سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان :

مطالعه ارتباط بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
چکیده
در عصر فرا رقابتی، سازمان ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه ی آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن پویایی
می باشد. پس سازمان ها برای استمرار و استقرار خود بایستی توجه بیشتر خود را به توسعه و تقویت ساختار سازمانی خود که از
طریق مدیریت عملکرد انجام می شود، معطوف سازند. پس هدف این پژوهش مطالعه ارتباط استراتژی و ساختار
سازمانی با عملکرد شرکت های خانوادگی می باشد.جهت گردآوری داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه برای مطالعه ارتباط
بین متغیرهای مستقل (قدرت، تجربه و فرهنگ سازمانی) و متغیرهای وابسته ی پژوهش (عملکرد، استراتژی و ساختار
سازمانی) بهره گیری شده می باشد. برای مطالعه وجود ارتباط معنادار بین متغیر ها از جدول توافقی و آزمون کی دو و به مقصود
آزمون فرضیهها با هدف سنجش روابط میان متغیرها از رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از نرم افزار SPSS بهره گیری
گردیده می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام شرکت های خانوادگی مستقر در شهرک صنعتی استان یزد می
باشند،می باشد.حجم نمونه از طریق فرمول کرکران تعداد ۷۶ پرسشنامه توزیع گردید و نهایتا ۶۳ پرسشنامه قابل بهره گیری حاصل
گردید.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی ارتباط ای معنا دار اما معکوس دارد. به
علاوه بعد تجربه به عنوان شاخص نفوذ خانواده در استراتژی شرکت تاثیری معنادار ومستقیم دارد و نفوذ خانواده تأثیر
تعدیلگر را ندارد. پس می توان گفت هر چقدر فرهنگ سازمانی افزایش یابد ساختار سازمانی ضعیف تر و هر اندازه
تجربه بهبود یابد استراتژی و بالتبع سطح عملکرد سازمان نیز افزایش می یابد.
مقدمه
در دنیای رقابتی امروز سازمان ها با یکدیگر در رقابتند و کوشش بر غلبه بر همدیگر را دارند، پس
برخورداری از مزایای رقابتی دغدغه هر سازمان و مدیری می باشد. یکی از راه های موفقیت سازمان ها در نظر داشتن جنبه
های جدید در حوزه مدیریت و علاوه بر آن در نظر داشتن عملکرد سازمان خود می باشد. این اعتقاد هست که
عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری معنی پیدا می کند، یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت بایستی
در مورد عملکرد به توافق برسند. عملکرد تأثیر بسیار مهمی را در اقتصاد جهانی بر عهده دارد و به عنوان ابزاری
مفید در به دست آوردن رشد اقتصادی و مزایای رقابتی سازمان به شمار می رود( تالبی و بهامیر) شرکت های
خانوادگی به خاطر وابستگی اعضای خانواده به درآمد و سود شرکت عملکرد خود را بایستی بیش از سایر
شرکت ها مورد توجه قرار دهند. در سال های اخیر تأثیر عملکرد به عنوان کلیدی ترین منبع سازمان ها در کسب
مزیت رقابتی ،به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده می باشد و ایده مدیریت عملکرد در بسیاری از کسب و کارهای مبنی
بر عملکرد جا باز کرده می باشد. پس سازمان ها در پی روش های جدید برای بقا در عرصه کسب و کار در رقابت
اثر بخش می باشند (دلیلا و دو تویت) از یک دیدگاه که دیدگاه اصلی ادبیات مدیریت عملکرد می
باشد،فرهنگ های سازمانی می توانند برای تولید ارزش و رفتارهای مرتبط با عملکرد تغییر یابند. فرهنگ معرف
اعتقادات،ارزش ها و هنجارها و آداب اجتماعی بوده و بر رفتار افراد در سازمان ناظر می باشد (وانگ)
از طرفی موفقیت در هر سازمان در گرو تدوین چشم انداز و استراتژی مناسب می باشد. استراتژی الزامی برای
عملکرد یک کسب و کار می باشد و معرف الگو یا طرحی که هدف ها، سیاست ها و زنجیره های عملیاتی یک سازمان
را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند. دستیابی به یک حلقه ارتباطی مناسب بین محیط
یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرایندهای آن آثار مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. ساختار سازمانی رکن
اصلی یک سازمان می باشد که می تواند به نوبه خود تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان داشته باشد. ساختار سازمانی
مناسب تأثیر مهمی در بهره وری هر سازمان دارد و طرح ریزی صحیح هر ساختار موجب بهبود عملکرد نیروی
انسانی و بالا رفتن بهره وری در آن خواهد گردید. هر سازمانی ساختار یا شکلی را می پذیرد که با فرهنگ ملی
آنها سازگارتر باشد و هنگامی که سازمان با شرایط ضد و نقض محیط روبرو می گردد نمی تواند خود را با آنها
سازگار کنند و ساختار نامناسبی برمی گزیند. ساختار سازمانی بر فرآیندها اثر می گذارد و فرایندها هم متقابلا
بر ساختار اثر می گذارند. تراز ساختار سازمانی و استراتژی یکی دیگر از الزامات
عملکرد مطلوب می باشد که هدف اصلی از تناسب بین ساختار سازمانی و استراتژی کسب و کار ،طراحی و
تصمیم بر روی یک ساختار سازمانی می باشد که بهترین پشتیبان را برای اجرای استراتژی ها در بر داشته باشد و
یک برنامه اولیه را برای گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب طرح ریزی کند. تراز استراتژی و ساختار یک
روش نظام مند برای طراحی ساختار به مقصود دستیابی به رشد و اثربخشی سازمان می باشد که مبتنی بر استراتژی و
عملکرد سازمان می باشد. بنابر این با در نظر داشتن اهمیت فرهنگ، استراتژی ،ساختار سازمانی و تناسب بین
استراتژی و ساختار سازمانی و تاثیرشان بر عملکرد کسب و کار خانوادگی پژوهش حاضر کوشش دارد ارتباط بین
تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی را مطالعه کند.
تعداد صفحه :۲۰۰
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *