پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها- قسمت ۲

ی نسبت به سایر ترکیب های دیگر سود، ارزش تبیین دهندگی بالاتری دارد.
مقدمه
توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از جزئیات فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد شرکتها می باشند.همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه ، اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت وعملکرد شرکتها دارند.پس حسابداری به مقصود تامین نیاز اطلاعاتی طیف وسیعی از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی را فراهم می آورد.
پس هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به بهره گیری کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی وارزیابی ارزش شرکت می باشد. مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران هستند. با در نظر داشتن جنبه های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری تأثیر حیاتی در بازار سرمایه اعمال می کنند. پس هدف اصلی حسابداری تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می گردد. پس ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده می باشد. تمرکز واستفاده گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد. پس یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود می باشد .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از بهره گیری کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.پس در این پژوهش به مطالعه ارتباط سود واجزای تشکیل دهنده آن با ارزش شرکتها پرداخته می گردد.
تعداد صفحه : ۹۷
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***