مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو-دانلود پایان نامه ارشد شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱۱) مقایسه و تفسیر محاسبات بار اتمی

درحالی که چگالی الکترونی کل، یک خاصیت فیزیکی واقعی است که قابل اندازه گیری یا محاسبه است، توزیع بار اتمی یک کمیت فیزیکی مشاهده پذیر نیست. این مقادیر به تعریف و روش به کار رفته، برای مشخص کردن اتم ها و نسبت دادن بارها بستگی دارد. به علاوه، در برخی روش ها، بار یافت شده، مستقل از اوربیتال های مجموعه پایه مورد استفاده به دست می آید. به این دلایل، مقادیر عددی بار واقعی را نباید چندان با معنی گرفت ولی اطلاعات مفیدی درباره روند های تغییرات در توزیع الکترونی در داخل یک مولکول و مقایسه های کیفی، می توان به دست آورد. روش های زیادی برای محاسبه بارهای اتمی، وجود دارد که مهمترین آنها، روش AIM[1] می باشد [۶۱و۶۲].

[۱]–  Atom In Molecule

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو