مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم-پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

-۷تعیین تجربی سرعت خشک شدن:

برای این منظور باید نمونه هایی از ذرات جامد را انتخاب کرده (مثلأ بر روی سینی پخش کرده یا آنرا در یک محفظه آویزان کرده و پس از تماس با هوا ) پارامترهای رطوبت ، زمان، وزن جامد خشک و وزن نمونه را محاسبه کرد و منحنی سرعت خشک شدن را تعیین کرد.از این داده ها دو نوع منحنی تهیه می شود. اطلاعات لازم برای تعیین این منحنی ها معمولأ در شرایط آزمایشگاهی و با اندازه گیری تغییرات زمانی زمانی جرم و درجه ی حرارت یک نمونه از ماده بدست می آید. فرایند خشک شدن در حالت پایا ( T,V,Uثابت ) با استفاده از هوای داغ به عنوان عامل خشک کننده صورت می گیرد منحنی های زیر نمونه ای از منحنی خشک شدن از طریق جابجایی را نشان می دهد در ابتدای مرحله ی خشک شدن تغییرات رطوبت ماده با زمان بصورت منحنی AB بیان می شود پس از گذشت زمان ( X=f(t بصورت خط BC در می آید و دبی خشک شدن (شیب خط ) ثابت می ماند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم