پایان نامه ارشد حقوق : خرید دین در معاملات بانکی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع:

خرید دین در معاملات بانکی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر هدایت اله سلطانی نژاد

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسین همت کار

زمستان ۱۳۹۳

 


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
مقدمه. ۱
تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن.. ۱
سؤال ها و فرضیه ها ۴
پیشینه و روش تحقیق.. ۵
فصل اول: ماهیت خرید دین و مقایسه آن با نهادهای مشابه
۱-۱ مباحث اصطلاحی.. ۸
۱-۲  مباحث تاریخی.. ۱۵
۱- ۳- مقایسه انتقال طلب و دین با سایر عقود مشابه. ۲۱
۱-۳-۱  مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب و دین.. ۲۱
۱-۳-۲ مقایسه عقد حواله با انتقال طلب و دین.. ۲۴
۱-۳-۳ مقایسه Delegation با عقد حواله. ۳۱
۱-۳-۴ مقایسه تبدیل تعهد با انتقال طلب و دین.. ۳۲
۱-۴ تبیین سنتی مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق خارجی.. ۳۷
۱-۴-۱ مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی.. ۳۷
۱-۴-۲  تعهد. ۳۷
۱-۴-۳ انتقال و تبدیل تعهد و دین.. ۳۹
۱-۴-۴ آثار انتقال.. ۴۵
۱-۴-۵  انتقال دین.. ۴۸
۱-۴-۶  انتقال دین در حقوق خارجی.. ۵۱
۱-۴-۶-۱  انتقال دین در حقوق فرانسه. ۵۱
۱-۴-۶-۲  انتقال دین در حقوق آلمان.. ۵۲
۱-۴-۶-۳ انتقال دین در حقوق سویس…. ۵۳
فصل دوم: اعتبار قرارداد خرید دین
۲-۱- بیع دین به شخص مدیون و شخص ثالث… ۶۱
۲-۱-۱  دیدگاه مذاهب اسلامی.. ۷۱
۲-۱-۱-۱ بیع دین به مدیون.. ۷۲
۲-۱-۱-۲ بیع دین به غیرمدیون.. ۷۲
۲-۱-۲ آیات و روایات… ۷۳
خاتمه. ۸۰
۲-۲ دیدگاه حقوقی.. ۸۲
۲-۲-۱ اصول حقوقی.. ۸۳
۲-۲-۲ ضرورت های اجتماعی.. ۹۰
۲-۲-۳ قوانین و مقررات… ۹۲
فصل سوم:آثار قرارداد خرید دین
۳-۱- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین.. ۹۷
۳-۱-۱- انتقال دین و طلب… ۹۷
۳-۱-۲- انتقال توابع طلب و دین.. ۹۹
۳-۱-۲-۱- انتقال اوصاف طلب… ۹۹
۳-۱-۲-۲- انتقال تضمینات… ۱۰۰
۳-۱-۲-۳- انتقال دعاوی.. ۱۰۲
۳-۲- آثار قرارداد خرید دین نسبت به فروشنده دین.. ۱۰۴
۳-۲-۱- عدم اقدام علیه خریدار دین و همکاری با او در وصول طلب… ۱۰۵
۳-۲-۲- ضامن بودن فروشنده دین در مقابل خریدار دین نسبت به عدم وجود دین و طلب… ۱۰۶
۳-۳- آثار قرارداد خرید دین نسبت به مدیون.. ۱۰۶
۳-۳-۱- قابلیت استناد جانشینی خریدار دین یا عدم آن در مقابل مدیون.. ۱۰۷
۳-۳-۲- قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات یا عدم آن.. ۱۰۸
۳-۴- آثار عقد خرید دین نسبت به اشخاص ثالث… ۱۰۹
۳-۵ آثار فاکتورینگ و فورفیتینگ…. ۱۱۱
نتیجه گیری.. ۱۳۳
ضمائم.. ۱۴۸
منابع.. ۱۵۲
چکیده انگلیسی.. ۱۵۷
 
چکیده
خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده، استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است.
از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است.
در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.
کلیدواژه ها:
۱- خرید دین ۲- فاکتورینگ ۳- فورفیتینگ ۴- بیع ۵- دین ۶- خرید ۷- تعهد
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۶۸ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***