دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده: ۱
واژگان کلیدی : ۱
فصل اول ثبت نکاح، طلاق، رجوع. ۲
بخش اول عناصر جرم ۴
بخش دوم جرائم عدم ثبت نکاح. ۵
بخش سوم استنتاج. ۱۰
بخش چهارم اشکال جرم ۱۱
۱)- مواقعه قبل از بلوغ. ۱۲
بخش پنجم ازدواج بدون رعایت مصلحت صغیره ۱۳
فصل دوم ۱۴
بخش اول تدلیس.. ۱۴
بخش دوم -فرق خیار عیب و خیار تدلیس.. ۱۵
۲-۱تدلیس در نکاح. ۱۶
۲-۲تدلیس جزائی و تدلیس مدنی. ۱۷
۲-۳تدلیس در شرط صفت.. ۱۸
بخش سوم ارکان تدلیس جزائی. ۱۸
بخش چهارم تدلیس در محکمه. ۲۲
فصل سوم ۲۷
بخش اول-بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها ۲۷
بخش دوم  مفهوم شناسی تدلیس.. ۲۹
بخش سوم تدلیس در روایات.. ۳۳
الف پیشنهادات.. ۴۴
نتیجه گیری.. ۴۵
ب)- پیشنهادات.. ۴۶
ج)- خلأهای قانونی. ۴۸
فهرست منابع: ۵۰

چکیده:

«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی های فراوان مشاهده می شود. این کاستی ها می تواند برای خانواده هایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرست وار  مطرح گردیده است.
 

واژگان کلیدی :

تخلف از وصف، تدلیس، نکاح، جرم، خانواده، بلوغ، طلاق، زوج و زوجه، مواقعه، مادی و معنوی، خلأ قانونی.


خـانـواده نـقـش مـهمـی در ایـجاد جـامـعه سـالم ایـفـا مـی نمـاید، بدین جهت هرچه قانون های مربوط به خانواده یا به نحو اعم، تمام قوانین شفاف، رسا و کامل باشد؛ از انواع جرائم و انحرافات اجتماعی پیشگیری و با آن مقابله می نماید. لذا تحلیل و بررسی قوانین از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. از شماره قبل فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در آن شماره به تبیین «ترک انفاق زوجه و اقارب»، «ازدواج زن شوهردار» و «تعدد زوجات» همراه با آمار پرداخته شد و در ضمن بحث ابهامات قانونی مطرح و پیشنهادات مناسب حقوقی ارائه گردید. در این شماره «ازدواج قبل از بلوغ»، «ثبت نکاح، طلاق، رجوع» و «تدلیس در نکاح» مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در این بررسیها معلوم میشود این است که قوانین مربوط به خانواده باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.
تعداد صفحه : ۵۵
قیمت : ۸۸۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***