سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی

قسمتی از متن پایان نامه :

               چکیده

بیوسنتز نانوذرات طلا با اندازه کوچک و ثبات زیستی بسیار مهم هستند و کاربردهای مختلف زیست پزشکی دارند. در این کار، روشی آسان و ساده برای سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره پوسته درخت بید گزارش شده است. پوست درخت بید شامل آسپرین می­باشد که به عنوان عامل کاهنده عمل می کند. در روش حاضربدون نیاز به افزودن هرگونه عامل پایدار کننده به عنوان مثال سورفاکتانت برای پایداری، نانو ذره طلا سنتز شده است.

بنابراین، سنتز سبز نانوذرات طلا با عصاره پوست  درخت بید، به عنوان یک جایگزین برای سنتز شیمیایی، از نقطه نظر کاربرد های بیولوژیکی و پزشکی مفید است. شرایط بهینه برای سنتز نانوذرات طلا، با بررسی pH و مقدار محلول عصاره پوست درخت بید به دست آمد. مشخصه و مورفولوژی نانوذرات طلا توسط طیف UV-VIS و تصاویر میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. برهمکنش بین سنتز نانوذرات طلا و سیستئین، به عنوان یک حسگر رنگ سنجی جدید و بالقوه برای شناسایی انتخابی سیستئین در میان سایر اسیدهای آمینه معرفی شد. حساسیت و انتخاب پذیری نانوذرات طلا نسبت به سیستئین در مقایسه با سایر اسیدهای آمینه مورد مطالعه قرار گرفتند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهمیت و کاربرد نانو فناوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی  با فرمت ورد