دانلود پایان نامه ارشد شناخت نیاز‌ها پایه‌ی خود شکوفایی

نیاز های فیزیولوژیک بنیادی ترین نیازها بوده عبارتند از: احتیاج به هوا، اب، غذا و نیاز های جنسی.

زمانی که نیاز های فوق بخوبی براورده شوند نیاز های ایمنی سر براورده، فرد به دنبال محیط و شرایط امن، با ثبات و پایدار، حفاظت شده و حمایت می گردد. این نیاز شامل نیاز به وجود ساختار و نظم و مقداری محدودیت در زندگی نیز می شود. به اعتقاد مزلو این نیاز در کودکان و بزرگسالان روان رنجور از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اولویت این نیاز در کودکان موجب می شود تا مشاجرات و تعارض های والدین بیش از همه، آنان را بیازارد. در صورت عدم براورده شدن این نیاز فرد دایما حالتی از ترس و اضطراب را احساس می کند.

نیاز تعلق پذیری و محبت می توانند از طریق رابطه نزدیک با یک دوست، همسر، فرزند یا از طریق روابط اجتماعی که در محدوده یک گروه اجتماعی برگزیده تشکیل شده ارضا شوند. نیازبه تعلق داشتن با مفهومی به نام دلبستگی[۱۰] نیز انعکاس پیداکرده است. [۱۱]

نیاز به محبت و تعلق داشتن در کودکان و سایر اعضای خانواده، در محیط خانوادگی به خوبی می تواند ارضا شود. عضویت در خانواده ای که مملو از عشق و محبت است، پاسخگوی بسیار بنیادی به این نیاز است.

سطح پایین تر نیاز به احترام، به ام احترام اجتماعی[۱۲] شامل احتیاج برای مورداحترام قرار گرفتن، مقام و پایگاه اجتماعی، شهرت، به رسمیت شناخته شدن، مورد توجه قرار گرفتن، اعتبار داشتن، مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفتن و حتی غلبه و تسلط داشتن است. نوع بالاتر آن نیاز به عزت نفس[۱۳] می باشد و شامل احساساتی مانند اعتماد به خود، صلاحیت و شایستگی، پیروزمندی، تسلط، عدم دلبستگی و آزادی می باشد. که اگر براورده نشود نتیجه آن داشتن عزت نفس پایین و عقده حقارت است.

فرانیاز ها [۱۴] یا نیازهای مربوط به خودشکوفایی و تحقق خویشتن[۱۵] نیروی شان را از میل آدمی به رشد و بالندگی کسب می کنند و عبارتند از نیازهای فرد برای رسیدن به آن چه که در حداکثر توان و استعداد دارد. نیازهای خودشکوفایی مواردی چون کنجکاوی، اشتیاق به شناخت، یادگیری، کسب حقیقت، دانش اندوزی، تجربه کردن، درک زیبایی و نظم و هماهنگی را شامل می شود. خودشکوفایی یک فرایند است نه یک حالت، فرایند رشد، یعنی شدن و بالیدن (لفرانسوا، ۱۹۹۷)

براورده ساختن نیازهای سطوح بالاتر، در مقایسه با ارضاء نیازهای پایین تر، به شرایط بیرونی (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) بهتری نیاز دارد.

خودشکوفایی بیشترین تحقق و رضایت خاطر از استعداد ها و امکانات و توانایی های فرد را موجب می شود. حتی اگر تمام نیازهای فرد ارضا شده باشد چنان چه خود را شکوفا نگرداند، بی قرار، ناکام و ناخشنود خواهد بود. (مزلو، ۱۳۶۷)

مازلو ویژگی های خود شکوفا را به شرح زیر توصیف کرده است: داشتن درک درستی از واقعیت، توانایی پذیرش خود و دیگران، همدلی نسبت به دیگران، طبیعی بودن، مشکل محوربودن، به عوض خود محور بودن، علاقه مند به تنهایی و خلوت، مقاومت در برابر همشکل شدن با دیگران.

از نظر او انسان کامل کسی است که به بالاترین سطح نیاز ها دست بیابد یعنی اگر فرد نیازهای چهارگانه پیش از نیاز به خودشکوفایی را براورده سازد اما به مرحله خود شکوفایی نرسیده باشد انسان کاملی نیست. نیاز به خودشکوفایی در افراد مختلف متفاوت است در یک شخص ممکن است به صورت نیاز به رویاندن گیاه جلوه کند در دیگری به صورت مادر خوبی شدن و در شخصی دیگر به صورت شاعر یا نویسنده شدن. و در کوتاه بیان، یک فرد هر چه که می تواند باشد، باید باشد.

۲-۲۲٫ خود شکوفایی

ازدواج از یک منظر، ایجاد تحول در سبک و کیفیت زندگی است. زیرا الگوی جدیدی از ارتباطات انسانی می افریند. این تغییرات شامل مولفه های گوناگون از جمله انگیزه زندگی است. همسران به درستی در می یابند که انگیزه­هایشان در مقایسه با گذشته از جهات کمی و کیفی دگرگون شده و اکنون برای حفظ و تداوم زندگی، انگیزه های بیشتری دارند. یکی از این انگیزه ها، تلاش برای رشد و بالندگی است به ویژه در افرادی که ازدواج را نوعی پیوند فکری و فرهنگی تلقی می کنند، بیش از سایرین از زمینه های رشد و پویایی برخوردارند.

افراد دارای این گونه اندیشه هم چنان جستجوگری از فرصت های ممکن برای گسترش شخصیت خود بهره می جویند. گام برداشتن در این مسیر، احساس موفقیت و سعادتمندی به افراد می دهد. به بیان الپورت چیزی که به زندگی شور و هیجان می بخشد تعقیب است نه تسخیر، راه است نه مقصد، تلاش است نه کامیابی. (شولتس، ۱۹۷۷) انگیزه به کمال رسیدن همسر، همانند انگیزه کمال شخصی، در زندگی مشترک، موثر و نیرومند است. در این رویکرد، هر یک از همسران صرفا در اندیشه رشد فردی خود نیستند بلکه دغدغه رشد همسرشان را نیز دارند و همین امر، زمینه ساز ازدواج متعالی و موفق خواهد شد اظهار این نقش از سوی همسران انگیزه آنان را در استمرار امر، تقویت خواهد نمود.

از آنجا که خانواده اولین و اساسی ترین محل برای پاسخ گویی به نیازهاست و هیچ گروه اجتماعی را مانند خانواده نمی توان یافت که بتواند به تمامی نیازهای انسان پاسخ دهد، در واقع این نهاد اجتماعی جایگاه منحصر به فردی دارد به نحوی که می تواند در ارضای تمامی نیاز های روانی انسان نقش اساسی ایفاکند. خانواده ای که نتواند به این نیاز ها به نحو مناسب پاسخ بگوید، در این زمینه دچار بدکارکردی است. زندگی معقول، حاصل پاسخ متعادل به نیازهای اساسی زوجین است پاسخ به برخی نیاز ها و معطل گذاشتن برخی دیگر، نمی­تواند به زندگی موفقی منجر شود. در صورت تامین بیشتر نیازهای روانی، زمینه برای خودشکوفایی فراهم می شود. از هم یاری­های همسران تلاش برای اشکار شدن توانمندی ها و ظرفیت ها و بهره برداری مناسب هر یک از آن هاست.

۲-۲۲-۱٫ بررسی خودشکوفایی در منابع اسلامی

در مبانی انسان شناختی اسلام، انسان موجودی قابل رشد وتعالی مداوم است. (شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۰) حق نفس هر فرد بر خود این است که دراخرین حد توانایی، وجود خود را به کمال برساند. (غفوری،۱۳۸۷)

بنابراین، ارضای متعادل نیاز ها نه تنها موجبات سلامتی جسمی و روانی فرد را تامین می کند، بلکـه او را در مسیر خود شکوفایی قرار می دهد. مسلما تـا زمانیکه فرد به میزانی از تعـادل روحـی وروانـی نرسـیده باشد، نمی تواندزمینه متعالی کردن خود را فراهم کند.

برای خودشکوفایی تضادهای درونی فرد نیز باید شناخته و حل گردد. این امر، مقدمه ای برای وحدت شخصیت بوده و خود شکوفایی را ممکن می سازد. بخش عمده ای از خود شکوفایی، در پرتو فضیلت های اخلاقی امکان پذیر است. برای رشد و گسترش جنبه اخلاقی فرد باید رابطه خود را با خدا، معنویت و دیانت محکمتر ساخته، سپر دفاعی نیرومندی در برابر هجوم ناملایمات روحی در خود ایجاد کرده، ارزشهای زندگی را شناخته و از آن ها محافظت نماید.

ازدواج، موقعیتی را برای هر دو فرد مهیا می سازد تا در پرتو زندگی مشترک نخست به بخشی قابل توجهی از نیازهای اساسی خود در محیطی سالم پاک و مشروع پاسخ دهند و با تکیه بر آرامش به دست آمده از آن قادر به پذیرش مسوولیت ها و وظایفشان گردند. آرامش حاصل از امنیت موجب می­شود که فرد بتواند به احتیاجات دیگر خود از حیث روحی و روانی بیندیشدو این از جایگاه­ هایی است که جامعیت و ظرافت کلام الهی اشکارتر می گردد چرا که در تبین هدف تشکیل خانواده، به مولفه هایی همچون آرامش روحی، ایجاد پیوند های دوستی و صمیمیت میان همسران، اشاره شده است. (روم، ۲۱) و ثانیا به تامین نیازهای رشد و بالندگی خود، اهتمام ورزند.

برای شناخت بهتر و بیشتر خودشـکوفایی، می توان از آیات سـوره فرقان (۶۳-۷۶) که بـه معرفـی ویژگی بندگان خدا با عنوان عبـاد الرحمن پرداختـه و تصویری از سیرت یک انسان کامل و نشـانه هایی از بندگان خدای رحمان را ارائه کرده است، بهره جست. بردباری، یکتاپرستی، احترام به جان انسان ها،، تقدم عقل خرد، عفت وپاکدامنی، دعا برای همسر وفرزندان و برای رهبری افراد پرهیزکاربرخی از این صفات را تشکیل می دهد.

[۱] Abraham Maslow

[۲] Maslow’s hierarchy of needs

[۳] deficiency needs

[۴] growth needs

[۵] physiological needs

[۶] safety needs

[۷] Belonging and love needs

[۸] Esteem needs

[۹] Basic needs

[۱۰] Attachment

[۱۱]این مفهوم درتحقیقات بالبی (Bowlby) وکسانی که پژوهش های اوراپی گیری کرده اندانعکاس پیداکرده است

[۱۲] Social Esteem

[۱۳] Self Steem

[۱۴] metaneeds

[۱۵] self-actualization

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت های تربیتی آن مبتنی برآموزه های قرآن