پایان نامه ارشد:بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه کارهای نوین آموزشی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه کارهای نوین آموزشی(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
مقدمه:
شاید اغراق نباشد که بگوییم « آدمی شاهکار خلقت است » و به یقین می توان او را آشکارترین و قوی ترین شاهد ثابت وجود خداوند بزرگ دانست . انسانی که خود مخلوق آفریدگاری توانمند است و از طرفی خالق حوادث . به این معنا که هر حادثه ای روی رفتارش تأثیر می گذارد و خودش نیز حادثه می آفریند که با عظمت ترین حادثه ساخته دست او فرهنگ (cutlure)است . (شعاری نژاد ، علی اکبر ، ۱۳۷۸)
این شاهکار خلقت موجود بسیار پیچیده است که با وجود تمام پیشرفت های ساخته دست خودش هنوز بسیاری از توانمندی های خود را شناخته است و مهمترین و      پیچیده ترین جنبه اش ، انسان را چه عواملی متأثر می شود؟ بحث از علیت رفتارهای انسان از جمله مسائل اساسی روان شناسی است ، چون تا علت رفتار شناخته نشود پیش بینی و کنترل رفتار انسان امکان نخواهد داشت. به همین سبب اصطلاح « انگیزش » هم قدیمی ترین و هم جدیدترین اصطلاح در روان شناسی است . بحث از انگیزش در واقع بحث از تعلیل یا علت یابی رفتار انسان است بحث از اینکه چرا مردم تفاوت عمل می کنند و حتی یک فرد متفاوت عمل می کند.
داشتن انگیزه در کاری رابطه مستقیم با بهبود نتیجه به دست آمده دارد یعنی هر چه قدر انگیزه در کاری پر نگ تر ، دیده شود نتیجه بهتری حاصل می شود.
بدیهی است که شغل و کار یکی از مسائل مهم در زندگی هر فرد می باشد که گاه به صورت حساب شده وب رنامه ریزی شده انتخاب می شود وگاه بدون هیچ گونه برنامه و تفکری آنچه مسلم است داشتن انگیزه در هر کاری تأثیر بسزایی درنتیجه خواهد داشت.
همه ما می دانیم یکی از سازمانهایی که در تعلیم و تربیت نیروی کار آمد انسانی جامعه نقش کلیدی دارد آموزش و پرورش است که وظیفه بسیار مهمی در شناختن و شکوفا کردن استعدادهای پیچیده ترین شاهکار خلقت را دارد ، پس باید با ایجاد انگیزه قوی در دست اندرکاران امر خطیر تعلیم و تربیت برای بهبود و بالا بردن کیفیت نتایج به دست آمده کوشید.
هدف از انجام این تحقیق این است که چگونه با بهره گرفتن از راه کاریهای مناسب ، در مدیران و معلمان سطوح مختلف مقاطع تحصیلی انگیزه ایجاد کرد تا آنها با رغبت بیشتر از راه کارهای نوین در آموزش و پرورش استفاده کنند. به امید روزی که شاهد رشد وشکوفایی این سازمان بزرگ باشیم . ( عباس زاده ، سید محمد ، ۱۳۶۹ )
 
 
 
بیان مسئله :
در سالهای اخیر تعداد بی شماری کنفرانس و سمینار در اغلب نقاط دنیا در مورد چگونگی استفاده از راه کارهای نوین آموزشی در آمزش و پرورش رسمی در سطوح مختلف مقاطع تحصیلی رابطه آن با بازدهی و نتایج بدست آمده انجام گرفته است . در ایران نیز کتب و رسالاتی در این زمینه نوشته شده و سمینارهای نه چندان زیاد ولی قابل توجه برگزار گردیده است. اغلب متخصصان رسانه های آموزشی کشورهای در حال توسعه معتقد هستند که تاکنون برنامه ریزی های محلی و مناسبی جهت استفاده ازرسانه های آموزشی و راه کارهای نوین به نحوی که متناسب با محدودیتها و نیازهای جوامع این کشور ها باشد ، نشده است . در اغلب موارد یا این راه کارها برای مسئولین آموزشی ناشناخته است و یا اینکه آنها انگیزه استفاده از آن را در خود نمی بینند. منطق ایجاد می کند که علاوه بر سرمایه گذاری ، در معرفی این راه کارها در کشور کوشش شود به گونه ای که استفاده از این راه کارها در سراسر نقاط کشور به صورت خودجوش توسط مدیران و معلمان در داخل مدارس استفاده شود و این هدف میسر نمی شود مگر باایجاد انگیزه لازم در مسئولین آموزشی مدارس. (تولید و کاربرد مواد آموزشی، ۱۳۷۹)
لغت انگیزه ازنظر دستور زبان فارسی اسم و انگیزش اسم مصدر انگیختن است ، بنا به نوشته لغت نامه دهخدا، انگیختن یعنی به حرکت در آوردن . چنان که حافظ می گئید:
اگر غم لشکر انگیزد که خود عاشقان ریزد

   من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

انگیزه یعنی سبب، علت وانچه کسی را به کاری وادار کند. انگیزش یعنی تحرک و ترغیب  و انگیزش یک عامل درونی است که انسان یا به طور کلی موجود زنده را به حرکت در می آورد و انگیزش حالتی است که در اثر دخالت انگیزه به موجود زنده دست می دهد. برای مثال می توان گفت کمبود آب بدن یا نیاز به آب انگیزه و احساس تشنگی انگیزش است . انگیزه را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
۱ـ انگیزه های فیزیولوژیک : بر اساس نیازهای زیستی موجود زنده می باشد مثل گرسنگی ، تشنگی ، انگیزه های فیزیولوژیک را سیقهای فیزیولوژیک یا انگیزه های حیوانی نیز می نامند چون بین انسان و حیوان مشترک هستند  .
۲ـ انگیزه های اجتماعی یا ثانویه : یعنی انگیزه هایی که نیاز زیستی را بر طرف نمی کنند بلکه در اثر یادگیری به وجود می آیند مثل انگیزه های کسب قدرت ، پذیرش اجتماعی ، تسلط طلبی و … انگیزه های اجتماعی به طور عمده تحت تأثیر اجتماعی که انسان در آن رشد کرده است قرار دارند . ( عباس زاده ، سید محمد ، ۱۳۶۹ )
راه کار :
راه و روشی مناسب برای نیل به هدفی مشخص در زمانی معین به گونه ای که بهترین و سریعترین روش برای مقابله با مشکلات موجود در آن زمینه باشد. از گذشته های دور همیشه انسان در برخورد با مسائل به دنبال آسان ترین و منطقی ترین راه حل برای رسیدن به جواب مسئله می گشت . به عبارتی وجود راه کار برای رسیدن به هدف اجتناب ناپذیر است . مسلم است که در دنیای پیچیده تکنولوژی امروزی راه کارهای تعلیماتی دهه های قبل نمی تواند مؤثر باشد . پس همگام با پیشرفت مسئله راه کار هم باید متناسب با آن باشد.
درجامعه ما که آموزش و پرورش دارای هدفهای معنوی و اقتصادی است و سعی دارد که فرد را در تحقق آن اهداف به فعالیت نهادی وادار باید با ایجاد رغبت و انگیزه ، مدیران و معلمان را تشویق به استفاده از این راه کارهای نوین نماید.
 
اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق:
در گذشته این تصور وجود داشت که هر گاه فردی در یک موضوع ، دانش و تخصص کافی را دارا باشد می تواند آموزش آن را نیز به عهده بگیرد . امروزه داشتن دانش و تخصص در یک موضوع برای اشتغال به کار ، اموزش ان موضوع اگر چه شرط لازم به شمار می رود اما کافی نیست . کسی که به کار آموزش و پرورش اشتغال می وزرد علاوه برداشتن خصصی در موضوع مورد تدریس می باید به دانش و مهارت عملی در اصول و روشهای تعلیم و تربیت نیز مجهز باشد. (تولید و کاربرد مواد آموزشی، ۱۳۷۹)
از جمله اطلاعاتی که هیچ معلم و دست اندر کار آموزشی از آن بی نیاز نیست ، آشنایی با راه کارهای مناسب و نوین آموزش و پروری در رابطه با یادگیری دانش آموزان می باشد. راه کارهای نوین از یک طرف به عنوان عامل کنترل کننده تمامی عناصر تعلیم و تربیت مانندهدف ، برنامه و از طرف دیگر وسیله ای برای هدایت فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان به کار می رود. این راه کارها یکی از ارکان اصلی و جدایی ناپذیر آموزش و پرورش است. بنابراین یکی از صلاحیتهای فردی برای احراز شغل در آموزش و پرورش علاوه بر داشتن دانش نظری ، داشتن مهارتهای عملی دراین زمینه است . برای محقق این هدف وجود کتابها، فیلمهای آموزشی، سمینارها برای آشنایی مدیران و معلمان از یک طرف و ایجاد زمینه هایی برای تقویت انگیزش در مدیران و معلمان مثلاً انگیزه پیشرفت شغلی، تشویق مادی، استفاده از انگیزش موفقیت ، ایجاد انگیزش گرایش و رغبت از جمله راه کارهای موثر در این زمینه می باشد . مثلاً به علت رشد جمعیت و عدم توانایی مالی بودجه دولت در تأمین هزینه های مورد نیاز برای ایجاد زمینه های شغلی و جذب افراد با علاقه و شایسته سال به سال کیفیت آموزش و پرورش پائین آمده است واین امر باعث گردیده که هر سال هزینه زیادی به علت افت تحصیلی و پائین بودن کیفیت آموزش برجامعه تحمیل گردد ولی بر عوامل یاد شده، کمبود انگیزش شغلی معلمان و مدیران بیش از هر چیز جلب توجه می کند.
ایجاد عشق و علاقه و انگیزش در افراد می تواند به نحوی در بالا بردن کیفیت تعلیم و تربیت نقش بسیار مؤثری داشته باشد. ولی چگونه ؟
عدم توانایی در تأمین احتیاجات مادی ما را از سایر نیازهای آنها غافل کرده است و یکی از عوامل عدم انگیزه در معلمان و مدیران برای استفاده از راه کارهای مناسب در امر یادگیری نداشتن انگیزه پیشرفت ، تعلق پذیری ، قدرشناسی و نداشتن پایگاه مناسب اجتماعی است . در کشورهایی که کاربرد یافته های روان شناسی جایگاه خود را در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی یافته است . در آغاز قرن و بین چهل تا پنجاه سال گذشته مسئله انتخاب کارکنان سازمانها تاکنون بعنوان یکی از وظایف اساسی روان شناسی تلقی می شود. در کشور ما توجه به رشد جمعیت ، ضعف پرداخت و موانع عدیده دیگر مانع از توفیق آموزش و پرورش در گزینش بهتر نیروی انسانی علاقه مند شده است .
چون داشتن انگیزه تأثیر مستقیم در استفاده بهینه  از راه کارهای آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی دارد . این ضرورت احساس شدکه رابطه بین انگیزه و استفاده از راه کارهای نوین یا به عبارتی بررسی راه کارهای موثر ایجاد انگیزه در معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی برای کاربرد هر چه بیشتر تکنولوژی نوین مورد بررسی قرار گیرد. (شعاری نژاد ، علی اکبر ، ۱۳۷۸)
 
هدف پژوهش :

  1. بررسی ارتباط بین داشتن انگیزه و رضایت شغلی در معلمان و مدیران در تمام سطوح و مقاطع تحصیلی و استفاده از راه کارهای نوین آموزشی .
  2. ارائه راه کارهای مناسب جهت ایجاد انگیزه در معلمان و مدیران برای استفاده از راه کارهای نوین .
  3. بررسی اینکه ایا اخر حرفه حاضر به عنوان بهترین شغل برای معلمان و مدیران بوده است یا نه ؟

 
فرضهای پژوهش :

  1. داشتن رضایت شغلی موجب افزایش استفاده از راه کارهای نوین در معلمان و مدیران می شود.
  2. میزان رضایت شغلی براساس جنسیت (زن و مرد) متفاوت است.
  3. میزان استفاده از راه کارهای نوین براساس جنسیت متفاوت است.

تعریف عملیاتی اصطلاحات :
انگیزه : سبب و علت ، آنچه کسی را به کاری وادار کند. عامل روانی گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه که انسان یا حیوان را به منظور تحقق بخشیدن به بعضی از اعمال یا گرایشها به بعضی از هدفها آماده می کند.
راه کار : روش و راهی مناسب بر اینیل به هدفی خاص و غلبه بر مشکلاتی که در راه رسیدن به هدف وجود دارد .
معلم : از عناصر عمده و مهمی که تشکیل سازمانهای آموزشی بدون او امکان ندارد . کسی که با بهره گرفتن از دانش و معلومات و آشنایی با روشهای نوین به امر تعلیم و تربیت می پردازد.
مدیر : هدایت کننده و رهبر یک سیستم برای تحقق بخشیدن به اهداف موجود در سیستم .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۴۳
قیمت : ۲۵۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***