پایان نامه ارشد: بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

-۵-۵- معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر[۱][۳۳]:

یکی از موارد مهم در مورد توابع اضافی ترمودینامیکی، پردازش داده­های تجربی است. در مورد مخلوط­های دوتایی، هر معادله­ای برای توابع اضافی باید از دو شرط مرزی پیروی کند:

If  x1 = 0  →  FE = 0                                                             ( = x1  کسر مولی جزء ۱)

If  x2 = 0  →  FE = 0                                                  ( = x2  کسر مولی جزء ۲)

معادله دو پسوندی مارگولس[۲]، ساده­ترین معادله با ارزشی است که از این شرایط مرزی پیروی می­کند و عبارت است از:

(۲-۵۷)                                           FE = A x­۱ x2

معادله مارگولس رابطه­ای بسیار ساده است و در حالت کلی، برای نمایش مناسب توابع اضافی، معادله پیچیده­تری مورد نیاز است.

این معادله عبارت است از بسط چند جمله­ای ردلیچ – کیستر که به­صورت بسط توانی زیر است:

(۲-۵۸) FE = x1x2   = x1x2[A0 + A1(x1 – x2) + A2(x1 – x2)2 + ….]

که FE، توابع اضافی ترمودینامیکی مانند VE , GE , HE است و  را ضرایب ردلیچ – کیستر (یا ضرایب هموار کننده) گویند و x2 , x1 کسرهای مولی ترکیبات ۱و۲ هستند که این ضرائب از داده­های تجربی به­دست می­آیند و بهترین مقدار m (درجه بسط) طوری انتخاب می­گردد که کمترین انحراف استاندارد (?) را داشته باشد:

(۲-۵۹)                                  ? =

N = تعداد نقاط تجربی

m = تعداد ضرائب در نظر گرفته شده

با توجه به این­که x2 = 1 – x1 می­باشد، در این­صورت اگر معادلعه ردلیچ – کیستر را بر حسب  x1 بسط دهیم و مرتب نماییم، بصورت معدله (۲-۶۰) در می­آید:

(۲-۶۰)                                        fE = a1x1 + a2x12 + a3x13 + ….

که هر یک از ضرائب ai خود مجموعه­ای از ضرائب …. , A1 , A0 هستند.

[۱]– Redlich-Kister

[۲]– Two-suffix Margules Equation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف