روش جدیدی در سنتز ۲-آمینو-۴-آریل کرومن-۳-نیتریل ها

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

روش جدیدی در سنتز ۲-آمینو-۴-آریل کرومن-۳-نیتریل ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۴ کاتالیزگرهای نانو

 

میل به کاهش اثرات مضر مواد شیمیایی ما را به سمت شیمی سبز که طراحی واکنش های جدید با تولید محصولات بی خطر و کاهش مصرف ماده و انرژی است سوق می دهد. بخشی از این هدف با کاتالیزگرهای دوستدار محیط زیست نظیر کاتالیزگرهای نانو تامین می شود.

کارایی کاتالیزگرها وابسته به ابعاد آن ها است و هرچه سطح بزرگتری داشته باشند به سبب تماس بیشتر با اجزای واکنش عملکرد بهتری دارند. از اینرو امروزه کاتالیزگرهای نانو با داشتن سطح تماس زیاد همانند کاتالیزگرهای همگن و قابلیت جداسازی آسان مشابه کاتالیزگرهای ناهمگن مجموعه ای از خصوصیات برتر هر دو نوع کاتالیزگر را در برگرفته و گزینه مناسبی جهت تسریع واکنش ها هستند.

ماهیت کاتالیزگرهای نانو فلزی، بر فلزات واسطه استوار است که با پایدار کننده ها و بسترهای مناسب به ترتیب در قالب کاتالیزگر نانو همگن و ناهمگن (نانو کامپوزیت) دسته بندی می شوند.

 

 ۱-۴-۱ مزایای کاتالیزگرهای نانو

 

(الف)- شکل و اندازه قابل کنترل

دانش نانو با بهره گیری از محاسبات رایانه ای و شبیه سازی، بالاترین بازده در ازای کوچکترین اندازه برای هر نوع نانو ذره را پیش بینی و امکان ساخت آن را برای محققان فراهم می کند.

 

(ب)- منابع متنوع

جهت تهیه این نوع کاتالیزگرها منابع طبیعی مثل خاک رس و زئولیت و همچنین روشهای مختلف سنتزی وجود دارد.

(ج)- قابلیت اصلاح شیمیایی

به منظور بهبود عملکرد این دسته از کاتالیزگرها، روش های اصلاحی مختلف مثل ساختارهای پوسته-هسته، استفاده از بسترهای متخلخل، سیستم های دو فلزی، بسترهای اکسید فلزی و استفاده از ترکیبات کمپلکس به کار می رود.

 

 

(د)- جداسازی آسان

 به دلیل بزرگی اندازه نانو کاتالیزگرهای همگن و ناهمگن در مقایسه با اتم ها و مولکول های مواد واکنش دهنده و محصولات، به راحتی از محیط واکنش قابل جداسازی هستند. علاوه بر آن نانو ذرات مغناطیسـی همانند Fe3O4 با اعمال آهنـربای قوی خارجی به آسانی از مخلوط واکنش خارج می شوند] ۲۸[.

 

۱-۴-۲ آهن در کاتالیزگرهای نانو فلزی

 

آهن به عنوان یکی از فلزات واسطه کاربرد زیادی در بین کاتالیزگرهای نانو فلزی دارد. این عنصر به حالت های مختلف در کاتالیزگرهای نانو مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از نانو ذرات آهن به عنوان جایگزین کاتالیزگرهای نانو فلزی گران بها (PGM)[1]، ترکیب کمپلکسی کاتالیزگر روتینیوم با نانو ذره Fe2O3، آلیاژ دو فلزی پرکاربرد PtFe، کامپوزیت پلی آنیلین با نانو ذره FeO، کاتالیزگر نانو Fe3O4 تثبیت شده با بستر آمینو اسید آرژینین۲ و لیزین۳ و کاتالیزگر نانو Fe3O4 تثبیت شده با بستر سیلیکا مثال هایی در این زمینه هــتند ]۳۰-۲۸[.

۱- Platinum group metals

۲- Arginine

۳- Lysine

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

روش جدیدی در سنتز ۲-آمینو-۴-آریل کرومن-۳-نیتریل ها

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Fe3O4پیریمیدین-۵-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d-3،۲]بررسی سنتز مشتقات جدید ۷-آریل-۶-سیانو پیریدو