دانلود پایان نامه : مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۴-۱- روش­های نیمه تجربی

روش­های نیمه تجربی برای ساده ­سازی محاسبات از پارامترهای حاصل از داده­های تجربی استفاده می­کنند. این روش­ها شکل تقریبی معادله­ی شرودینگر را به پارامترهای قابل دسترس برای نوع سامانه شیمیایی مورد بررسی تبدیل می­کنند. به همین دلیل جزء روش­های کوانتومی محسوب می­شوند. در این روش­ها فقط از الکترون­های لایه­ی ظرفیت استفاده می­شود و الکترون­های لایه­های داخلی به صورت یک پتانسیل مرکزی درنظر گرفته می­شوند. زمان محاسبه در این روش­ها کوتاه است اما صحت نتایج بدست آمده از آنها محدود است. در این روش­ها فقط از اوربیتال­های نوع اسلیتر[۱] (STO) و مجموعه پایه کمینه[۲] برای توصیف اوربیتال­های اتمی استفاده می­شود]۱۵[. در روش­های نیمه­تجربی از برخی انتگرال­های دو الکترونی دو مرکزی صرفه نظر می­شود و به جای انتگرال­های سه و چهار مرکزی از مقادیر تجربی آنها استفاده می­شود. یک نکته­ی بسیار مهم درباره­ی روش­های نیمه تجربی این است که این روش­ها فقط آرایش الکترونی حالت پایه را توصیف می­کنند.

روش­های نیمه تجربی برای تولید نتایجی پارامتربندی شده­اند که اغلب شامل ساختار و انرژی (گرمای تشکیل) هستند. اخیراً این روش­ها به گونه­ای توسعه یافته­اند که توانایی محاسبه گشتاور دو قطبی و پتانسیل یونش را هم دارند. تعداد اندکی از این روش­ها توانایی محاسبه طیف­های الکترونی و جابجایی شیمیایی NMR را دارند. روش­های نیمه تجربی با محاسبات از روی توابع موج نیمه تجربی توانایی محاسبه حالات برانگیخته­ی الکترونی را دارند. بعضی از نواقص روش­های نیمه تجربی عبارتند از:

  • مولکول­هایی که گشتاور فضایی زیادی داشته باشند، بسیار ناپایدارند.
  • حلقه­های چهار عضوی بیش از حد ناپایدارند.
  • طول پیوند هیدروژنی حاصل از محاسبات از طریق این روش­ها از مقدار واقعی بلندتر و انرژی آن از مقدار واقعی کمتر است.
  • سد انرژی چرخشی محاسبه شده در این روش­ها معمولاً بیش از مقدار واقعی است.
  • ساختارهای غیرکلاسیک به طور معمول در این روش­ها ناپایدارند.

عمده­ترین روش­های محاسباتی نیمه­تجربی عبارتند از: AM1, PM3, [3]IMDO, [4]CNDO و [۵]NDO

 

۱-۴-۲- روش­های آغازین

از بین تمامی روش­های محاسباتی، روش­های آغازین مطمئن­ترین و قابل اعتمادترین روش­ها هستند. زیرا بهترین تقریب­های ریاضی برای سامانه­های  واقعی به­کار گرفته می­شوند. در این روش­ها در هامیلتونی به کار برده شده، پارامترهای تجربی وارد نمی­شوند ]۱۷-۱۶[.

[۱] Slater Type Orbital

[۲] Minimal

[۳] Intermediate Neglect of Differential Overlap

[۴] Complete Neglect of Differential Overlap

[۵] Neglect of Differential Overlap

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

نتیجه گیری

در مطالعات تئوری با بررسی نه ساختار توتومر موجود برای مولکول زانتین نتایج به­دست آمده حاکی بر آن است که ایزومر A پایدارترین ساختار در هر دو روش DFT و MP2 بوده و مرتبه پایداری این توتومرها بصورت A> D> H> G> I> F> E> B> C می­باشد. برای تمام توتومرها با افزایش قطبیت، ترکیبات پایدارتر می­شوند به این ترتیب پایداری نسبی در حلال بیشتر از فاز گازی است. انتقال هیدروژن در حضور آب سریع‌تر است. ترتیب قدرت پیوند هیدروژنی در توتومرهای زانتین همراه با آب به صورت G3> G1> G2> C1> B2> E1> B1> A3> H1> I2> D2> I1> D1> E2> F2> H2> F1> H3> A1> D3>A2 است. منفی­ترین مکان در این ایزومر‌ها O11 و N4 است که برای حمله‌های الکترون دوستی مناسب است. توتومر G دارای ELUMO بزرگتری می­باشد بنابراین میل پذیرش الکترون آن بسیار زیاد است همچنین توتومر B دارای انرژی شکاف کمی می­باشد بنابراین واکنش­پذیری کمتری از خود نشان می­دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال با فرمت ورد