بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان : :بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید  اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

موضوع :

بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از رویکردAHP و برنامه ریزی آرمانی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
نظام مالی با کارکردهای اساسی خود ،بسترتجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی را فراهم می آورد.نهادهای مالی در حوزه های سرمایه گذاری با فعالیت حرفه ای و تخصصی می توانند جذابیت کافی برای ترغیب مشارکت و جذب سرمایه های سرگردان و خرد ایجاد نمایند.همزمان با توسعه اقتصادی و بهبود ساختار مالی کشورها ،شاهد قوت گرفتن صنعت سرمایه گذاری بوده ایم. با در نظر داشتن اهمیت شرکتهای سرمایه گذاری در رشد و توسعه اقتصادی ،مهمترین سوال در خصوص سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری آن می باشد که آیا می توان از مدلهای ریاضی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری بهره گیری نمود ؟ و با در نظر داشتن ماهیت فعالیتهای شرکتهای سرمایه گذاری و محدودیتهای موجود ، مناسبترین مدل ریاضی سرمایه گذاری در صنعت سرمایه گذاری چه نوع مدلی می باشد ؟
به دلیل تعدد معیارهای سرمایه گذاری و تضاد میان بعضی معیارها و لحاظ کردن ترجیحات آرمانی به مقصود بهینه سازی سرمایه گذاری به صورت موردی در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد .این پ‍ژوهش ضمن تایید اهمیت ، ضرورت و امکان پذیری طراحی مدلهای ریاضی سرمایه گذاری مناسب برای شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن ،جهت بهینه سازی پرتفوی سهام راهکارهای آتی ارائه می دهد.در صورت اجرای نتایج مدل ،زمینه حداکثر شدن مطلوبیت سرمایه گذاری فراهم خواهد گردید.برای بدست آوردن ضرایب اهمیت نسبی معیارهای سرمایه گذاری از رویکرد تجزیه تحلیل سلسله مراتبی بهره گیری گردید.داده های مالی مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتهای مورد مطالعه و سایت بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده می باشد.برای حل مدلAHP از نرم افزارExper choice 2000 بهره گیری گردید.مدل نهایی با جایگذاری داده ها درمدل برنامه ریزی آرمانی در نرم افزارQSB حل گردید و نتایج حاصل اندازه بهینه سرمایه گذاری در شرکتهای عضو پرتفوی را ارائه داده می باشد.
۱- مقدمه:
یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور،افزایش در اندازه سرمایه گذاری مولد آن می باشد. شرکت های سرمایه گذاری به عنوان منابع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری،تأثیر مهمی را اعمال می نمایند .طراحی مدل ریاضی سرمایه گذاری با در نظر داشتن محدودیت های موجود که ضمن آن بتوان اندازه نیل به اهداف و آرمان های متعدد و غالباً متضاد سرمایه گذاری اینگونه شرکت ها را حداکثر نمود،کمک شایانی می نماید.  
-اظهار مسئله:
هدف اصلی در مدلسازی پرتفولیو،کمک به سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی بهینه با در نظر داشتن ترجیحات و علائق وی و همچنین شرایط محیط تصمیم می باشد. به دلیل اشکال موجود در مدل مارکوتیز، مدل تک شاخصی شارپ، مدل APT  پرفسور راس و همچنین عدم لحاظ کردن ترجیحات سرمایه گذار در عرصه اقدام،مدل GP  به مقصود رفع معضلات فوق برای انتخاب پرتفولیو ارائه گردید. در جهت رفع معضلات فوق، نیاز به طراحی برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری ضروری گویا.
– چارچوب نظری پژوهش
هری .ام. مارکوویتز در سال ۱۹۵۲ مدل پیشنهادی خود را برای انتخاب پرتفوی ارائه نمود .مدل میانگین- واریانس مارکوویتز مشهورترین و متداولترین رویکرد در مسئله انتخاب سرمایه گذاری می باشد .از برجسته ترین نکات مورد توجه در مدل مارکوویتز، در نظر داشتن ریسک سرمایه گذاری،نه تنها بر اساس انحراف معیار یک سهم ، بلکه بر اساس ریسک مجموعه ی سرمایه گذاری می باشد . مارکوویتز نشان داد که انحراف نرخ بازده ، معیاری مناسب برای ریسک سبد اوراق بهادار تحت مجموعه ای از مفروضات منطقی می باشد و روشی برای محاسبه ریسک سبد اوراق بهادار تبیین نمود. این فرمول اهمیت متنوع سازی سرمایه گذاریها را برای کاهش ریسک سبد اوراق بهادار نشان می دهد .(اسلامی بیدگلی،۱۳۸۸۶،ص۵۰٫)
پس از آن مدل تک عاملی ارائه گردید که در این مدل کوواریانس بین بازده سهام به یک عامل (معمولاً به شاخص بازار) مرتبط می گردد. مدل چند عاملی کوواریانسها به دو یا بیشتر از دو عامل مرتبط می گردد .کاربردی ترین مدل انتخاب پرتفوی CAPM می باشد .
در واقع این مدل ، مجموعه پیش بینی هایی درمورد بازدهی مورد انتظار تعادلی دارایی های ریسک دار می باشد،که دوازده سال بعد از مارکویتز  (۱۹۵۲) به گونه هم زمان و مستقل توسط شارپ  (۱۹۶۴)، لینتر  (۱۹۶۵) ،و ماسین (۱۹۶۶) توسعه پیدا نمود .
از دیدگاهی ، آزمونهای CAPM را از نظر زمانی می توان به دو آزمون قبل از رول و آزمونهای بعد از رول تقسیم نمود .دلیل این تقسیم بندی ، انتقادی می باشد که در سال ۱۹۷۷، ریچارد رول بر آزمونهای انجام شده CAPM ، ارائه نمود. دو آزمون که بطور صریح توسط رول ، مورد انتقاد قرار گرفتند، آزمونهای بلک  ،شولز  و جنسن  (۱۹۷۲) و مک بث  ، فاما  ، رفرند  و بلوم  (۱۹۷۳) بودند . بعد از رول ، آزمونهای دیگری نیز برای مطالعه صحت CAPM انجام گردید .مطالعه های چنگ و گرور و گیبونز ،CAPM را رد می نماید ، اما خود آنها نیز در معرض انتقاد قرار گرفتند . از چنگ و گرور به خاطر انجام آزمونی که بر اساس مجموعه ای از مفروضات ناسازگار داخلی استوار بود ، انتقاد گردید .از گیبونز هم به خاطر بهره گیری از آزمونی ناقص که نتایج دوگانه فراهم می نمود ، انتقاد گردید .
شارپ و کوپر در پی یافتن پاسخ این سوال بودند که آیا مجموعه ای از استراتژیهای مشخص ، بازده سازگار با نظریه جدید پرتفوی ، فراهم خواهد نمود یا نه ؟ مطالعه شارپ و کوپر ، مدل CAPM را تایید نموده و بیانگر این واقعیت می باشد که ارتباط مثبتی بین بازده و بتا هست . مدل تک شاخصی شارپ یک گام عمه در تکامل تدریجی نظریه پرتفولیو به حساب می آید.این مدل محاسبات ورودی های مورد نیاز در مدل مارکوویتز را ساده می کند.(جونز  ،۱۳۸۰،ص۳۷٫)
در مطالعه مشهوری که توسط کالمن کوهن و جری پرگ صورت گرفت ایشان دریافتند که مدل تک شاخصی بهتر از مدل چند شاخصی اقدام نمود و سبدهای سرمایه گذاری کلانتری تولید نمود. (کوهن  ،۱۹۶۷، ۱۹۳-۱۶۶٫)
این مطالعه ، با بهره گیری از طبقه بندی صفت دریافت که مدل تک شاخصی نه تنها ساده تر می باشد بلکه به ریسک منتظر پایین تری رهنمون می گردد.

این فایل با فرمت ورد ارائه می گردد
این فایل با فرمت ورد ارائه می گردد

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *