سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

 

پلی(آمید-اتر)های آروماتیک جدید فلوئوردار:

سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول، حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

 

 

 

دسته‌ی جدیدی از پلی(آمید-اتر)های فلوئوردار کاملا آروماتیک، بوسیله پلیمریزاسیون تراکمی مستقیم یک دی آمین بر پایه نفتالن به نام ۵,۱- بیس(۲-آمینو-۴-تری­فلوئورومتیل­فنوکسی)نفتالن (BAFPN) با چهار دی اسید مختلف شامل ترفتالیک اسید(TPA)، ایزوفتالیک اسید (IPA)، ۲،۵-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید(۲,۵-PDA)  و ۶،۲-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید (۲,۶-PDA) با موفقیت سنتز شدند و تاثیر حضور گروههای فلوئوردار CF3 و حلقه های صلب نفتالن بر خواص پلیمرها از قبیل حل پذیری، بلورینگی و پایداری گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مونومر و پلیمرهای سنتز شده توسط طیف سنجی FT-IR و NMR بررسی و تایید شدند. میزان بلورینگی پلیمرها با مطالعاتXRD  بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد گروههای CF3 متصل به زنجیره ها نظم ساختاری پلیمرها را به مقدار زیادی مختل کرده و منجر به کاهش بلورینگی شده است. همچنین پلیمرها از حل پذیری خوبی در حلال های آلی برخوردار بودند. بررسی مورفولوژی پلیمرها بوسیله تصاویر SEM به وضوح نشان داد که ساختار ماکرومولکولها به صورت میکروپلیت بودند. ترموگرام TGA پلیمرBAFPN/2,6-PDA  ، نشان داد که این پلی(آمید-اتر) دارای پایداری گرمایی بسیار خوبی است. همچنین مقدار Tg این پلیمر نیز با استفاده از نمودار DSC تعیین و مشخص شد.

 

کلمات کلیدی: پلی‌(آمید-اتر)، مقاومت گرمایی، حل پذیری، بلورینگی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی