واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو-پایان نامه ارشد رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱٫  سنتز ۳-(]۱و۱ّ- بای فنیل­[۴-ایل)- پیریدو]۲و۳- [b پیرازین

این ترکیب از واکنش ۴-فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O  تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۵% و نقطه ذوب oC 180حاصل شد (شمای۲-۸).

 

طیف ۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک تک خطی درppm  ۵۵/۹ =δ برای یک پروتون آروماتیک حلقه پیرازینی، یک تک خطی پهن در ppm 24/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک، یک دوخطی پهن درppm 54/8 =δ با Hz 6/7J=  برای یک پروتون آروماتیک، یک دو خطی در ppm 49/8 =δ با  Hz8J=  برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی در ppm 86/7 =δ باHz  ۸ J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی ppm 73/7 =δ با Hz 6/7J=  برای سه پروتون آروماتیک، یک سه خطی در ppm 53/7=δ با      Hz 2/7 J= برای دو هیدروژن آروماتیک و یک دو خطی در ppm 45/7=δ  با Hz  ۲/۷ =    Jبرای یک هیدروژن آروماتیک می‌باشد.

طیف FT-IR باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13055، باند جذبی پیوند C=C آروماتیک و باند جذبی C=N را در محدوده­ی  cm-11563و cm-11453و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 842              نشان   می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با توجه به اهمیت حلقه­های پیریدو پیرازینی و پیرازین دی ‌کربونیتریل و کینوکسالینی در ترکیبات طبیعی و همچنین خواص دارویی این ترکیبات، یک روش مناسب و کارآمد و در عین حال ساده برای سنتز ترکیبات پیریدو پیرازین و پیرازین دی‌کربونیتریل در این بخش از پایان نامه گزارش می‌شود. در این روش سنتزی مشتقات استوفنون  طی چهار واکنش متفاوت دو مرحله‌ای به مشتقات هتروسیکلی ۳-آریل پیریدو ]۲و۳-b] پیرازین ‌ها و مشتقات ۵-آریل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل  و ۲-آریل کینوکسالین ها و ۲-آریل ۶-نیترو کینوکسالین ها تبدیل می­ شوند.  مرحله اول شامل اکسایش مشتقات استوفنون با استفاده از اکسیدان ۲SeO به آریل گلی اکسال مربوطه  می باشد که در مرحله­ی بعد در واکنش با ۲و۳-دی آمینو پیریدین  در حضور حلال EtOH/H2O و ۲و۳-دی آمینومالو نیتریل در حضور حلال EtOH/H2O و اورتوفنیلن دی آمین در حضور حلال EtOH/H2O و۴-نیترو-۱و۲-دی آمینوبنزن در حضور حلال EtOH/H2O به ترتیب مشتقات هتروسیکلی          ۳-فنیل پیریدو ]۲و۳-b] پیرازین ها و مشتقات ۵-فنیل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل و مشتقات ۲-آریل کینوکسالین و مشتقات ۲-آریل-۶-نیترو کینوکسالین را تولید می‌ کنند.

کارهای انجام شده در این پایان نامه جزو واکنش‌های افزایش هسته‌دوستی بر روی گروه‌های کربونیل می‌باشد. در این سری از واکنش‌ها حضور گروه‌های کشنده و دهنده در مجاورت گروه کربونیلی بر روی سرعت انجام واکنش اثرگذار می باشد، همچنین قدرت گروه‌های هسته‌دوست نیز بعنوان عامل اساسی در این سری از واکنش‌ها مطرح می‌‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو