دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت پرژه

عنوان : بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

“وابسته به وزارت نیرو”

پایان نامه کارشناسی ارشد

مدیریت پروژه

 

موضوع :

بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

استاد راهنما :

دکتر محمدعلی سبحان اللهی

استاد مشاور:

دکتر محسن نیکورزم

بهمن ۷۸


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
 
همانطوریکه جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن و از صنعتی شدن به فراصنعتی شدن گام برمیدارند علوم و فنون و تکنولوژی هم رو به تکامل ،دگرگونی و پیشرفت است و به موازات این تغییرات است که اهمیت ، لزوم و مزایا و فواید آموزش بیش از پیش ملموس گشته تا حدی که برخی از صاحبنظران در اهمیت آموزش میگویند “آموزش در حقیقت خود مدیریت است”۱ بدین معنی که بدون آموزش کارکنان پایه های مدیریت هم متزلزل میشود و فرو خواهد ریخت.
آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید بطور مستمر با مجموع فرآیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیتهای مدیریت بتواند مثمر ثمر واقع گردد.آموزش در حقیقت یکی از راه های اصولی و منطقی هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری استعدادهای نهفته، بکاراندازی قدرت تخیل و بوجودآمدن انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد. آموزش و تربیت نیروی انسانی است که میتواند ما را در راه رسیدن به خودکفایی یاری دهد .
 

 چکیده پایان نامه

 
به دلیل اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان در سازمان و با توجه به اینکه آموزش برای گروه شغلی خاصی در آب و فاضلاب لازم الاجراء میباشد ، پژوهشی صورت گرفت که هدف آن یافتن پاسخ سؤالاتی بود که سؤال اصلی آن این بود دوره های آموزشی مربوط به طرح رشد و ارتقاء از دیدگاه کسانیکه دوره های مذکور را طی نموده اند و مسؤلینی که با این افراد کار میکنند آیا اجرای طرح بر طرز تلقی شرکت کنندگان در این قبیل دوره ها تأثیر داشته است یا خیر،  سپس فرضیه ای مبنی بر مؤثر بودن طرح رشد و ارتقاء در بخشهای شغلی ۱۰ هزار و ۲۰ هزار مطرح شد، همچنین فرضیاتی بر مبنای سؤالات فرعی به شرح ذیل مطرح گردید:

  • رابطه معنا داری میان بخش شغلی و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • رابطه معنا داری میان تحصیلات و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • رابطه معنا داری میان سن و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.
  • رابطه معنا داری میان سابقه و طرز تلقی آموزش دیدگان از دوره های طرح رشد و ارتقاء وجود دارد.

این فرضیه بوسیله مطالعات نظری تأیید گشت و با بهره گرفتن از مطالعات میدانی از کارآموزان شرکت کننده در این دوره ها و همچنین مسؤلینی که با افراد آموزش دیده مذکور ارتباط کارى داشتند طی پرسشنامه اى در باره تأثیر طرح رشد و ارتقاء در چگونگی طرز تلقی ، نظر خواهی بعمل آمد.
نتیجه نظر خواهی مذکور بطور خلاصه آنستکه رویهمرفته از نظر آموزش دیده گان نسبت به مسؤلین آنها طرح رشد و ارتقاء درطرز تلقی شرکت کنندگان در طرح مذکور تأثیر بیشتری داشته است.

همچنین با ۹۹ درصد اطمینان میتوان اظهار داشت تمامی فرضیات فرعی معنا دار میباشند و نهایتاً بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.
مقدمه

فصل اول     کلیات

   ۱-۱- تعریف و بیان موضوع                      ۱
۲-۱- هدف تحقیق                         ۲
۳-۱- اهمیت تحقیق                       ۳
۴-۱- بیان مسائل تحقیق                          ۴
۵-۱- بیان فرضیات                       ۵
۶-۱- محدودیتهای تحقیق                      ۶
۷-۱- تعریف واژه ها                         ۷
 

فصل دوم     مبانی نظری

     بخش اول – کلیات

۱-۲- مدیریت منابع انسانی                   ۸
۲-۲- آموزش کارکنان                         ۱۱
۳-۲- اهداف آموزش                       ۱۴
۴-۲- اهمیت و مزایای آموزش                      ۱۶
۵-۲- مراحل آموزش                       ۲۴
۶-۲- نیازسنجی یا برآورد احتیاجات اساسی در سازمان    ۲۵
۱-۶-۲- اهداف نیازسنجی در برنامه ریزی آموزش کارکنان   ۲۵
۲-۶   -۲- روشهای تعیین نیازههای آموزشی            ۲۷
۳-۶-۲- ملاحظات اساسی در نیاز سنجی               ۳۱
۷-۲- هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی           ۳۲
۸-۲- محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره           ۳۲
۹-۲- اصول یادگیری                          ۳۴
۱-۹-۲- نظریه های یادگیری                   ۳۶
۲-۹-۲- مروری بر چند روش آموزش                  ۳۷
۳-۹-۲- آموزش ضمن خدمت                      ۴۹
۱۰-۲- اجرا و ارزشیابی                          ۵۲
۱-۱۰-۲- روش اجرای دوره                     ۵۲
۲-۱۰-۲- ارزشیابی از برنامه های آموزشی              ۵۳
۳-۱۰-۲- اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش        ۵۴
۴-۱۰-۲- مراحل ارزشیابی از برنامه                  ۵۴
 
 

بخش دوم – تاریخچه آموزش کارکنان و طرح رشد و ارتقاء

–  مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش کارکنان            ۵۶
–  آشنایی با طرح رشد و ارتقاء                     ۵۹
 

بخش سوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

–  مروری بر تحقیقات انجام شده                  ۶۶
 

فصل سوم – روش تحقیق و تحلیل داده ها

۱-۳- روش تحقیق                         ۷۲
۲-۳- جامعه آماری و حجم نمونه ها                ۷۲
۳-۳- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات               ۷۴
 
۴-۳- روش تحلیل آماری                   ۷۷
۵-۳- روایی و پایایی پرسشنامه                   ۷۹
 

فصل چهارم – تحلیل یافته ها

۱-۴- ارزیابی پاسخهای افراد آموزش دیده به سؤالات عمومی           ۸۳
۲-۴- ارزیابی پاسخ آموزش دیدگان و مسؤلین           ۹۰
۳-۴- ارزیابی فرضیات فرعی تحقیق                   ۱۶۸
۴-۴- ارزیابی پاسخ به سؤالات باز آموزش دید گا ن و مسؤلین  ۱۷۷
 
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات      
۱-۵- نتیجه گیری                        ۱۷۸
۲-۵- پیشنهادات                             ۱۸۱
 
 
پیوستها
 
منابع و مآخذ
۱  حسین  ابطحی ، ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، تهران ، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۳ ، صفحه ۱۹٫
تعداد صفحه : ۱۰۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان
 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***