مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو-پایان نامه ارشد رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

-۵) خواص فیزیکی و شیمیایی نانولوله ها

یکی از خواص مواد نانو این است که رفتار آن ها متفاوت با مواد معمولی است. وقتی اندازه ذرات ماده از یک اندازه خاص کوچکتر باشد، ابعاد ماده یکی از عوامل تأثیر گذار بر روی خواص ماده خواهد بود.

حداقل سه عامل زیر را می توان به عنوان دلایل این رفتار ذکر نمود:

۱- نزدیک شدن ابعاد ماده به مقیاس هایی نزدیک اندازه مولکولی و اتمی.

۲- نسبت سطح به حجم بالا در مواد نانو، یعنی اتم با فاصله زیاد از سطح وجود ندارد، در نتیجه نیروهای بین اتمی و پیوند های شیمیایی اهمیت می یابند و نقش تعیین کننده ای خواهند یافت.

۳- افزایش کمّی حجم مرز ذرات که با کاهش اندازه ذرات حاصل می شود، که این ویژگی بر روی خواص فیزیکی ماده تأثیر می گذارد.

نانولوله ها علی رغم قطر بسیار کم، استحکام کششی بالا دارند. هم چنین در جهت طولی رسانایی الکتریکی، حرارتی و خاصیت نشر میدانی دارند. محدوده انجام واکنش های شیمیایی برای مواد نانو بالاتر از مواد معمول می باشد. در مواد نانو درصد بالایی از اتم ها در سطح ماده قرار گرفته اند، لذا احتمال برخورد اتم ها افزایش می یابد، در نتیجه واکنش پذیری نیز افزایش می یابد.

از نانولوله ها می توان به عنوان کاتالیزور استفاده کرد، زیرا در ساختار آن ها میزان فضاهای خالی نسبت به حالت معمول بیشتر است. در نتیجه از کاتالیزورهای با ساختار نانومتری در دماهای پایین تر می توان بهره برد، که این خود باعث افزایش طول عمر آن ها می شود [۵و۶و۷].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو