مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو-دانلود پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

-۵) گوسین

گوسین با استفاده از قوانین ساده مکانیک کوانتوم، به تخمین انرژی ها، ساختارهای مولکولی و فرکانس های ارتعاش سیستم های مولکولی و همچنین خصوصیات متعدد ناشی از این محاسبات ساده می پردازد. از این نرم افزار می توان برای مطالعه مولکول ها و واکنش ها تحت محدوده وسیعی از شرایط، از جمله مواردی مانند ساختارهای گذار که مشاهده آن ها به صورت تجربی غیر ممکن است، استفاده کرد. نرم افزار گوسین یک نرم افزار ساختار الکترونی است که به طور گسترده ای توسط شیمیدان ها، مهندسین شیمی، بیوشیمیست ها، فیزیک دان ها و دیگر کسانی که به تحقیق در زمینه شیمی علاقه دارند، استفاده می شود. این نرم افزار، محاسبات مختلفی را بر روی ساختارهای مولکولی انجام می دهد که برخی از آن ها نیازمند قدرت پردازشی بالا و همچنین اختصاص منابع زیادی توسط سیستم هستند. این محاسبات ممکن است روزها به طول انجامد و حتی ممکن است با کمبود منابع سیستمی مواجه شده و از کار بیفتد. از این رو برای اجرای بهینه این گونه محاسبات، نیاز به قدرت پردازشی بالای سوپر رایانه ها است. اما از آن جایی که، تهیه این سیستم ها در ایران با مشکلاتی همراه است و همچنین تهیه این سیستم ها نیازمند صرف هزینه زیادی است، یکی از بهترین و ارزان ترین روش ها برای رسیدن به این قدرت، در مقایسه با ابر رایانه ها، ایجاد شبکه ای از رایانه های خانگی است [۳۳] .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو