پایان نامه ارشد حقوق : تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

عنوان:

تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

استاد راهنما :

 دکتر مصطفی فضائلی

پاییز ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که با حقوق بین الملل خصوصی گره خورده است، برای حل و فصل لازم است سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست باید به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح کرد.  صلاحیت هر دادگاه به وسیله معیارهایی که دعوا را به کشور مقر آن دادگاه مرتبط می سازد، تعیین می شود؛ این صلاحیت که بعضاً انحصاری است، یا به دلیل ارتباط با طرفین دعوا حاصل می شود یا به دلیل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم باید به دنبال قانون و مقرراتی(قانون حاکم) گشت که بر مبنای آن، دادگاه صالح باید به قضیه رسیدگی نماید. ملاک تعیین این قانون نیز ارتباطی است که بین  دعوا با یک کشور خاص وجود دارد. این ارتباط بگونه ایست که فقط در یک کشور صدق می کند و احتمال اعمال قانون های مختلف را منتفی می سازد. در مرحله سوم رای مبتنی بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرایطی مانند نهایی بودن، عدم مخالفت با نظم عمومی و… ابتدائاً  طی حکم دادگاه کشور مجری به رسمیت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان  از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .
 
کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
مقدمه———۱
۱-۱تعریف موضوع و اهمیت آن-۱
۱-۲٫پیشینه ی مطالعات ——-۳
۱-۳ .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری——–۴
۱-۳-۱٫اصول الی——-۴
۱-۳-۲٫اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–  ۶
۱-۳-۳٫ اصول تلفیقی—-۷
۱-۳-۴٫ اصول ژاپن——۷
۱-۴ .سوالات و فرضیات —–۸
۱-۵٫ساختار کلی تحقیق——۹
۲٫کلیات——۱۰
۲-۱ .پیشینه و سیر تحول موضوع-۱۰
۲-۲ .اصل «سرزمینی بودن»—–۱۳
۲-۲-۱٫اصل استقلال حقوق مالیکت فکری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۵
۲-۳٫ اصل رفتار ملی ———۱۶
۲-۳-۱٫اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض—————۱۷
۲-۲-۲٫بررسی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۸
۲-۴ .فواید اصول ماکس پلانک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۲۰
۲-۴-۱ .استقلال فکری–۲۰
۲-۴-۲٫الگوی قانون گذاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۲۱
۲-۴-۳٫ اعتلای حقوق مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۲۲
۴-۴-۴٫یکسانی سازی نظام های حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۲۲
۲-۴-۵٫تقویت تجارت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۲۳
۲-۵٫محدوده اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۲۴
۲-۵-۱٫بین المللی بودن–۲۴
۲-۵-۲٫مدنی بودن—-۲۴
۲-۵-۳٫در حوزه مالکیت فکری بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۲۵
۲-۵-۴٫تعریف و مابه ازای مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۲۶
۳٫صلاحیت قضایی—————۲۹
۳-۱ .کلیات————-۲۹
۱-۳-۱ .تعریف صلاحیت قضایی بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۲۹
۱-۳-۲ .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- ۳۰
۱-۳-۳ .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری— ۳۰
۱-۳-۴٫صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-۳۱
۱-۳-۵٫تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۳۴
۱-۳-۶٫تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–۳۴
۳-۲٫صلاحیت قضایی عام—–۳۶
۳-۲-۱٫مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————۳۶
۳-۲-۲٫اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۳۸
۳-۳٫صلاحیت قضایی خاص—۴۰
.۳-۳-۱مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–۴۰
۳-۳-۲٫صلاحیت قضایی در مورد مالکیت  اموال فکری———– ۴۳
۳-۳-۲-۱٫اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– ۴۳
۳-۳-۲-۲٫صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————۴۵
۳-۳-۳٫صلاحیت قضایی در مورد نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۴۷
۳-۳-۳-۱٫اهمیت دعاوی مرتبط با نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۴۷
۳-۳-۳-۲٫داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-۴۸
۳-۳-۳-۳٫اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-۴۹
۳-۳-۳-۴٫مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————۵۰
۳-۳-۳-۵٫صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————۵۱
۳-۳-۳-۶٫صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و   کانادا———–۵۲
۳-۳-۳-۷٫صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر———-۵۲
۳-۳-۳-۷-۱٫ اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–۵۴
۳-۳-۳-۷-۲٫رویه در کشورهای فدرالی————-۵۵
۳-۳-۳-۷-۳ .معیار قرابت مسئله با دادگاه————۵۵
۳-۳-۳-۸٫ صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———۵۷
۳-۳-۴٫صلاحیت قضایی نسبت به امور طاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۶۱
۳-۳-۴-۱٫صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم—————-۶۱
۳-۳-۴-۲٫تضمین خسارت و جلب شخص ثالث————-۶۲
۳-۳-۴-۳٫بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-۶۳
۳-۴٫صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری—-۶۵
۳-۴-۱٫اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۶۵
۲-۴-۲٫ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها——- ۶۶
۳-۴-۳٫صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۶۸
۳-۴-۴٫صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت————-۶۹
۳-۴-۵٫طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری  به عنوان امر طاری—-۷۰
۳-۵٫هماهنگی در دادرسی——۷۱
۳-۵-۱٫دعاوی یکسان—–۷۱
۳-۵-۱-۱٫معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده—۷۲
۳-۵-۱-۲٫شروع مجدد دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۷۴
۳-۵-۲دادرسی های مرتبط باهمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۷۵
۳-۵-۲-۱٫ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو——- ۷۸
۳-۵-۲-۲٫همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات————۷۹
۴٫قانون حاکم—۸۱
۴-۱کلیات-۸۱
۴-۱-۱٫مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم————–۸۱
۴-۱-۲٫تاثیر اصل سرزمینی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۸۲
۴-۲٫ملاک های تعیین قانون حاکم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۸۴
۴-۲-۱٫سیر تاریخی——۸۴
۴-۲-۲٫ملاک تعیین قانون در مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۸۶
۴-۲-۳٫قاعده قانون کشور مقر دادگاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۸۷
۴-۲-۳-۱٫تعریف و مبانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۸۷
۴-۲-۳-۲٫سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه- ۸۸
۴-۲-۳-۳٫تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——۹۰
۴-۲-۳-۴٫یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-۹۰
۴-۲-۴٫قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—–۹۱
۴-۲-۴-۱٫مبانی ، تعریف و محدودهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۹۱
۴-۲-۴-۲٫نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۹۲
۴-۲-۵قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——۹۵
۴-۳٫قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۹۸
۴-۳-۱قانون حاکم در مورد مالکیت اولیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۹۸
۴-۳-۱-۱اهمیت درک درست از اموال فکری————–۹۸
۴-۳-۱-۲٫مالکیت اولیه و قانون حاکمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۹۹
۴-۳-۱-۳٫مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————۱۰۳
۴-۳-۲٫تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—۱۰۴
۴-۳-۳٫قانون حاکم در صورت مالکیت مشترکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۱۱۱
۴-۳-۳-۱٫اهمیت اشاعه در اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۱۱۱
۴-۳-۳-۲٫قانون حاکم بر روابط طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۱۱۲
۴-۳-۳-۳٫اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–۱۱۴
۴-۳-۴٫قانون حاکم در مورد قابلیت انتقالبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۱۴
۴-۴٫قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۱۱۷
۴-۴-۱٫اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————۱۱۷
۴-۴-۱-۱٫اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری———۱۱۷
۴-۴-۱-۲٫نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–۱۱۸
۴-۴-۱-۳٫نظریه شبه جرم بودن نقض حقوق مالکیت فکری—۱۲۰
۴-۴-۱-۴٫ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-۱۲۲
۴-۴-۱-۵٫مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–۱۲۳
۴-۴-۱-۶٫تفاوت قانون حاکم بر قضایای نقض مالکیت فکری در آمریکا و اروپا—-۱۲۵
۴-۴-۱-۷٫اشاره ای به حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۲۶
۴-۴-۲٫قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-۱۲۷
۴-۴-۲-۱٫تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت  فکری-۱۲۷
۴-۴-۲-۲٫کپی رایت و نقض رسانه ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۱۲۹
۴-۴-۲-۳٫قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–۱۲۹
۴-۴-۲-۴٫بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-۱۳۲
۴-۴-۲-۴-۱٫تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق  مالیکت فکری—-۱۳۲
۴-۴-۲-۴-۲ .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–۱۳۳
۴-۴-۲-۴-۳٫مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت  فکری در رسانه های فراگیربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۳۵
۴-۴-۲-۴-۴٫یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری—–۱۳۵
۴-۴-۳٫میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–۱۳۸
۴-۵ .قانون حاکم بر قراردادها– ۱۴۳
۴-۵-۱٫اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–۱۴۰
۴-۵-۲٫تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————۱۴۱
۴-۵-۳٫نگاه تطبیقی —-۱۴۲
۴-۵-۴قانون حاکم در صورت انتخاب طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۴۳
۴-۵-۴-۱٫زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————۱۴۵
۴-۵-۴-۲٫نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۱۴۵
۴-۵-۴-۳٫عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف   قضیه- ۱۴۶
۴-۵-۴-۴٫تاملی در حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۱۴۶
۴-۵-۵٫قانون حاکم در صورت فقدان انتخاببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۱۴۹
۴-۵-۵-۱٫دکترین مربوطهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–۱۴۹
۴-۵-۵-۲٫فاکتورهای انتخاب قانونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۵۱
۴-۵-۵-۳٫نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-۱۵۲
۴-۵-۵-۴٫رویکرد ماده ۴ مقرره رم ۱بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۱۵۴
۴-۵-۵-۵٫ حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۱۵۶
۴-۵-۶٫قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————۱۵۶
۴-۵-۶-۱٫قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–۱۵۷
۴-۵-۶-۲٫ قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–۱۵۸
۴-۵-۷٫قانون حاکم بر  قرارداد استخدامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۵۹
۴-۵-۷-۱٫قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین————–۱۶۱
۴-۵-۷-۲٫یک استثنابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۶۲
۴-۵-۷-۳٫یک شبههبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۶۲
۴-۵-۷-۴٫قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–۱۶۳
۴-۵-۷-۵٫قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— ۱۶۴
۴-۶٫فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۱۶۵
۵٫شناسایی و اجرای آرای خارجی—-۱۶۸
۵-۱٫تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–۱۶۸
۵-۱-۱٫مبانی———۱۶۸
۵-۱-۲٫نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— ۱۷۰
۵-۲٫دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم  کشور خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۷۱
۵-۲-۱٫ظریه همکاری کشورهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–۱۷۳
۵-۲-۲٫ظریه وظیفه حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۱۷۵
۵-۲-۳٫تفاوت بین دو نظریهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۱۷۵
۵-۲-۴٫مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-۱۷۶
۵-۳٫تعریف رای و  ویژگی های آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۱۷۶
۵-۳-۱٫تعریف رای —–۱۷۶
۵-۳-۲٫ویژگی های رای قابل اجرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۱۷۸
۵-۳-۲-۱٫شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی——– ۱۷۹
۵-۳-۲-۱-۱٫صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– ۱۷۹
۵-۳-۲-۱-۲٫نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۸۰
۵-۳-۲-۱-۲-۱٫ تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت  بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۸۱
۵-۳-۲-۱-۳٫ نهایی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۸۲
۵-۳-۲-۱-۴٫ لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام          حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۱۸۴
۵-۳-۲-۱-۵٫شرط وجود معامله متقابل————- ۱۸۵
۵-۳-۲-۲٫موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- ۱۸۸
۵-۳-۲-۲-۱٫عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——۱۸۸
۵-۳-۲-۲-۱-۱٫مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک—–۱۸۸
۵-۳-۲-۲-۱-۲٫ نگاه تطبیقی—————۱۹۰
۵-۳-۲-۲-۲٫ جزایی بودن محکومٌ به————- ۱۹۱
۵-۳-۲-۲-۳٫ مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-۱۹۳
۵-۳-۲-۲-۳-۱٫ معیار مخالفت با نظم عمومی—۱۹۳
۵-۳-۲-۲-۳-۲٫ نگاه تطبیقی————–۱۹۴
۵-۳-۲-۲-۳-۳٫ حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی—–۱۹۵
۵-۳-۲-۳٫ مخالفت با رای صارده پیشینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۱۹۶
۵-۴٫ تاثیر رای خارجی——- ۱۹۸
۵-۴-۱٫رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–۱۹۸
۵-۴-۲٫تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– ۱۹۹
۵-۴-۳٫اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—–۲۰۰
۵-۴-۴٫اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–۲۰۱
۵-۴-۵٫رابطه تفسیر رای با تاثیر آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———۲۰۲
۵-۴-۶٫تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————۲۰۲
۵-۴-۷٫نتیجه——— ۲۰۴
۵-۵نحوه بررسی حکم خارجی- ۲۰۴
۵-۵-۱٫آیین دادرسی اجرای آرای خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۲۰۷
۵-۵-۲٫اجرای جزیی—۲۰۸
۵-۶٫به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–۲۰۹
۵-۶-۱٫اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۲۰۹
۵-۶-۲٫پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————۲۱۰
۵-۶-۳٫حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۲۱۱
۵-۶-۴٫اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— ۲۱۱
۵-۶-۵٫سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی————— ۲۱۲
۵-۶-۶٫شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-۲۱۴

  1. ۶٫ نتیجه گیری—————-۲۱۷

فهرست منابع و مآخذ————۲۲۰
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۲۴۹ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***