مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها-دانلود پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی

و طول عمر برخی از پیشرانه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱            تاریخچه روش های آنالیز حرارتی:

از حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تا قرن هیجدهم میلادی مطالعات اندکی روی پدیده های انتقال فازی ایجاد شده توسط دما، انجام شده است. در سال ۱۸۸۷ لچاتلیر[۱] شناسایی خاکها توسط منحنی های حرارتی را گزارش نمود. در سال ۱۸۹۹ رابرتس آستن[۲] روش دمایی تفاضلی را گزارش کرد، در سال ۱۹۰۳ برای اولین بار عنوان تجزیه حرارتی (TA) توسط تامام[۳] بکار برده شد، در سال ۱۹۰۴ شخصی به نام کوماکو[۴] ثبات فتوگرافی چند منظوره را برای تجزیه های حرارتی تفاضلی (DTA) بکار برد. در سال ۱۹۱۵ هوندا[۵] اصول وزن سنجی حرارتی پیشرفته را با استفاده از ترازوی حرارتی گزارش نمود. اولین وزن سنجی حرارتی تجاری در سال ۱۹۴۵ تولید شد. تلاش برای انجام تجزیه های حرارتی مشتقی به صورت فراوان در سال ۱۹۶۰ آغاز گردید. در سال ۱۹۶۴ واتسون[۶] و همکارانش کالریمتری پیمایشی تفاضلی را ساختند اولین کنفرانس بین المللی آنالیز حرارتی در سال ۱۹۶۵ در اسکاتلند و دومین کنفرانس آن در بوستن آمریکا در سال ۱۹۶۸ برگزار گردید.

اولین شماره مجله های Journal of Thermal Analysis در سال ۱۹۶۹، مجله Thermo Chimica Acta  در سال ۱۹۷۰ و مجله :  Journal of the Society of Analysis and Calorimetry، کشور ژاپن در ۱۹۷۵ منتشر گردیده اند.

روشهای آنالیز حرارتی از دو جنبه برای پژوهشگران دارای اهمیت می باشند: نخست آنکه از این روشها می توان برای ارزیابی موادی که با استفاده از روشهایی مانند پراش پرتو X و سایر مطالعات اسپکتروسکوپی نمی توان شناسایی نمود بکار برد و دوم به کمک روش های آنالیز حرارتی می توان رفتار مواد را با افزایش دما بررسی کرد.[۴۷]

[۱] Le Chatelier

[۲] Roberts-Austen

[۳] Tammam

[۴] Kumakov

[۵] Honda

[۶] Watson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • روش مدل فیتینگ کوتس- ردفرن نشان داد که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد پیشرانه های K25 و K30 از نوع ۲F می باشد و از آنجایی که معمولاً در روش مدل فیتینگ، مدل های Fn بزرگترین رگرسیون را به خود اختصاص میدهند (هر چند مکانیسم واکنش از مدل دیگری پیروی کند)، از مدلهای Fn صرفنظر شد و با چشم پوشی از مدلهای Fn، مشخص گردید که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد تحت اثر تابش های اعمالی در این پروژه تغییر نکرده و از نوع ۲A می باشد.
  • واکنش تخریب حرارتی حالت جامد این پیشرانه ها تک مکانیسم هستند.
  • با توجه به روش های بدون مدل تغییرات انرژی فعالسازی با پیشرفت واکنش به وضوح مشاهده می شود.
  • پارامتر های سه گانه سینتیکی و طول عمر پیشرانه ها تحت اثر تابش های نوترون گرمایی و گاما تغییر قابل ملاحظه ای داشته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها