پایان نامه:اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

 دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 


پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(M.A)

 

عنوان:

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

 

استاد راهنما

دکتر محسن گل محمدیان

 

سال تحصیلی:۹۴-۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی استان کرمانشاه بود.

روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر، مدارس ابتداییناحیه دو استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بودند. ازجامعه فوق،۱۲۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب وتوسط آزمون عزت نفس کوپراسمیت مورد سنجش قرار گرفته و از بین کسانی که نمره کمتری دریافت کردندتعداد۴۰نفرنهایی انتخاب و  در دوگروه بیست نفری آزمایش وکنترل گمارده شدند. افراد گروه آزمایش هشت جلسه تحت آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شاملفرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R؛ دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۲) وپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(۱۹۶۷) است ،داده های به دست آمده  با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 یافته ها نشان داد، راهبردهای فراشناختی به طور معناداری باعث بهبود عملکردحل مسئله اجتماعی دانش آموزان در مرحله پس آزمون شد تفاوت بین میانگین نمره حل مسئله اجتماعی در گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون معنادار می باشد و بیانگر این است که آموزش راهبردهای فراشناختی تآثیر مثبتی بر حل مسئله اجتماعی دانش آموزان دارد.و همچنین آموزش راهبردهای فراشناختی به طور معناداری باعث افزایش نمرات عزت نفس  دانش آموزان در مرحله پس آزمون شد، بنابراین می توان گفت راهبردهای فراشناختی عزت نفس دانش آموزان را در مقایسه با گروه گواه افزایش می دهد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت آموزش راهبردهای فراشناختی تاثیرموثری در افزایش حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان پسردارد. از این رو استفاده از این روش درمانی در مدارس  در مدارس و مراکز تربیتی پیشنهاد می گردد.

 

کلید واژه ها:راهبردهای فراشناختی،حل مساله اجتماعی ، عزت نفس

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

همه ما در زندگی فردی و اجتماعی خود مان با مسایل و مشکلات متعددی مواجه می شویم . در واقع زندگی چیزی جز روند پیاپی مو اجه شدن با مسایل و مشکلات و تلاش برای حل و فصل آنها نیست .

بنابراین وجود مشکل در زندگی طبیعی است و هر کسی در زندگی خود با مشکلاتی روبرو می شود،روشن است که مسائل اجتماعی و بین فردی در بستر روابط و کنش های متقابل افراد بروز نموده و تحلیل دقیق این روابط نشان می دهد که تصادم خواستها وتعارض اهداف و نیازها از جمله منابع بالقوه شکل گیری مسائل اجتماعی و بین فردی هستند.مهارتهای حل مساله اجتماعی در زندگی آدمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و سازگاری باچالش های زندگی اجتماعی، ضرورتی حیاتی به شمار می آید، چرا که تقاضاهای متنوع بین فردی و رفع نیازهای فردی و جمعی، ایجاب می کند که فرد در درون شبکه های اجتماعی وارد شود و به تبادل اطلاعات و ملزومات زندگی اجتماعی و فردی بپردازد.برخورداری از توانایی لازم برای حل موفقیت آمیز مسایل موجب می شود تا اعتماد به نفس مان بیشترشده و احساس ارزشمندی بیشتری پیدا کنیم. ولی اگر فاقد مهارتهای لازم برای حل مشکل باشیم یا ازروش های نامناسب و معیوب برای حل مسایل خود استفاده نما ییم، در سازگاری با محیط اطرا فمان دچارمشکل شده و بهداشت روانی مان تهدید خواهد شد . کسب مهارت حل مساله ما را قادر می سازد تا به طورسازنده با مشکلات زندگی برخورد کنیم.حل مساله اجتماعی فرآیندی شناختی – عاطفی است که با بهره گرفتن از آن افراد می توانند شیوه های مواجهه با مشکلات روزمره را مشخص، کشف و یا ابداع کنند (دزوریلا[۱]  و گلدفرید[۲]
، ۱۹۷۱)افزون براین، این توانمندی به فرآیندهای دیگری همچون حل مساله شناختی بین فردی (اسپیواک[۳] ، پلات[۴] وشار[۵]،۱۹۷۶)و حل مساله شخصی نیز اشاره می کند(هپنر[۶]  و پترسون[۷]،۲۰۰۲).

 

تعداد صفحه :۱۰۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***