دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : حضانت و تعیین قیم

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….۳

چکیده ……………………………………………………………………………………………..۴

واژگان کلیدی …………………………………………………………………………. ………۴

فصل اول تعریف طفل و سیر تاریخی حضانت ……………………………………………………….۵

گفتار اول – کودک از منظر اسلام  ………………………………………………………………………..۵

گفتار دوم – کودک در قوانین موضوعه……………………………………………………………………۷

فصل دوم  –  راه های حمایت از طفل  …………………………………………………………………..۹

گفتار اول حضانت………… ………………………………………………………………………………………..۹

مبحث اول – نگهداری طفل ………………………………………………………………………………….۹ مبحث دوم تربیت طفل ………………………………………………………………………………………….۹

گفتار دوم –  ماهیت حضانت………………………………………………………………………………..۱۰

گفتار سوم مدت حضانت ……………………………………………………………………………………..۱۲

گفتار چهارم – سقوط حضانت ………………………………………………………………………………..۱۴

مبحث اول )جنون؛………………………………………………………………………………………………..۱۴

مبحث دوم – ازدواج مادر………………………………………………………………………………………..۱۴

مبحث سوم –  عدم مواظبت از طفل…………………………………………………………………….۱۴

فصل سوم –  ولایت……………………………………………………………………………………………….۱۶

گفتار اول –  اختیارات ولّی……………………………………………………………………………………۱۶

مبحث اول حجر ……………………………………………………………………………………………….۱۸
 

مبحث دوم –  عدم امانت در انجام امور صغیر………………………………………………………۱۸

گفتار دوم –  ولایت مادر………………………………………………………………………………………۱۹

گفتار سوم شرایط ضم امین ……………………………………………………………………………………..۲۰

مبحث اول –  کبر سن و بیماری ولّی…………………………………………………………………..۲۰

مبحث دوم – غیبت یا حبس ولی قهری ——..بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۲۱

فصل چهارم – قیومیت ————-۲۲

گفتار اول موارد نصب قیم………………………………………………………………………………………..۲۲
گفتار دوم وظایف و اختیارات قیم …………………………………………………………………………….۲۳

نتیجه———–۲۶

پیشنهادات —————۳۱
منابع —۳۲

مقدمه :

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است.
مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
 
فرضیه های تحقیق :
منظر و دیدگاه اسلام درمورد طفل و حضانت از طفل؟ – چگونگی اختیارات ولی و موارد اسقاط حق ولایت ؟مرجع نصب قیم و وظایف و اختیارات قیم –ماهیت و مدت و سقوط حضانت در قوانین موضوعه ایران ؟
چکیده:
مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می باشند. این ختیارات و بی اختیاری حضانت کننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشکلاتی برای مادر که غالباً عهده دار سرپرستی طفل است، می گردد. رویه های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنه این مشکلات را توسعه می دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشکلات، راه حل ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.
 
واژگان کلیدی:
ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی
تعداد صفحه : ۳۷
قیمت : ۸۸۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***