-طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

 

۲-۸-۳-مراکز تجاری میانه

این مراکز همانند مراکز خرید محلی ، از یک ردیف فروشگاه تشکیل شده اند ، با این تفاوت که آنها بزرگ تر بوده و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ را به عنوان واحد اصلی خود در بردارند ؛ اما در رقابت با مجتمع های بزرگ تجاری ، آسیب پذیر بوده و از مطلوبیت آنها کاسته شده است  ( De Chiara , 1990 : 779 ) .

۲-۸-۴-مراکزتجاری مرکز شهر  ( پروژه های نوسازی )

توسعه مراکز تجاری در مرکز شهر ، بیشتر در چندین طبقه ، شامل فروشگاه های بزرگ و کوچک ، رستوران ها و دیگر امکانات می باشند . مراکز چند طبقه ممکن است مستقیماً یا به وسیله پل هایی به هتل ها ، دفاتر اداری و پارکینگ متصل شوند . به دلیل ارزش بالای زمین ، عموماً پارکینگ ها چند طبقه بوده و در طبقات بالا ، پایین یا در بهترین حالت ، در مجاورت مراکز قرار می گیرند ( De Chiara , 1990 : 779 ) .

۲-۸-۵-مراکز تجاری در سطح منطقه

مراکز خرید منطقه ای شامل فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و مرتبط با تعداری واحد کوچک تر هستند که کالاهای با کیفیت بالا و بر اساس مد روز ، در آنها به فروش می رسد . این مراکز شامل یک تا چهار فروشگاه بزرگ زنجیره ای و ۵۰ الی ۱۰۰ فروشگاه اقماری است که آنها را احاطه نموده و رو به یک مسیر عبور داخلی طراحی می گردند . تمامی امکانات و تسهیلات جهت آسایش مشتریان، پیرامون مراکز خرید با پارکینگ احاطه گشته است . امروزه با رشد صعودی قیمت زمین و کمبود فضا ، تمایل به ساخت مراکز خرید با تراکم بهینه و پارکینگ طبقاتی افزایش یافته است تا حداکثر استفاده از زمین به عمل آید ( De Chiara , 1990 : 779 ) .

۲-۹-انواع مرکز خرید بر اساس نحوه قرارگیری نسبت به خیابان

۲-۹-۱-مرکز خرید نواری با پارگینگ در لبه خیابان

این مراکز خرید از یک ردیف فروشگاه با طول تقریبی ۶۱۰ متر (۲۰۰۰ فوت) در امتداد بزرگراه تشکیل شده اند  خریداران ، اتومبیل خود را در لبه خیابان ، مقابل فروشگاه مورد نظر پارک کرده اند خرید خود را انجام داده و سپس محل را ترک می کنند . در این حالت جریان خرید و حرکت پیاده محدود می باشد (De Chiara , 1990 : 779) .

۲-۹-۲- مرکز خرید نواری با پارکینگ در خارج از محدوده خیابان

این مراکز خرید از یک ردیف فروشگاه با طول تقریبی۶۱۰ متر (۲۰۰۰ فوت) تشکیل شده که با فاصله مشخصی از بزرگراه قرار گرفته اند . پارکینگ ها در جلوی مرکز خرید و خارج از خیابان اصلی بوده و پیاده رو با مسیر عبور مسقف ، مشوق حرکت عابر پیاده ، در امتداد ردیف فروشگاه ها می باشد . افزایش حرکت پیاده جهت خرید کردن از مزایای این طرح نسبت به نمونه قبلی می باشد. دلیل فاصله زیاد بین دو انتهای نوار ، خریدار ممکن است پس از هر داد ستد ، برای رسیدن به فروشگاه مورد نظر بعدی ، بدون نظر گرفتن فروشگاه های میانی ، از اتومبیل خود استفاده کند (De chiara, 1990:790) .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد معماری : طراحی مجتمع تجاریتفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

۲-۹-۳- مرکز خرید دونواره با پارکینگ در خارج از خیابان