پایان نامه ارشد: دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تنکابن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته: کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان:

دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میرجود

استاد مشاور:

دکتر هاجر زارعی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………۳
۱-۲٫بیان مسئله……………………………………………………………………………………..۵
۱-۳٫ اهداف­پژوهش……………………………………………………………………………………۶
۱-۳-۱٫   اهداف ویژه………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴٫ ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………… ۷
۱-۵٫ سوالات پژوهش………………………………………………………………………………. ۸
۱-۶٫ فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………..۸   
۱-۷٫متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… ۸
۱-۸٫تعاریف­مفهومی­وعملیاتی­ا­جزاء……………………………………………………………………..۸
 فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲٫ مبانی نظری…………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲-۱٫ تاریخچه روند فن­آوری اطلاعات در کتابخانه ………………………………………………..۱۳
۲-۲-۲٫ تعاریف کتابخانه دیجیتالی ………………………………………………………………….۱۴
۲-۲-۳٫ چرا کتابخانه دیجیتالی ؟…………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۴٫ اهداف کتابخانه دیجیتالی…………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۵٫کتابداران در کتابخانه­های دیجیتالی………………………………………………………۱۸
۲-۲-۵-۱٫آموزش­های لازم برای کتابداران دیجیتالی ……………………………………………..۱۹
۲-۲-۶٫ انواع دیدگاه ها در مورد کتابخانه دیجیتال ………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۷٫ویژگی­های کتابخانه­های دیجیتالی ………………………………………………………….۲۲
۲-۲-۸٫ مزایای کتابخانه­های دیجیتالی ……………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۹٫ خدمات کتابخانه­های دیجیتالی ……………………………………………………………۲۵
۲-۲-۹-۱٫ خدمات مرجع در کتابخانه­های تخصصی……………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۱۰٫ مجموعه­سازی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه ­های دیجیتالی………………..۲۷
۲-۲- ۱۱٫ مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی ……………………………………………………..۲۸
۲-۲-۱۲٫ علل گرایش به کتابخانه­های دیجیتالی…………………………………………………..۲۹
۲-۲-۱۳٫ چالش­ها در حوزه کتابخانه­های دیجیتالی……………………………………………….۳۰  
۲-۲-۱۳-۱٫چالش­ها و مسایل حوزه نگرش کتابخانه­های دیجیتالی …………………………….۳۰
۲-۲-۱۳-۲٫ چالش­ها و مسایل حوزه نیروی انسانی کتابخانه­ های دیجیتالی ………………….۳۱
۲-۲-۱۳-۳٫چالش­ها و مسایل حوزه ساخت مجموعه دیجیتالی ………………………………… ۳۲
۲-۲-۱۳-۴٫چالش­ها و مسایل تجهیزات و ­دستگاه­های دیجیتال­سازی………………………….. ۳۴
۲-۲-۱۴٫ اصول و پایه­های ایجاد کتابخانه­­های دیجیتالی…………………………………………….۳۵
۲-۲-۱۵٫ مدیریت کتابخانه های دیجیتال………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۱۵-۱٫ آموزش……………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۱۶٫ سخت­افزارها و نرم­افزارهای مورد نیاز کتابخانه دیجیتال……………………………………۴۲
۲-۲-۱۶-۱٫ سخت­افزارها……………………………………………………………………………….۴۲
۲-۲-۱۶-۰۲ نرم­افزارها …………………………………………………………………………………۴۲
۲-۲-۱۶-۳٫ تجهیزات دیجیتالی ………………………………………………………………………۴۳
۲-۲-۱۷٫ استانداردها در کتابخانه­های دیجیتالی …………………………………………………..۴۵
۲-۲-۱۸٫ هزینه و مسایل مالی کتابخانه­های دیجیتالی……………………………………………..۴۵
۲-۲-۱۸-۱٫ موانع مالی………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۲- ۱۸-۲٫ مسایل حفاظت و نگهداری منابع دیجیتالی………………………………………….۴۷
۲-۲-۱۸-۳٫ عدم وضوح قوانین مربوط به حق مولف………………………………………………۴۷
۲-۲-۱۸-۴٫ نبود روابط عاطفی میان کاربر و کتابخانه………………………………………………۵۰
۲-۲-۱۸-۵٫استاندارد نبودن نظام­های ارتباطی………………………………………………………..۵۰
۲-۲-۱۸-۶٫ عدم هماهنگی مابین متخصصان رایانه­ای و کتابداری و اطلاع­رسانی……………….۵۰
۲-۲-۱۸-۷٫ برخوردهای مقطعی و سطحی مدیران موسسات……………………………………..۵۱
۲-۲-۱۸-۸٫ عدم توجه به استانداردهای مورد نیاز……………………………………………….۵۱
۲-۲-۱۸-۹٫ هزینه نسبتا بالای ایجاد…………………………………………………………………۵۱
۲-۲-۱۸-۱۰٫ لزوم داشتن مهارت جست­و­جو و بازیابی اطلاعات……………………………………..۵۲
۲-۲-۱۸-۱۱٫ موانع مالی ………………………………………………………………………………۵۲
۲-۲-۱۸-۱۲٫ حفاظت از منابع اطلاعاتی بودجه…………………………………………………..۵۲
۲-۲-۱۹٫ مدیریت کتابخانه­های دیجیتالی ……………………………………………………………..۵۲
۲-۲-۱۹-۱٫ کتابداران در عصر الکترونیک ………………………………………………………………۵۳
۲-۲-۱۹-۲٫ کتابداران کتابخانه­های دیجیتالی………………………………………………………۵۴
۲-۲-۱۹-۲-۱٫ وظایف کتابدار دیجیتالی ………………………………………………………………۵۴
۲-۲-۲۰٫ معرفی برخی از کتابخانه­های دیجیتالی معروف جهان و ایران ………………………..۵۵
۲-۲-۲۰-۱٫ معرفی چند نمونه از کتابخانه­های دیجیتالی جهان…………………………………..۵۵
۲-۲-۲۰-۲٫ معرفی چند نمونه از کتابخانه­های دیجیتالی ایران………………………………….۵۵
۲-۲-۲۰-۲-۱٫ کتابخانه دیجیتالی تخصصی انستیتو پاستور…………………………………..۵۵
۲-۲-۲۰-۲-۲٫ کتابخانه مجازی فارسی قفسه…………………………………………………….۵۶
۲-۲-۲۰-۲-۳٫ کتابخانه مجازی ایران………………………………………………………………..۵۶
۲-۲-۲۰-۲-۴٫موسسه فرهنگی و اطلاع­رسانی تبیان……………………………………………..۵۷
۲-۲-۲۰-۲-۵٫ کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد………………………………………………………۵۷
۲-۲-۲۰-۲-۵-۱٫ کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد………………………..۶۵
۲-۳٫ پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۳-۱٫ پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………….۶۶
۲-۳-۲٫ پژوهش در خارج کشور…………………………………………………………………..۶۸
۲-۳-۳٫ نتایج پیشینه ها…………………………………………………………………………….۷۴
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
۳-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۲٫ روش تحقیق……………………………………………………………………………………۷۷
۳-۳٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۴٫ ابزار و روش گردآوری داده ها……………………………………………………………….۷۹
۳-۵٫ روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………….۸۰
۳-۵-۱٫ روایی……………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۵-۲٫ پایایی………………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۶٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….۸۱
۳-۶-۱٫ آمارتوصیفی ………………………………………………………………………………۸۱
۳-۶-۲٫ آمار استنباطی …………………………………………………………………………….۸۱
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………….۸۳
۴-۲٫یافته های پژوهش…………………………………………………………………………..۸۳
۴-۲-۱٫تحلیل داده های جمعیت شناسی………………………………………………………۸۴
۴-۲-۲٫ یافته ها بر اساس سوالات پژوهش……………………………………………………..۸۶
۴-۳٫بررسی فرضیه تحقیق………………………………………………………………………….۹۴
۴-۳-۱٫بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………..۹۴
۴-۳-۲٫آزمون فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………….۹۴
فصل پنجم : نتیجه گیری،بحث و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۲٫ نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………۹۷
۵-۲-۱٫نتیجه جمعیت شناسی…………………………………………………………………….۹۷
۵-۲-۲٫ نتایج یافته به پرسش های اساسی پژوهش ………………………………………….۹۷
۵-۳٫نتایج آمار استنباطی  ………………………………………………………………………….۹۹
۵-۴٫بحث…………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۵-۵٫پیشنهادات ……………………………………………………………………………………۱۰۱
۵-۵-۱٫پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۵-۲٫ پیشنهادات تحقیق آتی ……………………………………………………………….۱۰۱
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..۱۰۲
منابع لاتین………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
پیوست­ها …………………………………………………………………………………………۱۰۵
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………..۱۱۰
چکیده:
مقدمه: کتابخانه­ ها با هدف پاسخ­گویی به مراجعان و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان ایجاد گردیده­اند و خدمات دیجیتال راه­موثری برای رسیدن به این هدف می­باشد که امکان استفاده از راه دور به مراجعان و بدون حضور در کتابخانه و هم­چنین تهیه سریع­تر اطلاعات مورد نیاز آنان را فراهم­می­آورد. امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه در نظر گرفته می شود که در این میان کتابخانه دیجیتال جایگاه ویژه ای را در محیط مجازی دارد.
هدف: هدف تحقیق حاضر آگاهی از دیدگاه­های مدیران و کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال است.
روش­شناسی : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کتابداران دانشگاه های آزاد استان گیلان تشکیل می­دهند و برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم­افزار اس. پی. اس. اس استفاده شده است .
نتایج : یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که مدیران و کتابداران کتابخانه­های­دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان شناخت و آگاهی نسبتا خوبی به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه­ها مثبت بوده­و انجام آن­را در  کتابخانه­ها  ضروری می­دانند. هم­چنین مدیران و کتابداران، فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، نداشتن تسلط به زبان­های خارجی، نبودن نیروی انسانی در علوم رایانه­ای، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری، نبود تجهیزات لازم، فقدان بودجه کافی­را از  موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند.
مدیران و کتابداران  آشنایی بسیار خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتالی دارند و  ۶۴۹/. آنها دیدگاه مثبتی برای تشکیل کتابخانه دیجیتالی دارند که این نگرش مثبت بیانگر تمایل آنها در بکارگیری فن آوری اطلاعات برای پاسخگویی به محققان و همکاری بین کتابخانه ای در راستای توسعه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد.
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
امروزه دسترسی کاربران کتابخانه­های دانشگاهی به روزآمدترین منابع علمی در کوتاه­ترین زمان ممکن، ضرورتی است که این کتابخانه­ها را در ارائه پیشرفته­ترین خدمات اطلاع­رسانی ناگزیر می­سازد. کتابخانه­ها برای ایفای رسالت سنگینی که در جهت ارایه خدمات اطلاع­رسانی نوین بر دوش دارند، نیازمند به کارگیری فن­آوری اطلاعات در پیچیده­ترین سطوح ممکن هستند. فن­آوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی­یابد، ضرورتا” متکی بر عناصر بنیادینی است که زیرساخت فن­آوری اطلاعات را تشکیل می­دهند.
کتابخانه دیجیتال، کتابخانه­ای است که منابع و خدمات کتابخانه­ای را به­صورت دیجیتال در اختیار کاربران قرار می­دهد .
این کتابخانه­ها در راستای توسعه کتابخانه­ها از اواسط سده بیستم به بعد مطرح شدند و از اواخر همین سده پا به عرصه وجود گذاشتند. این کتابخانه­هادر امتداد توسعه و پیشرفت کتابخانه­های سنتی مطرح شدند ونسل جدیدی از کتابخانه­های دیجیتال را معرفی کردند.
بنابر این کتابخانه­های دیجیتال نمی­خواهند و نمی­توانندجایگزین کتابخانه­های سنتی شوند،این کتابخانه­ها برای پاسخ­گویی به نیازهای نوین کاربران به­وجود آمده­اند.
آترتون در سال۱۹۷۷تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده است. به تعبیر او، زیر ساخت اطلاعات هر کشوری توانایی­های ملی در دسترسی به دانش و اطلاعات و همچنین انتقال دانش و اطلاعات به منظور استفاده عملی از دانش است (آترتون، ۱۹۷۷).
کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسئولیت ارائه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسیعی از دانشجویان و اعضای هیات ­علمی را بر عهده دارد، نیازمند همگامی با نوآوری­های موجود در زمینه اطلاع­رسانی است. افزایش تصاعدی تولیدات علمی و تاکید روزافزون دانشگاه­ها بر انجام پژوهش­های پربار علمی، روز به روز بر سنگینی وظایفی که بر دوش کتابخانه­های دانشگاهی است، می­افزاید(حریری، ۱۳۸۸).
باتوجه به رسالت اصلی کتابخانه در برآوردن نیازهای اطلاعات کاربران، امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه­ها در نظر گرفته می­شودکه در این میان ایجاد  کتابخانه­های دیجیتال جایگاه ویژه­ای را در محیط  مجازی اینترنت به خود اختصاص داده است.این نوع کتابخانه­ها با داشتن قابلیت­های بیشتر و پیشرفته­تر برای مدیریت اطلاعات، از دیگر مراکز اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده­اند(فدایی،۱۳۸۷).
کتابخانه­ها تنها زمانی می­توانند رضایت کاربران خود را جلب نمایند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران را در مطلوب­ترین سطح ممکن ارائه دهند و تحقق این هدف در گرو فراهم بودن امکاناتی مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی، تجهیزات سخت­افزاری مناسب و دیدگاه مثبت و پذیرای سازمانی و مدیریتی در رابطه با فن­آوری اطلاعات است .
در مورد کتابخانه­های دانشگاهی ایران نیز، امروز بیش از گذشته، دلایلی وجود دارد که استفاده از فن­آوری اطلاعات در کتابخانه و خودکارسازی آن­ها را ضروری می­سازد. افزایش رو به رشد کاربران، نیاز بیشتر به استفاده از مواد کتابخانه­ای در داخل و خارج از کتابخانه­ها، رشد میزان مواد منتشر شده، تغییر ماهیت مواد مطالعاتی(به معنی استفاده بیشتر از لوح­های­فشرده، مجلات الکترونیکی، پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته) و توسعه کامپیوتر­های جدیدتر و ارزان­تر، تنها بخشی از دلایلی هستند که بر خودکارسازی تاکید دارند. علاوه بر فعالیت­های داخلی عادی مثل فهرست­نویسی، فراهم­آوری و کنترل امانت، فن­آوری­های ­اطلاعاتی را می­توان در کتابخانه، برای سایر فعالیت­ها مثل پردازش اطلاعات به کار گرفت. از آن­جا که اکثر کتابخانه­های دانشگاهی به انجام فعالیت­های تحقیقاتی می­پردازند، پردازش اطلاعات برای آن­ها بسیار اهمیت دارد.
کتابخانه در طول تاریخ همواره مرکز نگهداری، بهره­برداری و اشاعه اطلاعات و دانش بشری بوده­اند. افزایش روزافزوان حجم اطلاعات، گسترش سریع اینترنت تولید قالب­های گوناگون اطلاعاتی، پیدایش و تحول چند رسانه­ای­ها، و تمایل فزاینده پژوهشگران به دسترسی به قالب­های الکترونیکی اطلاعات، نقش و عملکرد کتابخانه­ها را در جهان امروز دستخوش تحول ساخته است. به گونه­ای که در حال حاضر، اینترنت گسترده­ترین و روزآمدترین منبع اطلاعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزایش است(امین­پور، ۱۳۸۵).
دانشگاه آزاداسلامی به عنوان دانشگاهی جوان و رو به گسترش به منظور تحقق اهدافش، ناگزیراز داشتن کتابخانه­های توانمندی است که بتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی آن باشد، زیرا هدف اساسی این دانشگاه پرورش استعدادها و انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و پژوهش­های علمی است(دانشگاه آزاد،۱۳۷۴).
با نگاهی گذرا، به خوبی می­توان دریافت که همگام با تحولات نظام آموزش و حرکت به سوی آموزش­های الکترونیکی، کتابخانه­ها نیز باید مسیر خود را به سمت دیجیتالی­شدن تغییر دهند تا بتوانند با تغییر نقش خود، جایگاه خود را حفظ نمایند و متناسب با نیاز جامعه خود، نسبت به ارایه خدمات جدید توانا باشند. پیوند کتابخانه­ها، فن­آوری اطلاعات، و آموزش با یکدیگر اتحاد سه جانبه­ای است که کشورهای توسعه یافته در راه نیل به اهداف آموزش خود به لزوم آن واقف هستند و کشورهای در حال توسعه باید به آن عنایت بیشتری داشته باشند(رحیمی­نژاد،۱۳۸۵).
کتابخانه­های دیجیتالی کتابخانه­هایی هستند با همان اهداف ، عملکردها و آرمان­های کتابخانه سنتی که لزوما برای جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان سازماندهی شده­اند. در این تعریف “کتابخانه­های دیجیتالی ” سازمان­های هستند متشکل از کارکنانی متخصص جهت سازماندهی و انتخاب منابع که امکان دسترسی فکری، تفسیر، توزیع و نگهداری بی­عیب و نقض منابع مذکور را فراهم می­کنند. کارکنان کتابخانه دیجیتالی اطمینان دارند که آثار دیجیتالی گردآوری شده در مجموعه به منظور دسترسی سریع و مقرون به صرفه برای استفاده جامعه­ای خاص از استفاده کنندگان یا مجموعه­ای از چند جامعه در مدت زمان طولانی پایدار خواهند بود(کلوند،۱۹۹۸).
کتابخانه­های دیجیتالی اطلاعات سازماندهی­شده و با کیفیت بالا را فراهم می­کنند بسیاری از ویژگی­های پیشرفته کتابخانه دیجیتالی متکی به فراداده است. کتابداران به منابع موجود در فهرست­ها یا مجموعه­های دیگر از طریق فراداده ها توصیف می­کنند که این امر دستیابی به اطلاعات را تسهیل می­کند (گارسیا کرسیو، ۲۰۱۰).
یک کتابخانه دیجیتالی، چیزی جز خدمات اطلاعاتی کتابخانه­ای توزیعی نیست که به صورت فیزیکی، مجازی و با ترکیبی از هر دو ارایه شود و در آن حجم نسبتا” زیادی از منابع اطلاعاتی تنها در قالب دیجیتالی قابل دسترسی باشندکتابخانه­های دیجیتالی، کتابخانه­هایی هستند که استفاده­کنندگان از نقاط مختلف جهان می­توانند به آن دسترسی پیدا کرده و انواع مختلفی از اطلاعات را شامل متن،صوت، تصویر، ویدئو و …. را بازیابی کنند(سرینیراسل، ۲۰۰۰).
۲-۱- بیان مسئله
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی هستند که به منظور تامین نیروی متخصص در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی­ارشد، و دکتری ازآذرماه سال  ۱۳۶۱  تاکنون با کسب موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع به کارکرده­اند. اداره امور مربوط به کتابخانه­ها زیر نظر معاونت پژوهشی صورت می­گیرد. اهداف کلی دانشگاه عبارتند از: آموزش نظری و عملی دانشجویان در رشته­های مختلف تحت پوشش دانشگاه­، فراهم نمودن تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و کادر آموزشی جهت انجام تحقیقات نظری عملی، و انتشار منابع علمی است.
برآورده­شدن این اهداف و به کارگیری فن­آوری­های اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه آزاد، به نگرش و میزان آگاهی مدیران وکتابداران آن بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، دیجیتالی­کردن کتابخانه­های دانشگاه آزاد استان گیلان، نه تنها به نیازها و امکانات این مرکز، بلکه به قدرت تفکر و بینش مدیران و کتابدارن و میزان آگاهی آنان نیز مربوط است. با دیجیتالی کردن منابع این امکان فراهم می­شود که حجم عظیمی از منابع به نحوی ذخیره و بازیابی گردد که دسترسی به اطلاعات با صرف کمترین هزینه و در اسرع وقت ممکن گردد و در اختیار دانشجویان و استادان قرار گیرد. هزینه پیاده سازی اولیه اینگونه کتابخانه ها بسیار بالاست؛ ولی مدیران، کتابدارن و فن­آوران از جمله افرادی هستند که در تصمیم­گیری کتابخانه نقش اساسی دارند. برای تصمیم­گیری آگاهانه در باب هر موضوع باید علاوه بر فراهم ساختن امکانات و تجهیزات سخت­افزاری و نرم­افزاری، از اطلاعات تخصصی مربوط به آن موضوع نیز آگاه بود. مدیرانی که فاقد آگاهی، تخصص و نگرش مثبت نسبت به این موضوع باشند به راحتی نمی­توانند تحول و نوآوری­هایی را در این زمینه ایجاد کنند.
نوع نگرش مدیران کتابخانه، مدیران عالی و کتابداران به کتابخانه دیجیتال بسیار در سرنوشت آن تاثیرگذار است. چنان­چه نگرش مثبت و صحیحی از کتابخانه های دیجیتال وجود داشته باشد مسلما سازوکار ساخت آن راحت­تر فراهم می شود.
 این پایان نامه در نظر دارد دیدگاه­های مدیران و کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد استان گیلان را در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی قرار دهد، چون تصمیم­گیری توسط آن­هاانجام می شود و اگر با آگاهی و همراه با نگرش مثبت صورت گیرد احتمال موفقیت در شرایط کنونی و آینده برای ایجاد کتابخانه دیجیتال بیشتر خواهد بود.
۳-۱- اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی دیدگاه­های کتابداران ومدیران دانشگاه­های آزاد اسلامی مستقر در استان گیلان نسبت به ایجاد کتابخانه دیجیتالی است.
۱-۳- ۱٫ اهداف ویژه
۱- مشخص ساختن میزان آشنایی و مهارت کتابداران ومدیران باکتابخانه دیجیتال.
۲- تعیین میزان امکان دیجیتال کردن منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، پایان­نامه­ها و غیره) موجود در کتابخانه­های دانشگاه­های آزاد استان گیلان از نظر کتابداران ومدیران.
۳- مشخص ساختن میزان کفایت امکانات و تجهیزات کتابخانه­های دانشگاه­های آزاد استان گیلان در جهت ایجاد کتابخانه دیجیتال ازدیدگاه کتابداران ومدیران.
۴- تعیین میزان ضرورت ایجاد کتابخانه­ های دیجیتالی در دانشگاه­های از نظرکتابداران و مدیران.
۵- مشخص کردن مشکلات وموانع ایجاد کتابخانه­ های دیجیتال در دانشگاه­ ها از نظر کتابداران ومدیران.
تعداد صفحه : ۱۲۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***