مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو-پایان نامه رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

-۶-۳) رسوب گذاری بخار شیمیایی

این روش شامل حرارت دادن مواد کاتالیزوری تا درجه حرارت بالا در یک کوره لوله ای شکل و عبور یک گاز هیدروکربنی در سراسر لوله برای یک مدت معین می باشد [۳]. روش CVD به دلیل امکان تولید نانولوله در مقیاس صنعتی، جذابیت بیشتری دارد ]۴[.

رسوب گذاری کاتالیزوری فاز بخار کربن در سال ۱۹۵۲ و ۱۹۵۹ گزارش شده امّا تا سال ۱۹۹۳ انجام نشده، همچنین با این روش نانولوله کربنی در سال ۲۰۰۷ تولید شده است. پژوهشگران دانشگاه سینسیناتی  یک روش مرتب کردن پیشرفته نانولوله منظم به طول ۱۸میلی متر با ۳۰۰۰ اتم کربن را ابداع کردند[۱۱]. در CVD لایه ای از ذرات کاتالیزی فلزی به کار می رود که اغلب از جنس نیکل یا کبالت و آهن و یا ترکیبی از آن ها می باشد. نانو ذرات کاتالیزی می توانند  به وسیله کاهش اکسید فلز و یا اکسید های محلول فلز جامد تولید شوند [۱۲و۱۳]. ضخامت نانولوله های تولید شده، بستگی به اندازه ذرات فلزی کاتالیزگر دارد. در روش CVD دو گاز استفاده می شود. یک گاز این فرایند، نیتروژن یا هیدروژن یا آمونیاک و گاز دیگر یک گاز کربن دار مانند استیلن یا اتیلن یا اتانول یا متان می باشد. نانولوله در سایت ذرات کاتالیزگر رشد می کند، گاز کربن دار در سطح ذرات کاتالیزگر شکسته شده و اتم های کربن به هم متصل شده و به شکل نانولوله در می آیند [۱۴].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو