پایان نامه رشته تربیت بدنی : بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه‌­های آزاد تربیت …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

با عنوان :  بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه ­های آزاد تربیت بدنی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی و عملکرد مدیران دانشگاه ­های آزاد تربیت بدنی استان تهران

استاد راهنما:

دکترمحمدرضا اسماعیلی

استاد مشاور:

دکتر فرشاد تجاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت است؛ که عمکرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله فرهنگ سازمانی، کارآفرینی است. تحقیق حاضرباتوجه به ابهامات گوناگونی پیرامون عملکرد مدیران در دانشگاه ­های آزاد تربیت بدنی صورت گرفت. در تحقیق فوق، به نظرسنجی از مدیران دانشگاه ­های آزادتربیت بدنی استان تهران پرداخته شد، بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران آموزشی، پژوهشی، اداری، دانشجویی دانشگاه ­های تربیت بدنی استان تهران در بر گرفتند که ۴۷۵نفر بودند. حجم نمونه باکمک جدول مورگان ۱۵۹نفراز دانشگا­های علوم تحقیقات – واحدمرکز-قیام دشت وواحد جنوب پرسشنامه­های فرهنگ سازمانی رابینز۲۲گویه ای، کارآفرینی۳۰گویه صمدآقایی و پرسشنامه ۱۴ گویه ایارزیابی عملکرد، هرسی و گلد اسمیت را تکمیل نمودند. تحقیق حاضر ازنوع توصیفی، همبستگی، حال نگر بوده است. پس از بررسی روایی –پایایی ابزار­ها تحلیل داده­ها باکمک نرم افزار spss19صورت گرفت داده­ها از طریق راه آماری رگرسیون بیانگرپیشبینی عملکرد مدیران از طریق فرهنگ سازمانی وکارآفرینی بوده است. وپیشنهاد می­شود بروی متغیرکارآفرینی با ابزار دیگری، در میان گرو­های مختلف تحقیق بیشتری صورت بگیرد.

۱٫ مقدمه

در عصر حاضر به دلیل پیشرفت ­های علمی و فنی، بازنمایی ذهنی بشر از کره زمین به دهکده جهانی مبدل شده است. از این رو عوامل همراه کننده با این بازنمایی بیش از پیش مورد توجه بشر قرار گرفته است. می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت است

با توجه به اینکه امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت است؛ که عمکرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی، کارآفرینی، شیوه ­های تفکر مدیر و بسیاری از عوامل دیگر می باشد که هر کدام به تنهایی می­توانند اثرات مستقیمی را بر نحوه عملکرد مدیر اعمال نمایند. (یانگ[۱]، ۲۰۱۱)

به عبارتی دیگر، امروزه سازمان ­ها ومؤسسات مختلف، آموزش و توسعه منابع انسانی بخصوص مدیران را از حیاتی ترین وظایف خود در راه بهسازی ساختاری و سازمانی تلقی می کنند و با توجه به منابع قابل اهمیت آن، سرمایه گذاری ­های بسیاری را در جهت افزایش عملکرد مدیران صورت می­دهند.

از مهمترین عوامل موثر در بهره وری، همانگونه اشاره گردید، فرهنگ سازمانی است، «فرهنگ از سازه ­هایی بشمار می­رود که به دلیل گستردگی طیف آن، تعاریف متفاوت و کثیری را به خود اختصاص داده است. روت بندیکت (۱۹۵۲) فرهنگ را «یک الگوی اندیشیدن و عمل کردن» تعریف نموده است و لوی استراس فرهنگ را «یک نظام نمادی مشترک می داند که آفریده ذهن انسان» می باشد. اتوکلاین برگ یکی از نظریه پردازان برجست­های است که بر توانایی ­های اکتسابی تاکید داشته و فرهنگ را مجموعه عادات و توانایی ­های اکتسابی بشر تعریف می نماید. (به نقل ازکیا، ۲۰۱۳)

همانگونه که مطرح شد فرهنگ به خودی خود طیف وسیعی را در بر گرفته و مقوله ­های گسترده آن با توجه به سازمان ­های مختلف متفاوت بوده بگون­های که هر سازمان فرهنگ خاص خود را شامل می باشد. فرهنگ هر سازمان به منزله شخصیت آن سازمان بوده ودر برگیرنده سیستمی از استنباط ­های مشترک در سازمان مربوطه است. فرهنگ هر سازمان ارزش و اعتقادات خاصی را در بر می گیرد و اعضای آن در صدد همسو و همرنگ کردن خود با مشخصه ­های آن فرهنگ می باشند. یکی از ارکان اساسی در ارزیابی عملکرد کارکنان، انطباق و هماهنگی عملکرد آن­ها با ویژگی ­های فرهنگی آن سازمان می باشد. بنابراین، هر قدر میان شاخص ­های فرهنگی یک سازمان و ویژگی ­های عملکرد اعضای آن سازمان تطابق بیشتری وجود داشته باشد، بستر مناسبی جهت یکپارچگی و وحدت سازمان فراهم می­گردد. این بستر مناسب زمینه ساز روابط ایده آل و شکوفاسازی استعداد­های بالقوه و همچنین تشکیل یک فرهنگ سازمانی مطلوب و ایجاد کارآفرینی بوده و باعث ارتقاء فرهنگ سازمانی و در نتیجه افزایش عملکرد مدیران می باشد.

فرهنگ سازمانی، سیستمی است متشکل از ارزش ­ها و عقایدی که در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی، سیستم کنترل و همچنین هنجار­های رفتاری بوده که در سازمان بنا نهاده می­شود (کیا، ۲۰۱۳).

بنابراین، فرهنگ سازمانی اهمیت ویژ­های را در راهبرد یک سازمان و عملکرد مطلوب در جهت پیشبرد اهدافش ایفا می نماید. بگون­های که بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که اهداف سازمان بر محور فرهنگ آن استوار است و اقدامات موثر در استای ارتقای رفتار شغلی، بدون تغییر فرهنگ سازمان و جایگزینی فرهنگی موثر واقع نمی­شود. ازسویی دیگر، کارآفرینی نیز یکی از عوامل موثر بر عملکرد بوده و به عنوان نیروی هدایت کننده برای بنیان گذاری ایده ­های تجاری، بسیج نیرو­های انسانی، منابع مالی و فیزیکی، ایجاد و توسعه بنگاه ­های تجاری و اشتغال زایی است. در تمامی کشورها، پهنه وسیعی ازمشاغل به وسیله بنگاه­های کوچک و متوسط در بخش خصوصی (مشتمل بر شرکت ­های تعاونی) ایجاد شده است. اینگونه تجارت ­ها یا کسب و کار­ها به طور معناداری به ایجاد مشاغل کمک می کند (دفتر بین المللی کار، ۲۰۰۴).

براساس نظریه رابینز فرهنگ سازمانی بر مبنای شش بعد مطرح می­شود. این ابعاد تحت عنوان همکاری گروهی، خلاقیت و نوآوری، دقت کاری، بهره وری، انگیزه کاری و ارزشگذاری به کارمند تعریف می­شود. با بررسی دقیق وضعیت فرهنگ سازمانی در ابعاد شش گانه می­توان به شناخت دقیق فرهنگ سازمانی و کارآفرینی با عملکرد، راهبرد­های کاربردی را اتخاذ کرده و از این طریق بتوان عملکرد را افزایش داد و سازمان­ها و مراکز آموزشی به وسیله فرهنگ سازمانی حاکم و کارآفرینی کارکنان، عمکرد مدیران را با هداف مورد نظر هماهنگ سازند.

۲٫۱٫ بیان مسأله

ابهامات گوناگونی پیرامون عملکرد مدیران در دانشگاه ­ها وجود دارد. بطوریکه بسیاری از محققان و پژوهشگران مطرح می کنند عملکرد از عوامل متعددی تاثیر می گیرد که از آن جمله اند: فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی، بهره وری، شیوه ­های تفکر مدیران، شیوه ­های حل تعارض و بسیاری عوامل دیگر که می­توانند عملکرد مدیران را تحت تاثیر قرار دهند.

پترز و واترمن[۲] (۱۹۹۸)، مطرح می کنند که سازمان ­های اثربخش و سازمان ­هایی که دارای عملکرد مطلوبی می باشند، دارای فرهنگ سازمانی قوی بوده که تناسب محتوای فرهنگ با شرایط محیطی سازمان از اصول آن است و معتقدند که چنانچه فرهنگ سازمانی قوی باشد، می­تواند عملکرد مطلوبی را به نمایش بگذارد. فرهنگ سازمان چیز­هایی نظیر قابل قبول بودن غیبت، به موقع سرکار حاضر شدن و میزان تلاشی را که یک شخص باید داشته باشد، به کارکنان القا می کند (الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۱).

همچنین، در زمینه ارتباط بین کارآفرینی با عملکرد نیز تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که از آن جمله می­توان به تحققیق کولمن و آنتونیوکسی[۳] (۱۹۸۳)، اشاره نمود. آن­ها معتقدند که کارآفرینی در فعالیت ­های اقتصادی و اجتماعی بسیار موثر بوده و یکی از عوامل موثر در زمینه مشارکت افراد، ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس، افزایش مهارت ­های فردی، اجتماعی و شغلی، توانمندی ­های بالقوه و نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف خود و در نهایت از انگیزه ­های قوی برای کار، تلاش، کارآفرینی و بازدهی عملکرد مناسب می باشد. از این رو، یکی از ویژگی ­های مدیر خلاق و کارآفرین، احساس ارزشمندی و نشان دادن عملکرد بالا در سازمان می باشد (شریفی، ۱۳۹۲)

با مروری اجمالی به تحقیقات انجام شده در زمینه عملکرد مدیران و ارتباط آن با سایر متغیر­ها از قبیل فرهنگ سازمانی و کارآفرینی می­تواندریافت که مدیران کارآفرین و مدیرانی که از فرهنگ سازمانی متناسبی برخوردار بوده و سازمان را به نفع مطلوبی هدایت می کنند، عملکرد مطلوبی را نیز به نمایش گذاشته و اثر بخشی و بهره وری فزایند­های را نیز نشان می­دهند.

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر به بررسیی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی مدیران با عملکرد آنان پرداخته می­شود و با تاکید بر تحقیقات انجام گرفته، مطرح می­شود که منبع مسأله پژوهش حاضر را می­توان به عنوان خلاء نظری دریافت و سوال اصلی تحقیق حاضر را اینگونه عنوان نمود که آیا ارتباط معنی داری بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی مدیران با عملکرد آنان در دانشگاه ­های آزاد تربیت بدنی استان تهران وجود دارد یا خیر؟

۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

اجرای این گونه تحقیقات می­تواند اطلاعات مفید و سودمندی جهت برنامه ریزی ­های آتی مهیا سازد. کسب یافته ­های تجربی بعنوان مهم ترین گام در کنترل کیفی تولید شناخته می­شودو از آنجایی که فرهنگ سازمانی و همچنین کارآفرینی مدیران به عنوان یکی از موثرترین عوامل در عملکرد مدیران شناخته می­شود، نقش مهم و اساسی در مدیریت منابع انسانی بر جای می گذارد، باید تلاش کرد تا اطلاعات سودمند و جامعه ی را نسبت به آن بدست آورده و از این طریق زمینه ­های افزایش عملکرد را ایجاد کرده و بستر مناسبی را برای بهره وری و اثربخشی سازمان و مراکز آموزشی فراهم نمود.

همانگونه که مطرح گردید، فرهنگ سازمانی حاکم دریک سیستم و همچنین کارآفرینی مدیران، رابطه مستقیمی را با عملکرد مدیران نشان می­دهد. به طوری که با افزایش و ارتقاء فرهنگ سازمانی و بهره گیری از کارآفرینی مدیران می­توان شاهد عملکرد مدیران و افزایش بهره وری در سازمان بود و به راحتی سیر صعودی توسعه منابع نیروی انسانی را مشاهده کرد. در مقابل، هنگامی که سازماندارای یک فرهنگ ویژه و قالب بر ارزش ­های بنیادی نباشد، مشارکت در بین اعضاء کاهش یافته و تنها تخلفات اداری افزایش می یابد و در پی آن آسیب ­های فراوانی به سیستم ­های آموزشی وارد می آید.

از این رو، با توجه به اهمیت فزاینده سازمان و بخصوص مراکز آموزشی از جمله دانشگاه ­ها که به عنوان پروروش دهندگان نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی شناخته می­شوند، ضروری است تا به بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران، یکی از افراد کلیدی که دیگری از قبیل فرهنگ سازمانی و کارآفرینی مدیران پرداخت تا از این طریق بتوان به بهره وری سازمان و اثر بخشی آن نائل آمد.

بنابراین، عملکرد مدیران از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و باید تلاش کرد تا با کسب اطلاعات بنیادی و راهکار­های مناسب برای افزایش بازدهی و عملکرد مطلوب از یک سو و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب با ارزش ­ها از سوی دیگر، زمینه مساعدی را برای افزایش عملکرد فراهم آورد. اجرای اینگونه تحقیقات می­تواند گامی موثر در جهت کسب اطلاعات اولیه باشد تا از این طریق تصمیم گیری ­های مدیریتی به گونه صحیح اتخاذ و اعمال شود.

در این پژوهش به صورت مقدماتی به شناسایی برخی از عوامل فرهنگی و سازمانی موثر بر عملکرد مدیران پرداخته شده و می­توان امیدوار بود که استفاده از نتایج این تحقیق، افزایش و توسعه منابع انسانی را در پی داشته و زمینه ­های تحقق اهداف بلند مدت توسعه منابع انسانی را فراهم آورد. این اقدام می­تواند اطلاعات ضروری را برای مدیریت کاربردی در راستای تحول فرهنگ سازمانی، کارآفرینی و بهبود عملکرد فراهم نماید.

تعداد صفحه :۱۰۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com