دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع :مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
واژگان کلیدی: ۱
چکیده ۱
فصل اول  تاریخچه مسؤولیت مدنی پزشکی.. ۳
بخش اول : تمدنهای ابتدایی.. ۴
بخش  دوم: بابل، یونان و روم باستان. ۵
بخش سوم: ایران باستان. ۵
بخش چهارم: دوران اسلامی.. ۷
فصل  دوم: مسؤولیت اخلاقی و کیفری پزشک.. ۹
بخش اول : مسؤولیت اخلاقی پزشک.. ۱۰
بخش  دوم: مسؤولیت کیفری پزشک.. ۱۴
فصل سوم: ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک.. ۱۸
بخش اول ماهیت مسئولیت مدنی پزشک… ۱۹
بند اول: دیدگاه های موجود در مورد مسؤولیت پزشکی.. ۲۱
بخش دوم . دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه». ۲۵
بخش دوم  قائلین به «تعهد به وسیله» بودن مسؤولیت پزشک.. ۲۷
فصل چهارم -ماهیت قرارداد معالجه. ۳۳
بخش اول  نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. ۳۴
بخش دوم نظریه جعاله بودن عقد معالجه. ۳۵
بخش سوم  نظریه وکالت.. ۳۶
بخش چهارم  نظریه عقد نامعین. ۳۶
فصل چهارم  ارکان مسؤولیت مدنی پزشک.. ۳۸
بخش اول خطای پزشکی.. ۳۹
بخش دوم  مصادیق عمومی خطای پزشک.. ۴۱
بخش سوم خطای در معالجه. ۴۲
بخش چهارم  آگاهانه بودن رضایت.. ۴۷
بخش پنچم دیدگاه فقها  وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک.. ۵۲
نتیجه. ۵۳
منابع  ۵۵

واژگان کلیدی:

انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک
مسؤولیت مدنی، پزشک، بیمار، رضایت به درمان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، خطای پزشکی، قرارداد معالجه
 
چکیده:
مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است[۱]. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاه های موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.
مقدمه :
مسؤولیت پزشکی، از ادوار گذشته تاکنون، فراز و نشیب‎ های فراوانی را پشت سر گذاشته است، گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است. مطالعه ریشه‎ های مسؤولیت پزشکی در فهم مبانی آن بسیار مؤثر است. از این رو در این فصل تحولات مسؤولیت پزشکی در تمدنهای باستانی و آیین اسلام، بررسی شده است.
 
تعداد صفحه : ۵۸
قیمت : ۸۸۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***