منبع مقاله با موضوع حقوق بشر اسلامی

مسلمان آزادی بیان داشته باشند و نیز با توجه به موج سلفی و وهابی گری و بنیاد گرایی رایج در دنیای اسلام همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز قابلیت اجرا ندارد بنابراین تدوین آن عملاً بلافایده است.
منابع و مآخذ
منابع
الف- کتب
۱- ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیرتکامل آن در غرب، نشر آسیا، تهران، ۱۳۴۳
۲- استوارت میل، جان، رساله درباره آزادی (ترجمه جواد شیخ الاسلامی) مراکز نشر علمی و فرهنگی تهران، ۱۳۶۳
۳- باقری، علی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی تضادها و اشتراکات، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
۴- بسته نگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۰
۵- ترینگ، راجر، فهم علم اجتماعی (مترجم شهنار مسمی پرست)، نشر نی، تهران ۱۳۸۴
۶- جعفری، محمدتقی، تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر، دفتر خدمات حقوق بین الملل، تهران – ۱۳۷۰
۷- جعفری، محمدتقی، تحقیق در نظام حقوقی جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بریکدیگر، دفتر خدمات حقوقی بین الملل، تهران ، ۱۳۷۷
۸- جوادی آملی، عبداله، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء چاپ دوم – ۱۳۷۱
۹- دانش پژوه، مصطفیف فلسفه حقوق – چاپ دهم، مرکز انتشارات امام خمینی، تهران، ۱۳۸۵

۱۰- درجستجوی راه امام از کلام امام – انتشارات امام خمینی – تهران، ۱۳۷۰
۱۱- دوستی، مسلم، آزادی بیان در اسلام و بررسی تطبیقی آن با اسناد بین المللی حقوق بشر پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران
۱۲- دو ورژه موریس، جامعه شناسی سیاسی (ترجمه ابوالفضل قاضی)، نشر دانشگاه تهران- ۱۳۶۸
۱۳- رسایی، محمد، اصل آزادی بیان در مکتب قرآن، یادداشتهای استاد و عضو هیات علمی – مدرسه شهید مطهری، ۱۳۸۸
۱۴- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، (ترجمه غلامحسین زیرک زاده)، چاپ ششم، نشر سپهر، تهران ۱۳۵۸
۱۵- صحیفه نور، جلدهای ۳، ۵، ۷، ۴، ۸، ۱۹، ۲۰ ناشر سازمان، اسناد و مدارک انقلاب اسلامی
۱۶- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
۱۷- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، نشروزارت خارجه، تهران، ۱۳۷۹
۱۸- فریدن، مایکل، مبانی حقوق بشر (مترجم فریدون مجلسی)، نشر وزارت خارجه، تهران، ۱۳۸۲
۱۹- گروهی از نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه اسلام، انتشارات بین المللی هدی، تهران، ۱۳۸۰
۲۰- لوین، اندرو، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی (ترجمه سعید زیبا کلام)، نشر سمت، تهران ۱۳۸۰
۲۱- لیوتار، ژان فرانسوا، وضعیت پست مدرن (مترجم حسینعلی نوذری) چاپ سوم، نشر گام نو، تهران، ۱۳۸۴
۲۲- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار (جلد ۲)، نشر بیجا، بیروت ۱۴۰۴قمری
۲۳- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران ۱۳۵۹
۲۴- مطهری، مرتضی، نقدی بر مارکسیسم، دفتر انتشارات اسلامی، تهران ۱۳۶۰
۲۵- مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هفدهم، ۱۳۷۲
۲۶- مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۷۸
۲۷- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه (جلد ۲ و ۱۱)، نشر معارف اهل بیت، تهران ۱۳۸۰

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲۸- منصوری لاریجانی، اسماعیل، مسیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، نشر تابان، تهران، ۱۳۷۴
۲۹- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، ۱۳۸۱
۳۰- منتسکیو، روح القوانین (ترجمه علی اکبر مهتدی)، نشر امیرکبیر، تهران ۱۳۸۰
۳۱- هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۴
ب- مجلات در روزنامهها
۳۲- روزنامه انتخاب مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹

۳۳- روزنامه رسالت، مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵
۳۴- روزنامه کیهان مورخ ۲۶/۲/۱۳۵۸
۳۵- روزنامه کیهان مورخ ۹/۹/۱۳۸۱
۳۶- روزنامه همشهری مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸
۳۷- فصلنامه حقوق، دوره ۳۷، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶
۳۸- فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۸
۳۹- فصلنامه راهبرد یاس، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۸۸
۴۰- فصلنامه راهبرد، شماره ۴ – پاییز ۱۳۷۳
۴۱- فصلنامه کتاب نقد – شماره ۵۴، سال دوازدهم، بهار ۱۳۸۹
۴۲- فصلنامه کتاب نقد، شماره ۳۶، پاییز ۱۳۸۴
۴۳- ماهنامه علمی و تخصصی انجمن روابط عمومی ایران – شماره ۶۲، آبان ۱۳۸۷
۴۴- مجله حوزه دانشگاه، شماره ۳۶
۴۵- مجله رواق اندیشه، شماره ۴۴
۴۶- مجله کیهان فرهنگی، شماره ۱۵۴
ج- قوانین و سایر منابع
۴۷- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه
۴۸- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره)، نشر قوه قضائیه
۴۹- قانون اساسی ج. ا. ا
۵۰- قرآن کریم
۵۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه
ضمائم
متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)
« یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم » (قرآن کریم )
دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند ، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد ، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان ، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده است ، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید ، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است.
و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است ، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند ، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است .
و برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل ، و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام ، این شریعت معنویات و ماده را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی .
ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید ، تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم بپیوندند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *