سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل

 

 

در این تحقیق روشی مستقیم و کارآمد برای تهیه مشتقات جدید ۴-آریل-۵-آمینو فوران از طریق واکنش تک ظرفی سه جزئی ۳-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)-۳-اکسو پروپان نیتریل، ترشری بوتیل ایزوسیانید و آلدهید های آروماتیک، در حلال EtOH و استفاده از DABCO به عنوان کاتالیزگر در شرایط رفلاکس ارایه شده است. در این روش مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل آمینو)۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)-فوران-۳-کربونیتریل، با بازده های ۸۰-۶۵% سنتز شدند.

 

                         

Ar = 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeSC6H4, 4-BrC6H4,  ۲,۴-Cl2C6H3, 4-O2NC6H4

کلید واژه ها: ۴-آریل-۵-آمینو فوران، واکنش های چند جزئی، ۳-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)-۳-اکسو پروپان نیتریل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • واکنش های چند جزئی

واکنش های چند جزئی بیش از ۱۵۰ سال است که شناخته شده اند. در این واکنش ها سه یا چند واکنش دهنده با هم در یک واکنش شیمیایی برای تشکیل یک محصول که حاوی بخش های قابل توجهی از تمام اجزا اولیه واکنش است، شرکت می کنند.

واکنش های چند جزئی به دلیل سهولت اجرا، صرفه جوئی در زمان و بطور کلی بازده بالا و کاهش تشکیل محصولات نا خواسته توجه زیادی را در شیمی ترکیبی در صنعت و دانشگاه به خود جلب کرده اند. این واکنش ها از لحاظ اقتصادی بسیار سودمند بوده وکاربردشان در کشف داروها، علوم مواد و سنتز مواد طبیعی نشان دهنده اهمیت بالای آن ها است ]۳-۱[.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید ۴-آریل-۵-(ترشری-بوتیل­آمینو)-۲-(۱-متیل-۱H-پیرول-۲-ایل)فوران-۳-کربونیتریل  با فرمت ورد