مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم-پایان نامه ارشد رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

-حالت آونگی:

حالتی که در آن حباب های هوا بصورت پراکنده در تخلخل های مواد وجود دارند. در حالت های بندی حرکت مایع به طرف سطح خارج ماده از طریق اثر موینگی انجام می گیرد و وقتی آب به سمت خارج حرکت می کند پیوسته مایع در سوراخ های ماده به هم خورده و هوا به داخل این سوراخ ها مکیده می شود و حالت آونگی را پدید می آورد که در این حالت جریان  رطوبت تنها به صورت موضعی امکان پذیر است.

۲-۵-۸-رطوبت نمودار بیشینه:

این پارامتر رطوبت تعادلی ماده در حالتی است که رطوبت محیط اطراف ماده اشباع باشد.

۲-۵-۹-رطوبت بحرانی:

این پارامتر شاخصی است برای تغییر از مرحله ی خشک شدن با شدت ثابت به مرحله ی خشک شدن یا شدت نزولی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم