای پاسخگویی مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را فراهم نمی کنند. در واقع اطلاعات دریافتی از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده ابتدایی و ناکافی می باشد و نمی توان آن را برای دستیابی به هدف های کارایی و اثر بخش تجزیه و تحلیل نمود،همچنین این اطلاعات توانایی لازم به مقصود اندازه گیری و محاسبه بهای تمام شده خدمات و کالای بخش دولتی را به مدیران دولتی نمی دهد.
تعداد صفحه : ۱۹۶
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***