مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سین-تیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها-پایان نامه شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی

و طول عمر برخی از پیشرانه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱-۱-۱   اثر فوتوالکتریک[۱]

اثر فتوالکتریک برای انرژی های فوتون بین ۰٫۵-۰٫۰۱ Mev بارز است. اگر فوتون ورودی از طریق فوتوالکتریک با اتم هدف برخورد ‌کند، تمام انرژی خود را به یکی از الکترونهای اتم می‌دهد( یعنی، فوتون کاملاً جذب اتم می‌شود ). اتم با جذب انرژی و پرتاب یک الکترون که دارای انرژی جنبشی( Ee ) برابر با اختلاف انرژی فوتون( Eγ ) وانرژی بستگی‌الکترون درلایه است یونیزه می‌شود. که خود این فوتوالکترون هم می تواند باعث جدا نمودن الکترونهای سایر اتم ها شود. الکترون می‌تواند از هریک از لایه‌های اتم پرتاب شود.

فوتون فرودی یکی از الکترون های درونی را خارج میسازد و حفره بوجود آمده با پرش یک الکترون خارجی به آن پر میشود. حفره حاصل در اتم توسط یکی از الکترونهای خارجی تر آن، به صورت پرش پر میشود، و همراه این پرش یک پرتو مشخصه گسیل میشود.

وابستگی به E γ

احتمال وقوع برهمکنش فوتوالکتریک τ (atom) با افزایش انرژی پرتوی γ ، با عکس توان سوم انرژی به ‌شدت کاهش می‌یابد؛

(۱‑۱۲)

بعنوان مثال احتمال برهمکنش پرتوی گامایkeV45 هشت برابر پرتوی گامای keV90 (  ) است.

در قانون عکس توان سوم، یک استثنا وجود دارد؛ یعنی اگر انرژی پرتوی γ مساوی انرژی بستگی الکترون‌ در لایه‌های مختلف اتم شود، احتمال برهمکنش فوتوالکتریک به‌شدت بالا می‌رود.

بستگی به Z

احتمال برهمکنش فوتوالکتریک، τ (atom) با عدد اتمی نیز وابستگی شدید دارد. یعنی با توان سوم عدداتمی رابطه مستقیم دارد:

(۱‑۱۳) τ (atom)  Z3

[۱] Photoelectric effect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • روش مدل فیتینگ کوتس- ردفرن نشان داد که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد پیشرانه های K25 و K30 از نوع ۲F می باشد و از آنجایی که معمولاً در روش مدل فیتینگ، مدل های Fn بزرگترین رگرسیون را به خود اختصاص میدهند (هر چند مکانیسم واکنش از مدل دیگری پیروی کند)، از مدلهای Fn صرفنظر شد و با چشم پوشی از مدلهای Fn، مشخص گردید که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد تحت اثر تابش های اعمالی در این پروژه تغییر نکرده و از نوع ۲A می باشد.
  • واکنش تخریب حرارتی حالت جامد این پیشرانه ها تک مکانیسم هستند.
  • با توجه به روش های بدون مدل تغییرات انرژی فعالسازی با پیشرفت واکنش به وضوح مشاهده می شود.
  • پارامتر های سه گانه سینتیکی و طول عمر پیشرانه ها تحت اثر تابش های نوترون گرمایی و گاما تغییر قابل ملاحظه ای داشته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها