پایان نامه ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم : تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

با عنوان :  تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

در رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان :

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

استاد راهنما :

دکتر علیرضا کشور دوست

اساتید داور:

داور داخلی: دکتر محمد باسط قرشی میناباد

داور خارجی: دکتر پرویز رضایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ـ۱ بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱ـ۲ سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱ـ۳ فرضیه­های تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

۱ـ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………. 5

۱ـ۵ انگیزه تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

۱ـ۶ اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

۱ـ۷ محدوده مورد مطالعه   ……………………………………………………………………………………………………………………… 6

۱ـ۸ روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

۱ـ۹ سازماندهی تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

۱ـ۱۰ جامعه آماری   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

۱-۱۱ پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق) ……………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱ـ۱۲ بهره وران تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱ـ۱۳ موانع و محدودیت­ها   …………………………………………………………………………………………………………………… 10

۱ـ۱۴ مفاهیم و واژه­های اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲ـ۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲ـ۲ تاریخچه مراکز اقامتی در ایران و جهان …………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲ـ۳طبقه بندی واحدهای اقامتی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲ـ۴ انواع تأسیسات اقامتی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲ـ۴ـ۱ هتل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲ـ۴ـ۱ـ۱ انواع هتل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲ـ۴ـ۱ـ۲ هتل آپارتمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲ـ۴ـ۱ـ۳ هتل های فرودگاهی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲ـ۴ـ۱ـ۴ هتل­های بیرون شهری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲ـ۴ـ۲ اتاق و صبحانه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲ـ۴ـ۳ متل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲ـ۴ـ۴ مسافرخانه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲ـ۴ـ۵ زائرسرا ……………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲ـ۴ـ۶ اتاق و خانه­های اجاره­ای ……………………………………………………………………………… ۱۷

۲ـ۴ـ۷ پلاژ ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲ـ۴ـ۸ مجموعه­های مشارکتی زمانی …………………………………………………………………………. ۱۷

۲ـ۴ـ۹ کاروان …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ۴ـ۱۰ مراکز تفریحی …………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲ـ۴ـ۱۱ خانه­های روستایی ……………………………………………………………………………………. ۱۸

۲ـ۴ـ۱۲ کمپینگ …………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲ـ۴ـ۱۳ واحدهای اقامتی سازمانی …………………………………………………………………………… ۱۹

۲ـ۵ تعریف برنامه­ریزی ………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲ـ۶ سابقه برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲ـ۷ ماهیت برنامه ریزی ……………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲ـ۸ اجزاء برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲ـ۹ برنامه ریزی اوقات فراغت ………………………………………………………………………………. ۲۱

۲ـ۱۰ برنامه­ریزی گردشگری ………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲ـ۱۱ اهمیت برنامه­ریزی جهانگری ………………………………………………………………………….. ۲۱

۲ـ۱۲ انواع برنامه ریزی جهانگری …………………………………………………………………………… ۲۲

۲ـ۱۳ انواع برنامه­ریزی بخش عمومی ……………………………………………………………………….. ۲۲

۲ـ۱۳ـ۱ برنامه­ریزی ملی ……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲ـ۱۳ـ۲ برنامه­ریزی محلی …………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲ـ۱۵ تاریخچه گردشگری …………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲ـ۱۵ـ۱ عهد باستان …………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲ـ۱۵ـ۲ قرون وسطی …………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲ـ۱۵ـ۳ رنسانس ………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲ـ۱۵ـ۴ انقلاب صنعتی ………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲ـ۱۵ـ۵ جهانگردی نوین ………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲ـ۱۶ سابقه گردشگری درایران ………………………………………………………………………………. ۲۶

۲ـ۱۷ ایجاد تشکیلات توریستی درایران ……………………………………………………………………. ۲۷

۲ـ۱۸ تعاریف جهانگردی ……………………………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۱۹ گونه­شناسی گردشگری …………………………………………………………………………………. ۲۸

۲ـ۱۹ـ۱ گردشگری قومی ……………………………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۱۹ـ۲ گردشگری هنری ……………………………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۱۹ـ۳ گردشگری تاریخی …………………………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۱۹ـ۴ گردشگری طبیعت گرا ………………………………………………………………………………. ۲۸

۲ـ۱۹ـ۵ گردشگری تفریحی …………………………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۱۹ـ۶ گردشگری کاری ……………………………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۲۰ انواع گردشگری…………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۲۰ـ۱ انواع گردشگری از نظر مکان و مقصد …………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۲۰ـ۲ انواع گردشگری از نظر موضوع ……………………………………………………………………. ۲۹

۲ـ۲۰ـ۲ـ۱ گردشگری دریایی …………………………………………………………………………………. ۳۰

۲ـ۲۰ـ۲ـ۲ گردشگری فرهنگی ……………………………………………………………………………….. ۳۲

۲ـ۲۰ـ۲ـ۳ گردشگری بهداشتی (سلامت و معالجه)………………………………………………………. ۳۳

۲ـ۲۰ـ۲ـ۴ گردشگری زیست محیطی ………………………………………………………………………. ۳۴

۲ـ۲۰ـ۲ـ۵ گردشگری کشاورزی …………………………………………………………………………….. ۳۴

۲ـ۲۰ـ۲ـ۶ گردشگری تجاری …………………………………………………………………………………. ۳۵

۲ـ۲۰ـ۲ـ۷ گردشگری الکترونیک …………………………………………………………………………….. ۳۶

۲ـ۲۱ رئالیسم …………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲۱-۱-۱- تعریف رئالیسم …………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲۱-۱-۲ -اصول فلسفه رئالیسم …………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲۱-۱-۳- فرهنگنامه شریعتی و رئالیسم ………………………………………………………………… ۳۹

۲ـ۲۱ـ۲ پسامدرن و گردشگری ………………………………………………………………………………. ۴۰

۲ـ۲۱ـ۲ـ۱ پیشینه پسامدرنیته ………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲ـ۲۱ـ۲ـ۲ پسامدرنتیه …………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲ـ۲۱ـ۲ـ۳ گردشگری پسامدرن ………………………………………………………………………………. ۴۰

 فصل سوم: وضعیت جغرافیایی

۳-۱- ویژگیهای طبیعی رامسر ………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۱-۱-موقعیت جغرافیایی رامسر …………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۱-۲-اقلیم ……………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۱-۲-۱-بارندگی ……………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۱-۲-۲-دما ……………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۱-۲-۳-بررسی مشخصات باد ……………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۱-۳-زمین شناسی…………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱-۳-۱-گسل البرز …………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۱-۳-۲-خاک منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۱-۴-پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۱-۵-کوههای رامسر ………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۱-۶-رودهای رامسر ………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۲-ویژگیهای انسانی …………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۲-۱-مذهب …………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۲-۲-زبان ……………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۲-۳-اشتغال …………………………………………………………………………………………………… ۵۱

ح

۳-۲-۴-ویژگیهای جمعیتی ……………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۲-۴-۱-تعداد جمعیت ……………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۲-۴-۲-ساخت جنسی جمعیت شهری …………………………………………………………………. ۵۲

خ

۳-۲-۴-۳-تعداد خانوار در شهرستان رامسر ………………………………………………………………. ۵۲

۳-۲-۴-۴-ساخت جنسی جمعیت روستایی ………………………………………………………………. ۵۳

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- روند شکل گیری مراکز اقامتی در شهرستان رامسر ………………………………………………. ۵۶

۴-۲- یافته های توصیفی تحقیق ……………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۳ – خانه های اجاره ای…………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۴ – تحلیل داده های استخراج شده از پرسشنامه………………………………………………………. ۶۶

۴-۴- ۱- جنسیت ……………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۴-۲- سن………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۴-۳ – میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۴-۴ – شغل …………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۴-۵- محل زندگی …………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۴- ۶ – علت گردشگر پذیری بالای شهر رامسر………………………………………………………. ۷۱

۴-۴-۷ – سهولت دسترسی……………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۴-۸- توسعه مراکز اقامتی…………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۴-۹- کیفیت مراکز اقامتی و نقش آن در گردشگری………………………………………………….. ۷۴

۴-۴-۱۰- مشکل عمده گردشگری رامسر ………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۴-۱۱- تاثیر مکان مناسب یک مرکز اقامتی در جذب گردشگر…………………………………….. ۷۶

۴-۴-۱۲- میزان توجه به کیفیت خدمات در مراکز اقامتی ……………………………………………… ۷۸

۴-۴-۱۳- مسافرین ورودی به رامسر ………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۴-۱۴-تاثیر خانه های اجاره ای در کاهش میزان مراجعه به هتلها و سایر مراکز ……………….. ۷۹

۴-۴-۱۵- ضعف عمده و اساسی مراکز اقامتی شهر رامسر …………………………………………….. ۸۰

۴-۴-۱۶- سهم مراکز اقامتی از گردشگران ورودی به رامسر ………………………………………….. ۸۱

۴-۴-۱۷- سطح کیفی خدمات مراکز اقامتی ……………………………………………………………….. ۸۲

۴-۴-۱۸- افزایش ظرفیت مراکز اقامتی …………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۴-۱۹-جلوگیری از روند رو به کاهش میزان گردشگر ورودی به شهر رامسر ………………….. ۸۴

۴-۴-۲۰- رفع مشکل گردشگری فصلی …………………………………………………………………… ۸۵

فصل پنجم: نتیجه گیری ، ارزیابی فرضیه ها و ارائه راهکارها و پیشنهادها

۵-۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵-۲-ارزیابی فرضیات ………………………………………………………………………………………… ۹۰

۵-۳-ارائه راهکارها و پیشنهاد ها   …………………………………………………………………………. 91

منابع ………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

پیوست……………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

چکیده

مراکز اقامتی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بخش های صنعت جهانگردی همواره به عنوان ابزاری کار آمد درجهت توسعه وارتقاء گردشگری یک کشور ودرمقیاسی کوچکتر یک شهر محسوب می شوند.استان مازندران باتوجه به دارا بودن جاذبه های طبیعی و فرهنگی قابل توجه، پیوسته مورد توجه گردشگران بوده که در این میان شهرستان رامسر با داشتن پتانسیل های گردشگری متعدد در کانون توجه گردشگران داخلی وخارجی قرار دارد . این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی-تحلیلی و استفاده ازمنابع کتابخانه ای وبازدیدمیدانی و همچنین بهره گیری ازابزارپرسشنامه ، جدول، نمودار، نقشه،بانکهای اطلاعاتی ومصاحبه داده های مختلف را جمع آوری نموده وسپس به صورت کمی وکیفی مورد تحلیل قرار داده است.نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهدکه شهرستان رامسر در مجموع دارای ۲۱ واحد اقامتی فعال تحت عنوان هتل،متل وهتل آپارتمان بوده که روی هم رفته ظرفیتی معادل۲۸۴۶تخت رادر یک شبانه روز دارا می باشند.

از این تعدادمرکزاقامتی۴واحد درمجاورت بادریا،۱۲واحددرمناطق شهری،۳مورد دربیرون شهرو۲واحد اقامتی هم درییلاقات رامسرقراردارند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها نیز گویای این موضوع می باشند که اکثر پاسخ دهندگان سهم خانه های اجاره ای رادر کاهش میزان مراجعه به هتل ها وسایر مراکز اقامتی زیاد دانسته و۹۱درصد، این خانه هارا دارای بیشترین سهم از گردشگران وارد شده به رامسر قلمداد کرده اند ، همچنین ۳۳درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه،توسعه مراکز اقامتی رادر مناطق ساحلی،۲۹ درصد درمناطق جنگلی،۲۱درصد درمناطق شهری و۱۷درصد درمناطق روستایی مناسب دانسته اند.

واژگان کلیدی؛تحلیل جغرافیایی،مراکزاقامتی،گردشگری، برنامه ریزی،شهرستان رامسر

مقدمه

صنعت مسافرت وجهانگردی به عنوان بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دنیا به حساب آمده وبسیاری از کشورها،این صنعت پویا رابه عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشدبخش خصوصی وتوسعه ساختار زیربنایی خودمی دانند. این صنعت شامل بخشهای مختلفی نظیرحمل ونقل،اقامت وپذیرایی بوده که هریک دارای زیر مجموعه های مرتبط باخود می باشند.خدمات اقامتی نیز اصطلاحی است برای تهیه تسهیلات خواب و استراحت،با محوریت تجاری که درصنعت گردشگری و مهمان یاری به کار می رود. لازم به ذکر است بسیاری از نویسندگان کتب گردشگری بر این موضوع تأکید کرده اند که خدمات اسکان و پذیرایی درصنعت گردشگری یکی از پیچیده ترین و پویاترین بخش های این صنعت قلمداد شده و قدر مسلم اینکه، گردشگر با هر انگیزه ای به هرجاکه سفرکند به محلی برای خواب، استراحت وخوراک نیازدارد، لذا خدمات اقامتی گردشگران شامل مجموعه ای ازتشکیلات خوابگاهی می شود که امکان دارد به صورت استراحتگاه های مجلل باشد یافقط به یک تخت خواب معمولی و صبحانه ساده محدود شود. علاوه بر آن میزان تسهیلات وخدمات هتل ها ومیهمان پذیرها بازتابی از نیازها وسلیقه های مختلف مسافران ومیزان پویایی این بازار است.

از آنجایی که این گونه تأسیسات عامل موثری برای تقویت جهانگردی بین المللی محسوب می شود اهمیت دادن بدان هابایستی مورد توجه دولتها وبرنامه ریزان گردشگری قرار گیرد. با توجه به این موضوع ونقش کلیدی مراکزاقامتی درصنعت گردشگری،توسعه وگسترش انواع مختلف این قبیل تسهیلات،مستلزم تحلیل جامع ازوضعیت جغرافیایی مراکز موردنظروسایرعوامل تأثیرگذاربرآنها می باشد.برای دستیابی به موفقیت درمدیریت و توسعه تسهیلات اقامتی گردشگران، برنامه ریزی جهانگردی درتمام سطوح ضروری است. تجربه جهانگردی دردنیانشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواندبدون ایجاد مشکلاتی مهم فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانی رضایت بخش راحفظ کند. افزون برآن اشکال گوناگون توسعه جهت احراز موفقیت نیازبه تطبیق وسازگاری بامحیط وهمچنین حفظ روابط متقابل با اجزای سازنده اش دارد که هردومورد فوق نیز مستلزم لحاظ کردن امربرنامه ریزی است.

با توجه به شرایط شهرستان رامسردر زمینه گردشگری، این تحقیق در نظر دارد ضمن تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی اعم از هتل، متل، هتل آپارتمان ومنازل استیجاری موجود در شهرستان را مسرو شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های آنها، نقش این مراکز در برنامه ریزی گردشگری این شهررا موردبررسی قرار دهد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

ـ۱ بیان مسأله تحقیق

گردشگری پدیده­ای است کهن که از دیرزمان در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج طی مراحل تاریخی مختلف به موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی کنونی خود رسیده است. تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره­گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالابردن سطح اشتغال ناشی از بهینه­سازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند.

اهمیت گردشگری خصوصاً در کشورهای جهان سوم که اغلب دارای جاذبه­های طبیعی فراوانی نیز هستند تا بدانجاست که به عنوان صنعتی نجات­بخش برای اینگونه کشورها محسوب می­شود و دولتها همواره به دنبال اتخاذ سیاست­هایی درجهت توسعه این صنعت می­باشند که از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است. این صنعت شامل بخش­های مختلفی نظیر خدمات حمل ونقل ، ساختار زیربنایی، تأسیسات اقامتی و پذیرایی و… می­باشد که هر یک در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. تأسیسات اقامتی به عنوان بخش مهم ومحوری در صنعت گردشگری محسوب شده که شامل هتل­ها،متل ها،هتل آپارتمان ها،مهمانسراها، کمپها، کلبه­های کوهستانی، پلاژهای ساحلی، اردوگاه­ها، پانسیون­ها، زائرسراها و ساختمان­های مدارس به هنگام تحصیلات می­باشد. در گذشته ایجاد اینگونه تأسیسات به علت کمبود یا فقدان جهانگردی در سطح محدودی انجام می­گرفت به گونه­ای که مسافران اغلب زائر بوده و برای استراحت و غذا به مکانهای عمومی نظیر کاروانسراهای بین راهی و اماکن مقدسه مراجعه می­کردند.

روم باستان نیز هنگامی که به اوج خود رسیده بود تعداد زیادی مسافرخانه در مسیر راه­های عمومی ایجاد کرد. بعدها مهمانپذیرهایی که جنبه­ی بازرگانی داشتند در سده پانزدهم در اوپا بوجود آمدند. نخستین این مهمانپذیرها با نام (تخت خواب، صبحانه) بوجود آمدند که افراد در خانه­های شخصی با قیمت اندک از مسافران پذیرایی می­کردند.

صنعت هتلداری نوین پیشرفت خود را مدیون کشورهای اروپایی به ویژه کشور سوئیس است. در این کشور صنعت هتلداری در ساختمان­های کوچک و محقر انواع خدمات و سرویس­ها را به مشتریان عرضه می­کرد. تکامل این صنعت در آمریکا با گشایش (سیتی هتل) نیویورک در سال ۱۷۹۴ میلادی آغاز و این نخستین ساختمانی بود که به ارائه خدمات مربوط به هتلداری پرداخت.(رنجبران،۱۳۸۸،ص۵۸)

در ایران نخستین هتل­های توریستی برطبق استانداردهای بین­المللی حدود یک قرن پیش علاوه برپایتخت در سواحل دریای مازندران نیز ساخته شدند که در حال حاضر به فعالیت خود با کیفیتی بسیار پایین­تر از گذشته ادامه میدهند. از دیگر مراکز اقامتی اولیه مدرن پایتخت می­توان به هتل آبعلی تهران اشاره کرد که به عنوان نخستین مهمانسرای سبک مدرن ایران شناخته می­شود. این مرکز نیز بر خلاف گذشته در فعالیت خود سیر نزولی داشته است.

درحال حاضر به سبب اهمیت مراکز اقامتی نظیر هتل­ها و مهمانپذیرها در جهت توسعه هرچه بیشتر گردشگری در یک منطقه ایجاب می­کند که نظارتی دقیق بر کیفیت و نحوه مدیریت اینگونه مراکز اعمال گردد. از آنجا که اینگونه تأسیسات عامل مؤثری در تقویت جهانگردی بالأخص جهانگردی بین­المللی محسوب می­شوند نظارت بیشتر بر آنها باید مورد توجه مدیران و برنامه­ریزان گردشگری قرار گیرد.

شهر رامسر نیز به عنوان یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای کشور از چند دهه پیش مورد توجه مسؤلان امر گردشگری بوده و در زمینه مراکز اقامتی و پذیرایی گسترش دوچندان را نسبت به سایر مناطق کشور داشته است باتوجه به مطالب ذکرشده حال این سؤال مطرح می­شود که:

¯ مراکز اقامتی رامسر چه نقشی را در برنامه­ریزی­های گردشگری این شهر می­توانند ایفا کنند؟

در این تحقیق تلاش شده است که با بهره گرفتن از روش­های میدانی و کتابخانه­ای و تحلیل جغرافیایی ضمن بررسی وضعیت جغرافیایی این مراکز و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها به ارائه راه­­کارهایی در زمینه برنامه­ریزی گردشگری این شهر پرداخته می­شود.

۱ـ۲ سؤال تحقیق

مراکز اقامتی چه نقشی را در برنامه­ریزی­های گردشگری در شهرستان رامسر می­توانند ایفا کنند؟

۱ـ۳ فرضیه­های تحقیق

۱ـ مراکز اقامتی بخش خصوصی سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از ورود گردشگران به شهر رامسر را جذب می­کنند.

۲ـ تحلیل درست از وضعیت جغرافیایی مراکز اقامتی شهر رامسر می­تواند در برنامه­ریزی­های گردشگری نقش مهمی ایفا ­کند.

۱ـ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق

مراکز اقامتی به عنوان یکی از مهمترین بخش­های صنعت گردشگری همواره یکی از ابزارهای کارآمد در جهت توسعه و ارتقاء گردشگری یک کشور و درمقیاسی کوچکتر یک شهر محسوب شده­اند. این تأسیسات به دلیل جایگاه و تأثیر مستقیمی که در سفر دارند همواره قبل و حتی بعد از سفر به دقت مورد توجه گردشگران قرار می گیرند .

یکی از نیازهای اساسی یک مسافر در سفر محلی مناسب برای اقامت و استراحت است تا بتواند بعد از جابه­جایی از محل زندگی قوای جسمی و روحی خود را بازیابد. اهمیت این موضوع تا به آنجاست که گاهاً در بعضی موارد انگیزه اصلی سفر نیز بحساب می­آید. نقش کلیدی این مراکز در صنعت گردشگری به گونه­ایست که در افزایش میزان رضایتمندی گردشگران و متعاقب آن اقامت و حضور بیشتر آنها در مقصد اغلب به عنوان عامل اصلی شناخته می­شوند لذا یکی از راه­های رسیدن به گردشگری پایدار و رو به رشد ارائه خدمات مناسب و با کیفیت در بخش مراکز اقامتی و پذیرایی می­باشد.

تجربه نشان داده است که گردشگران، خصوصاً گردشگران بین­المللی با سطح درآمد بالا نسبت به محل اقامت خود در یک مسافرت توجه و دقت بیشتر را ازخودشان نشان داده و اقامت در یک هتل با خدمات مناسب را علی­رغم هزینه بالای آن به سایر مراکز ترجیح می­دهند. لذا برای جذب گردشگران به اصطلاح « پول خرج کن» در اختیار داشتن هتل­ها، متل­ها و به طور کلی مراکز اقامتی مناسب، متنوع و با کیفیت امری ضروری است.

در این تحقیق همان طورکه اشاره شد به سبب اهمیت این مراکز و نقش آنها در توسعه گردشگری و به دنبال آن افزایش اشغال و درآمد برای ساکنان و سرمایه­گذاران به این موضوع به طور جامع پرداخته شده است.

۱ـ۵ انگیزه تحقیق

با توجه به اهمیت روزافزون صنعت گردشگری در جهان به عنوان صنعتی درآمدزا، پاک و روبه رشد و تأثیرگسترده آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع مختلف و نقش بسزای مراکز اقامتی و مهمانپذیری به عنوان یکی از بخش­های مهم این صنعت و همچنین شرایط ویژه گردشگری که در شهرستان رامسر مشاهده می­شود،با توجه به بومی بودن پژوهنده و کندوکاو در زمینه عنوان پژوهش هر پژوهشگری را بر آن می­دارد که در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت، تحلیل جغرافیایی این مراکز ، نقش و تأثیر آنها در برنامه­ریزی­های گردشگری رامسر به عنوان شهر نمونه گردشگری که اقتصاد آن به نوعی بیشترین تأثیر را از این صنعت می­پذیرد تحقیقات درخوری را به انجام برساند که خود زمینه­ساز یافته­های پسین باشد.

تعداد صفحه :۱۲۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com