پایان نامه ارشد رشته حسابداری : تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

گرایش: حسابداری

  عنوان:

تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا عبدلی

استاد مشاور:

دکتر علی اصغر محمودزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
 پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر اندازه رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک فاکتور موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.دوره زمانی پژوهش بین سالهای ۸۸ الی ۹۲ می باشد که از صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ گردیده می باشد .که از روش رگرسیون ساده و چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته می باشد نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که از بین متغیرهای مستقل متغیر رتبه تمرکز مالکیت و نسبت اعضاء موظف بیشترین تاثیر را بر مسئولیت پذیری اجتماعی داشته می باشد و از بین متغیرهای کنترلی تنها متغیر اندازه تحصیلات بر روی متغیر وابسته که همان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها می باشد تاثیر گذار می باشد.
 واژه های کلیدی :ترکیب مالکیت ، هیات مدیره ، مسئولیت پذیری
مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد.بازارهای سرمایه ای و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.
حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی می باشد که باتفکیک مالکیت از مدیریت، رشد و توسعه یافته و برحمایت از سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها بر مفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهمترین بخش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هر چه عملیات داخلی شرکت و جریان نقدینگی آن روشن تر باشد ودقیق تر گزارش گردد زمینه های اختلاس و سوء مدیریت برای مدیران و سهامداران عمده محدودتر می گردد. مهمترین مبحث در زمینه افشای اطلاعات آنست که همه عوامل مؤثر بر بهای سهام بایستی در زمان مناسب و با دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات در مرحله نخست عبارتست از : ۱- صورت درآمدها ۲- خرید و فروش دارایی ها ۳- تغییرات هیئت مدیره ۴- درصد مالکیت مدیران اجرایی ۵- تغییر در مالکیت شرکت ۶- سایر اطلاعاتی که در مرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از : ۷- مبلغ پاداش هیئت مدیره ۸- راهبرد شرکت ۹- تراکنش زیرخطر ترازنامه
در فصل اول پس از اظهار مسئله پژوهش، به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم. همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف کلی و ویژه اظهار می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع پژوهش بوده می باشد در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل پژوهش و فرضیه های پژوهش نیز تصریح شده می باشد. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده می باشد.
۱-۲ اظهار مسئله
مسئولیت اجتماعی شرکتها [۱]موضوع حساسیت برانگیز و روبه توجه در سالهای اخیر بوده و عامل اساسی بقایای هر سازمانی به شمار می رود و سازمانهای سرآمد به عنوان سازمانهایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان بایستی تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزشهای خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنندکه این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند، به جرات می توان گفت یکی از معدود متغیرهای بسیار مهم که با مسئولیتهای اجتماعی شرکتها سنجیده نشده و همچنان مبهم و ناشناخته می باشد ساختار مالکیت در شرکتها می باشد. ساختار مالکیت در ادبیات شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص می باشد. تعیین نوع ساختار و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتهاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران عمده جزئی و اقلیت در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل مطالعه می باشد. یکی از گروههای بهره گیری کننده از صورتهای مالی سهامداران هستند از این رو عموما این گونه تصور می گردد که ساختار مالکیت شرکتها ممکن می باشد به تغییر رفتار شرکت ها منجر گردد این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشات می گیرد.
با در نظر داشتن مطالب فوق هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتها با ساختار و ترکیب مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مانند عوامل دیگر موثر بر اندازه رعایت مسولیت پذیری اجتماعی از سوی شرکتها مدیریت ارشد شرکتهامی باشد نوع نگاه مدیریت به تأثیر و وظیفه شرکت در جامعه می تواند بر این تأثیر شرکتها موثر باشد اگر مدیران نسبت به این موضوع بی تفاوت باشندو صرفا منافع کوتاه مدت خود و سهامداران را مدنظر داشته باشند مسولیت پذیری اجتماعی کمتری از خود نشان خواهد داد. در این پژوهش بر آن هستیم تا این دوعامل – ترکیب سهامداران و ترکیب مدیران – بر اندازه مسولیت پذیری اجتماعی شرکتها مورد مطالعه قرار گیرد. در این صورت سوال مطرح این می باشد که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها تاثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکتها را گروههای مختلف، مانند دولت، موسسات مالی، بانکها و شرکتهای دیگر تشکیل دهند، مسئولیت پذیری آنها چگونه خواهد بود ؟و وجود کدام یک از این ترکیب های متفاوت مالکیت موثرتر می باشد.
۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن می باشد (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب گردد.
مثلاً صرفه جویی درانرژی یا حداقل کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، مانند هدفهای اجتماعی قلمداد می گردند. خط مشی های یک واحد انتفاعی، استراتژیهایی می باشد که برای دستیابی به هدفها انتخاب و به کار گرفته می گردد (شباهنگ، ۱۳۸۷ ،۴).
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می گردد. اما ، با در نظر داشتن اختیارات عمده ای که به مدیریت سطح بالای شرکت ها داده می گردد، هدفها و خط مشی ها عملاً توسط مدیریت تعیین می گردد. به ویژه این پژوهش، اولین پژوهش جهت مطالعه این موضوع می باشد که آیا ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها می تواند بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها تاثیرگذار باشد یا خیر؟
اهمیت این پژوهش آن می باشد که به گونه ای تجربی یه تحلیل گران مالی، سرمایه گذاران مدیران و بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری نشان می دهد که مسئولیت پذیری شرکتها را چگونه از ساختار مالکیت آنها ارزیابی نمایند.
 ۱-۴ اهداف پژوهش
هدف کلی :
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر اندازه رعایت مسولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک فاکتور موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار.
اهداف خاص این پژوهش:

 • شناسایی وجود ارتباط بین ترکیب سهامداران بر اندازه مسولیت پذیری اجتماعی شرکتها
 • شناسایی وجود ارتباط بین ترکیب هیات مدیره با اندازه مسولیت پذیری اجتماعی شرکتها

هدف کاربردی:

 • سرمایه گذاران از اطلاعات مورد بهره گیری در این پایان نامه بهره گیری نمایند تا برنامه ریزی و تصمیم گیری های بهتری انجام دهند.

۱-۵ سوالات پژوهش

 • آیا بین رتبه تمرکز مالکیت شرکتها با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین نوع مالکیت شرکتها با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین نسبت هیات مدیره موظف شرکتها با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تأثیر دوگانه رئیس هیات مدیره با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین نسبت تغییرات هیات مدیره شرکتها با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست؟

-۶ مدل پژوهش
 ۱-۶-۱ فرضیه های پژوهش
فرضیه ۱٫ بین رتبه تمرکز مالکیت شرکتها با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست
فرضیه ۲٫ بین نوع مالکیت شرکتها با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست
فرضیه ۳٫ بین نسبت هیات مدیره موظف شرکتها با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست
فرضیه ۴٫ بین تأثیر دوگانه رئیس هیات مدیره با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست
فرضیه ۵٫ بین نسبت تغییرات هیات مدیره شرکتها با اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری هست
۱-۶-۲ روش های تعیین متغیر های مستقل
رتبه تمرکز مالکیت شرکتها: به کمک مدل هرفیندال – هیرشمن اندازه گیری خواهد گردید که در زیر تبیین داده شده می باشد:
برای مشخص کردن وجود سهامدار عمده یا نهادی در شرکت کافی می باشد رتبه تمرکز مالکیت شرکت را محاسبه نمائیم هرچه این شاخص بزرگتر باشد تمرکز سهامداران بیشتر می باشد
تمرکز مالکیت عبارت می باشد از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتهای مختلف .هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود در این پژوهش به مقصود محاسبه نسبت تمرکز مالکیت از شاخص “هرفیندال– هیرشمن” بهره گیری شده می باشد شاخص مزبور از مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شرکت ها بدست می آیدشاخص به موازات افزایش اندازه تمرکز مالکیت افزایش پیدا کرده و در شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و معادل ۱۰۰۰۰ واحد محاسبه می گردد در صورتی که ساختار مالکیت پراکنده بوده و کلیه سهامداران دارای نسبتهای مساوی باشند شاخص HHI کمترین ارزش را پیدا کرده و معادل ۱۰۰۰۰/ N محاسبه می گردد
HHI = ∑ (pi /p *100 )2
نوع مالکیت شرکتها : اگر بر اساس تعریف قانون محاسبات عمومی اگر شرکت دولتی تلقی گردید عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد ۰ داده خواهد گردید . (قانون محاسبات عمومی کشور،ماده ۴)
نسبت هیات مدیره غیر موظف : تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره تقسیم بر تعداد کل هیات مدیره شرکتها
نسبت تغییرات هیات مدیره : تعداد هیات مدیره جابجا شده شرکتها در بین سالهای ۸۸ الی ۹۲
تأثیر دو گانه هیات مدیره : اگر رئیس هیات مدیره همان مدیر عامل باشد عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد ۰ داده خواهد گردید .
۱-۷ روش تعیین متغیر وابسته
مسولیت پذیری اجتماعی شرکتها : تعداد جملات و عبارات توضیحی بهره گیری شده توسط شرکتها در گزارش فعالیت سالیانه انها برای تبیین اندازه مسئولیت پذیری اجتماعی عملکرد خود بهره گیری شده به عنوان مبنای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی انها بهره گیری شده می باشد (عایشه، شیخ ابو . رشید ، امیر ۲۰۰۱۱)[۲]
.این فعالیتها شامل اقدامات عام المنفعه شرکت و کمک به سازمانها و اشخاص و اقدامات زیست محیطی و هدایا به افراد نیازمند بوده می باشد .
۱-۸ متغیر های کنترل :
تعداد سنوات تداوم فعالیت شرکتها: در اولین یادداشت صورتهای مالی شرکتها افشا می گردد
اندازه تحصیلات دانشگاهی کارکنان: در گزارشات سالیانه فعالیت شرکتها افشا می شوند (ذبیح منش،۱۳۹۱)
نسبت اهرمی: جمع بدهیها به جمع دارائیهای شرکتها می باشد. (عرب صالحی ، همکاران ،۱۳۹۲)
نسبت بازده دارائیها: سود خالص شرکتها تقسیم بر جمع دارائیهای شرکتها (خواجوی،شکرالله،بایزدی،انور،جبارزاده کنگرلویی،سعید ۱۳۹۰).
نوع اظهار نظر حسابرس مستقل: اگر مقبول بود عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد ۰ داده خواهد گردید                (رحمان خان ، بدرالمتکین[۳]۲۰۱۲)
مدل ریاضی پژوهش:
سایر متغیر های کنترل β+ ترکیب هیات مدیره β+ ترکیب سهامداران β + α = مسولیت پذیری            اجتماعی شرکتها
۱-۹ قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش به سه بخش قلمرو موضوعی ،قلمرو زمانی وقلمرو مکانی تقسیم می گردد .
قلمرو موضوعی: این پژوهش در ارتباط با ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می گیرد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش نیز از ابتدای سال ۱۳۸۸تا پایان سال ۱۳۹۲ یعنی برای یک دوره ۵ ساله     می باشد
قلمرو مکانی : اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که ملزم به ارائه ی صورتهای مالی سالانه به بورس اوراق بهادار می باشند بدست امده می باشد .پس قلمرو مکانی پژوهش محدود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.    
۱-۱۰جامعه اماری (N)
از آنجاکه هدف پژوهش حاضر،تاثیر ترکیب مالکیت وهیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد ،جامعه اماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۱۱نمونه اماری (n)
در این پژوهش به کمک روش حذف سیستماتیک به انتخاب نمونه اماری پژوهش پرداخته شده می باشد .

 • سال مالی شرکتها منتهی به ۲۹اسفند باشد .
 • معاملات سهام شرکت ها به گونه مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد وتوقف معاملاتی بیش از یک ماه نداشته باشد
 • شرکت های نمونه جزءشرکت های سرمایه گزاری ،بانک هاونهادهای مالی نباشند
 • کلیه اطلاعات مربوط به شرکتها در طول دوره پژوهش در دسترس باشد
 • صورتای مالی انها توسط حسابرس مستقل حسابرسی شده باشد
 • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش نیز از ابتدای سال ۱۳۸۸تا پایان سال ۱۳۹۲ یعنی برای یک دوره ۵ ساله می باشد .

۱-۱۲ تعاریف عملیاتی
ساختارمالکیت :ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی چگونگی توزیع سهام وحقوق مالکیت به لحاظ حق رای وسرمایه به علاوه ماهیت وموجودیت مالکان سهام می باشد . (اُه و همکاران[۴] ۲۰۱۱)
حاکمیت شرکتی :مجموعه روابطی بین سهامداران ،مدیران وحسابرسان شرکت می باشد که متضمن برقراری نظام کنترلی به مقصود رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع وجلوگیری از سوء بهره گیری های احتمالی می باشد .این قانون برمبنای نظام پاسخگویی ومسئولیت اجتماعی استوار بوده وشامل مجموعه ای از وظایف ومسئولیت هایی می باشد که بایستی توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی وشفافیت گردد. (رحمان خان و بدرالمتکین[۵] ۲۰۱۲)
مسئولیت اجتماعی : مسئولیت اجتماعی ،مجموعه وظایف وتعهداتی می باشد که سازمان بایستی در جهت حفظ ومراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند ،انجام دهد .(امیدوار، ۱۳۸۴، ۱۷۵)
بورس اوراق بهادار :یک بازار فعال سرمایه می باشد که در یک چار چوب مشخص برای مبادله سهام وسایر اوراق بهادار که یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه می باشد ،فعالیت نموده وبه عنوان اهرمی با هدف متمر کز کردن سرمایه ها وقرار دادن ان در خدمت اهداف مالی مورد نیاز سرمایه گذاری های جدید بنگاه های تولیدی می باشد.
تعداد صفحه :۱۲۳
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***