رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

 

 

رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاکِ رسِ

اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار

ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها

 

 

در این پژوهش، میان­زایی نانولایه­های مونت­موریلونیت با بخش­های آلیِ طویل طی یک فرایند دو- مرحله‌ایِ متوالی انجام شد. در ابتدا، (۳-آمینوپروپیل)ترای­اتوکسی­سیلان (APTES) از طریق واکنش با گروه­های OH لبه­ای باعث NH2-عامل­دارشدن نانولایه­ها شد. در ادامه، به منظور افزایش بیشتر خصلت آلی­دوستی نانولایه­های معدنی و نیز افزایش میزان میان­زایی، مونت­موریلونیت عامل­دارشده­ با آمین با اتصال­های استری موجود در ساختار مولکول­های روغن بزرک واکنش داده ­شد. این عمل به زنجیرهای آلکیلی بلند اجازه داد تا به طور کووالانسی با تشکیل گروه­های آمیدی به نانولایه­های خاک متصل ­شوند. اندازه­گیری­های XRD نشان داد که این تلاش ساده منجر به افزایشی قابل توجه در متوسط فاصله­ بنیادی مونت­موریلونیت اصلاح­شده تا حد ۹۶/۰ نانومتر شد. از روغن بزرک در کنار گلیسرول و فتالیک­انیدرید به عنوان ماده اولیه برای تهیه­ی آلکید رزین نیز استفاده شد. نانوخاک­رس اصلاح­شده با روغن بزرک (LOM-MMT) در طی فرایند سنتز آلکید رزین پایه-روغنی به ظرف واکنش افزوده شد (۵/۲ درصد وزنی) و سپس به طور یکنواخت در آن پخش گردید. برای مقایسه­ی نتایج بدست­آمده و ارزیابی اثر اصلاح نانولایه­ها بر رفتار فیزیکی و حرارتی ماتریس آلکید رزین، دو نمونه­ی شاهد شامل رزین آلکیدی فاقد مونت­موریلونیت و نیز آلکید رزین دارای مونت­موریلونیت اصلاح­نشده نیز سنتز شدند. نمونه­های بدست­آمده با تکنیک­هایی همچون FT-IR، میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM)، آزمون سختی ویکرز (VHT) و نیز آنالیز گرماوزنی (TGA/DTG) بررسی شدند. در مجموع، با توجه به نتایج بدست­آمده معلوم شد که نانولایه­های LOM-MMT به دلیل خصلت آلی­دوستی زیادتر در قیاس با مونت­موریلونیت اصلاح­نشده سازگاری بیشتری با ماتریسِ آلکید رزین از خود نشان می­دهند.

 

کلیدواژه‌ها: مونت‌موریلونیت، فاصله‌ بنیادی، اصلاح نانورس، روغن بزرک، نانولایه، نانوآمیزه‌های آلکید رزین- رس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها