مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم-پایان نامه رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

-۴-۷جذب ایزوترمی:

بطور کلی چند پارامتر را در درجه حرارت ثابت به یکدیگر ربط دهیم اصطلاح ایزوترم به کار می رود.

پدیده ی جذب ایزوترم در واقع عبارت است از رابطه ی مستقیمی که بین آب یک ماده با درصد رطوبت نسبی هوا و یا با فشار در بخار آب اطراف آن به مرحله ی تعادل رسیده باشد برای رسم نمودار ( منحنی ) جذب ایزوترمی خواهیم داشت. اگر یک نمونه ماده ی غذایی خشک را در رطوبت های مختلف قرار دهیم و پس از اینکه آب ماده غذایی و رطوبت هوا متعادل شدند یعنی به نقطه ی تعادل آبی رسیدند درصد آب آنرا با اضافه ی وزنی که پیدا کرده محاسبه کنیم بدین ترتیب وقتی چند نقطه در یک درجه ی حرارت ثابت بدست آمد منحنی   AI (Adsorption isotherm) بدست می آیدحال اگر نمونه ای که کاملا مرطوب شده بود (مثلا در ۱۰۰% رطوبت هوا مرطوب شده باشد) در رطوبت کمتری قرار بدهیم یعنی عکس عمل قبل را انجام دهیم درصد آب از دست رفته را مجددا با کمبود وزن آن را محاسبه می کنیم منحنیDI (Desorption isotherm) حاصل می شود میبینیم که دو منحنی    AI  و   DI   برای ماده ی غذایی منطبق نمی باشند که این حالت بنام پدیده ی هیستریسیس(Hysteresis) می خوانند.

از منحنی های    AI و   DI  در مواد غذایی مختلف می توان اینطور نتیجه گیری کرد که سیستم جذب آب توسط یک ماده ی خشک با سیستم خشک شدن آن متفاوت است این امر غیر قابل برگشت بودن بافت ماده ی غذایی را نشان می دهد لذا هر قدر این منحنی به هم نزدیک تر باشند عمل خشک شدن بهتر بوده روشی که این دو منحنی را خیلی به هم نزدیک می کنند یا بر هم منطبق می سازد که روش خشک کردن تصعیدی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

دسته‌بندی نشده