دانلود پایان نامه : مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش :صنایع

عنوان : مدل سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع-صنایع

عنوان پایان نامه:

مدل سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

مهندس رضا حسن‏زاده

پاییز ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

ارائه‏ی یک مدل یکپارچه و فراگیر برای زنجیره‏های تأمین مدنظر است که در آن به هر دو عامل کلیدی زنجیره (کارایی و پاسخگویی)، توجه لازم شود. در این پایان‏نامه، ضمن توجه لازم و جامع به هر دو جنبه‏ی هزینه و کیفیت، سعی می شود تا زنجیره‏ی تأمینی تهیه شود با اندکی بومی‏سازی در زنجیره‏های دیگر قابل کاربرد باشد. به همین منظور، مدل پیشنهادی در یک زنجیره‏ی تأمین چهار سطحی شامل، تأمین کننده، تولیدکننده، توزیع‏کننده و مشتری فرموله شده است. زنجیره شامل هزینه‏های ملموس و غیرملموس می‏باشد. برای هدف کیفیت نیز، کیفیت تأمین کنندگان، کیفیت تولیدکننده و کیفیت توزیع‏کنندگان در نظر گرفته شده است. مدل دوهدفه‏ی پیشنهادی توسط راه حل روش پارامتری (وزین) به یک مدل تک هدف‏ تبدیل شده و برای مثالی با سایز متوسط با شرایط واقعی حل شده است. نتایج محاسباتی و تحلیل‏های موجود حکایت از کارایی مدل پیشنهادی و همچنین روش حل دقیق موجود برای مسائل کوچک و متوسط دارد. در این پایان‏نامه، شرکت فرآورده‏های لبنی کاله به عنوان تولیدکننده‏ی زنجیره ی تأمین درنظرگرفته می شود.

 

واژه‏های کلیدی: لجستیک، مکان‏یابی، زنجیره ی تأمین، مدیریت، تأمین کننده، انتخاب، تصادفی، برنامه‏ریزی، چندهدفه، بهینه سازی، کیفیت، شش سیگما

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش… ۲

۱٫مقدمه. ۲

۱-۱٫تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین.. ۳

۱-۱-۱٫ انواع شبکه‏های زنجیره تأمین.. ۴

۱-۱-۲٫ فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین.. ۴

۱-۱-۳٫ زنجیره‏ی پاسخ‏گو و کارا ۶

۱-۱-۴٫طبقه بندی هزینه‏های موجود در زنجیره تأمین.. ۸

۱-۱-۵٫برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای.. ۱۰

۱-۲٫اهداف پژوهش… ۱۱

۱-۳٫ضرورت پژوهش… ۱۲

۱-۴٫جمع بندی.. ۱۳

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش… ۱۴

۲٫مقدمه. ۱۵

۲-۱٫مرور بر ادبیات به‏کارگیری مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین.. ۱۶

۲-۲٫مرور بر ادبیات هزینه کیفیت… ۱۹

۲-۲-۱٫مرور بر ادبیات هزینه‏ی کیفیت در زنجیره ی تأمین.. ۲۵

۲-۲-۲٫مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره ی تامین.. ۲۷

۲-۲-۳٫مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین‏کنندگان در زنجیره‏ی تأمین.. ۲۸

۲-۲-۴٫مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ی تأمین.. ۳۰

۲-۲-۵٫مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏کنندگان در زنجیره تأمین.. ۳۱

۲-۳٫مرور بر ادبیات برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای زنجیره ی تامین.. ۳۶

۲-۴٫مرور بر ادبیات روش‏های حل مسائل زنجیره ی تامین.. ۳۷

۲-۴-۱٫مرور بر ادبیات تکنیک نیل به مقصد. ۳۸

۲-۵٫ادبیات حوزه پژوهش… ۳۹

۲-۵-۱٫تاریخچه شرکت فرآورده های لبنی کاله. ۳۹

۲-۵-۲٫جوایز و مدال ها ۳۹

۲-۵-۳٫ استانداردها ۴۰

۲-۵-۴٫ فعالیت اصلی شرکت… ۴۰

۲-۵-۵٫محصولات و برندهای شرکت… ۴۱

۲-۵-۶٫محصول موردمطالعه. ۴۳

۲-۶٫نتیجه‏گیری.. ۴۳

فصل سوم روش پژوهش… ۴۶

۳٫مقدمه. ۴۷

۳-۱٫هزینه‏ی کیفیت (هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده) ۴۷

۳-۱-۱٫انواع هزینه‏های کیفیت… ۴۷

۳-۲٫هزینه‏ی کیفیت تأمین کنندگان. ۵۰

۳-۳٫تکنیک نیل به مقصد. ۵۲

۳-۴٫روش حل: روش پارامتری ( وزین) ۵۳

۳-۵٫هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان. ۵۶

۳-۶٫پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله. ۵۷

۳-۷٫مینیمم سازی هزینه‏ی کل.. ۶۱

۳-۷-۱٫هزینه‏ی خرید مواد خام تأمین‏کنندگان. ۶۱

۳-۷-۲٫هزینه‏ی حمل مواد خام/محصولات… ۶۱

۳-۷-۳٫هزینه‏ی تولید محصول. ۶۲

۳-۷-۴٫هزینه‏ی نگهداری موجودی.. ۶۲

۳-۷-۵٫هزینه‏ی کیفیت… ۶۳

۳-۸٫ماکزیمم سازی کیفیت کل زنجیره ی تأمین.. ۶۵

۳-۸-۱٫ کیفیت تأمین‏کنندگان. ۶۶

۳-۸-۲٫کیفیت مراکز توزیع. ۶۶

۳-۸-۳٫ کیفیت محصولات تولیدی.. ۶۷

۳-۹٫محدودیت ها ۶۸

۳-۱۰٫نتیجه گیری.. ۷۲

فصل چهارم محاسبات و یافته های پژوهش… ۷۳

۴٫مقدمه. ۷۴

۴-۱٫روش حل: روش پارامتری ( وزین) ۷۴

۴-۲٫نتایج محاسباتی.. ۷۶

۴-۲-۱٫اطلاعات تأمین‏کنندگان. ۷۷

۴-۲-۲٫اطلاعات مشتریان و مراکز توزیع. ۷۸

۴-۳٫نتــــــایج و تفـــاســـــــیر. ۹۱

۴-۳-۱٫بررسی اثر عامل های کلیدی بر جواب بهینه. ۹۱

۴-۳-۲٫سناریوی صفر. ۹۱

۴-۳-۳٫سناریوی یک… ۹۲

۴-۳-۴٫سناریوی دو. ۹۲

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۹۴

۵٫مقدمه. ۹۵

۵-۱٫جمع‏بندی و نوآوری.. ۹۵

۵-۲٫پیشنهاد ها برای مطالعات آتی.. ۹۶

۵-۳٫توصیه های راهبردی.. ۹۷

فهرست مراجع. ۹۹

پیوست‏ها: ۱۰۴

کد GAMS: 105

چکیده انگلیسی: ۱۱۶

 

 

فهرست جداول

جدول ‏۲‑۱ مقالات مطالعه شده با توجه به تابع هدف آن ها از سال ۲۰۰۰ به بعد. ۱۷

جدول ‏۲‑۲-تفکیک ادبیات حوزه پژوهش با توجه به برنامه‏ریزی زمانی و سطوح زنجیره تأمین.. ۳۷

جدول ‏۴‑۱- اطلاعات تأمین‏کنندگان. ۷۷

جدول ‏۴‑۲- اطلاعات مربوط مراکز توزیع. ۷۸

جدول ‏۴‑۳- اطلاعات مربوط به مشتریان. ۷۹

جدول ‏۴‑۴- نرخ کرایه حمل (ریال برحسب تن و مسافت) ۸۳

جدول ‏۴‑۵- نرخ کرایه حمل(  ) (ریال برحسب مسافت  و۱تن) ۸۴

جدول ‏۴‑۶-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع احمدآباد (تعداد) ۸۴

جدول ‏۴‑۷-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع اصفهان (تعداد) ۸۵

جدول ‏۴‑۸- هزینه‏ی نگهداری موجودی و ظرفیت هر یک از مراکز توزیع. ۸۵

جدول ‏۴‑۹- حجم، میزان مصرف در محصول تولیدشده اهمیت ماده اولیه. ۸۵

جدول ‏۴‑۱۰-میزان کیفیت خدمت‏دهی گزینه‏ی a برای هر مرکز توزیع. ۸۵

جدول ‏۴‑۱۱-هزینه‏ی کیفیت خدمت دهی هر مرکز توزیع. ۸۶

جدول ‏۴‑۱۲-تقاضای مشتری k در ماه های مختلف سال (تعداد) ۸۶

جدول ‏۴‑۱۳-درصد ماده معیوب شیر که از تأمین‏کننده i تأمین می شود ۸۷

جدول ‏۴‑۱۴-هزینه‏ی خرید شیر از تأمین‏کننده i (10ریال) ۸۷

جدول ‏۴‑۱۵-میزان بهینه شیر که توسط هر تأمین‏کننده عرضه می شود(تن) ۸۸

جدول ‏۴‑۱۶- میزان بهینه تولید محصول در دوره‏های مختلف… ۸۸

جدول ‏۴‑۱۷-میزان بهینه محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع اصفهان منتقل می‏شوند. ۸۹

جدول ‏۴‑۱۸-محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع احمدآباد منتقل می‏شوند. ۸۹

جدول ‏۴‑۱۹-محصولات منتقل شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپر مارکت-سحر. ۸۹

جدول ‏۴‑۲۰-محصولات منتقل شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپرمارکتی- نیستان. ۸۹

جدول ‏۴‑۲۱-محصولات منتقل شده از مرکز توزیع اصفهان به ملت صفری.. ۹۰

جدول ‏۴‑۲۲-محصولات منتقل شده از مرکز توزیع اصفهان به هایپر استار. ۹۰

جدول ‏۴‑۲۳-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع احمدآباد ۹۰

جدول ‏۴‑۲۴-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع اصفهان. ۹۰

جدول ‏۴‑۲۵-مقادیر مختلف جواب به ازای αهای مختلف… ۹۳

 

فهرست شکل‏ها

شکل ‏۱‑۱- کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی [۱]. ۷

شکل ‏۱‑۲- طیف پاسخ‏گویی [۱]. ۷

شکل ‏۲‑۱-مدل PAF برای دسته‏بندی هزینه‏ها [۱۱] ۲۲

شکل ‏۲‑۲-مدل جوران برای دسته‏بندی هزینه‏ها (جوران و گراینا، ۱۹۹۸) [۸] ۲۴

شکل ‏۲‑۳-شرکت فراورده‏های لبنی کاله. ۳۹

شکل ‏۳‑۱- سطح بهینه‏ای از کیفیت [۸] ۵۰

شکل ‏۳‑۲-  ساختار زنجیره ی تأمین پیشنهادی.. ۵۴

شکل ‏۳‑۳- ساختار زنجیره ی تأمین[۱] ۵۴

شکل ‏۳‑۴- مدل زنجیره‏ تأمین.. ۵۵

 شکل ‏۴‑۱-نقشه دریافت شیر و ارسال محصول در شرکت فرآورده های لبنی کاله. ۷۶

شکل ‏۴‑۲-نقشه دریافت شیر تأمین‏کنندگان. ۷۸

شکل ‏۴‑۳-مکان مرکز توزیع(بانی چاو) اصفهان در Google map. 79

شکل ‏۴‑۴- مکان مرکز توزیع(بانی چاو) احمدآباد تهران در Google map. 79

شکل ‏۴‑۵-مکان فروشنده هایپر استار اصفهان در Google map. 80

شکل ‏۴‑۶-مکان فروشنده ملت صفری اصفهان در Google map. 80

شکل ‏۴‑۷-مکان فروشنده سوپر مارکت-سحر در تهران در Google map. 81

شکل ‏۴‑۸-مکان  فروشنده سوپرمارکتی- نیستان در تهران در Google map. 81

شکل ‏۴‑۹-مکان کارخانه فرآورده های لبنی کاله در Google map. 82

۱٫              مقدمه

در دهه‏ی ۱۹۷۰ شرکت‏ها به دنبال تکنیک‏ها و راهبردهایی بودند که با بهره گرفتن از آن بتوانند هزینه‏های تولیدی خود را کاهش دهند و در بازارهای مختلف رقابت کنند. برخی از این تکنیک‏ها عبارت بودند از: سیستم‏های زمان بندی به هنگام[۱]، سیستم کانبان[۲]، تولید ناب[۳]، مدیریت کیفیت جامع[۴] و غیره. شرکت‏ها توانستند با بهره گرفتن از این تکنیک‏ها، هزینه‏های تولیدی خود را کاهش دهند ولی شرکت‏های رقیب هم با بهره گرفتن از این تکنیک‏ها، هزینه‏های تولیدی خود را تا حد ممکن کاهش داده‏اند. پس برای کاهش هزینه‏ها و ماندن در بازار رقابتی باید سایر فرصت‏های بالقوه برای کاهش هزینه را پیدا کرد. یکی از راه‏هایی که فرصت‏های بالقوه‏ی زیادی برای کاهش هزینه در آن وجود دارد، مدیریت زنجیره ی تأمین[۵] است [۱].

زنجیره ی تأمین شامل همه مراحلی[۶] (اعضای زنجیره) است که چه مستقیم چه غیر‏مستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارند. در یک زنجیره ی تأمین معمولی، مواد خام از تأمین کنندگان به کارخانه‏ها ارسال می شوند و سپس محصولات تولید‏شده در کارخانه‏ها به انبارهای میانی و انبارهای توزیع‏کنندگان ارسال می‏شوند و نیز به سمت خرده‏فروشان و درنهایت به دست مشتری نهایی یا همان مصرف‏کننده می‏رسند. پس یک کالا مراحل زنجیره ی تأمین را طی می‏کند تا به دست مصرف‏کنندگان برسد. اعضای یک زنجیره تأمین معمولی عبارت اند از: تأمین کنندگان، انبارهای مواد اولیه، مراکز تولید، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشان و مشتری نهایی.

فعالیت‏های زنجیره ی تأمین با سفارش مشتری شروع می شود و وقتی مشتری پول خرید کالا و خدمات دریافتی خود را پرداخت می‏کند، خاتمه می‏یابد. اختلاف بین پولی که مشتری می‏پردازد با کل هزینه‏های متحمل شده توسط زنجیره برای تولید و توزیع کالا، میزان سود‏دهی زنجیره را نشان می‏دهد. بر همین اساس موفقیت یک زنجیره برحسب میزان سود‏دهی آن تعریف می شود و مدیریت زنجیره تأمین مستلزم مدیریت جریان هایی بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره، برای بیشینه سازی کل سود‏دهی آن است [۱].

مدیریت زنجیره ی تأمین مجموعه‏ای است از راهکارهایی، جهت یکپارچه‏سازی اعضای زنجیره (تأمین کنندگان، تولید‏کنندگان، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشی‏ها و مشتری نهایی) که هدف آن، کاهش هزینه‏های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت‏دهی به مشتریان است.

از تعریف زنجیره ی تأمین هزینه‏های خود را کاهش داده و درآمدهای خود را افزایش می‏دهد. دو نکته روشن می شود:

نخست اینکه مدیریت زنجیره تأمین به هر راهکاری که باعث کاهش هزینه‏ها می شود و نقشی در برآورده کردن نیاز مشتری ایفا می کند- از تأمین کننده و امکانات تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و مراکز توزیع و نیز خرده فروشی ها و انبارهای محصولات – توجه می نماید. درواقع در بعضی از تحلیل‏های زنجیره ی تأمین، ضروری است که توجه خود را به تأمین کنندگان و مشتریان معطوف کنیم زیرا آن ها در شکل‏گیری زنجیره تأثیر بسیار زیادی دارند.

دوم اینکه منظور از مدیریت زنجیره تأمین، افزایش کارایی و کاهش هزینه در کل سیستم است. با به کارگیری رویکردهای مطرح در مدیریت زنجیره تأمین، هزینه کل سیستم که شامل هزینه‏های حمل‏ونقل، موجودی، جابجایی مواد و غیره است، کاهش می‏یابد؛ بنابراین هدف از طراحی یک زنجیره ی تأمین افزایش کارایی و کاهش هزینه‏ها در کل سیستم است ولی تأکید بر این نیست که صرفاً هزینه حمل‏و‏نقل، موجودی‏ها و غیره کاهش می‏یابد بلکه مدیریت زنجیره تأمین با بهره گرفتن از رویکرد دستگاهی سعی دارد که کارایی کل زنجیره را بهبود داده و سطح خدمت به مشتری را نیز افزایش دهد. درواقع کسب رضایت مشتریان باید در زنجیره تأمین موردتوجه قرار گیرد که می‏تواند شامل رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده باشد [۱].

در این فصل به تعریف کلیه مفاهیم مرتبط با زنجیره تأمین که در این پایان‏نامه مورداستفاده قرارگرفته اند پرداخته می شود و طبقه‏بندی‏های موجود در این حوزه موردبحث و بررسی قرار می‏گیرد.

۱-۱٫                 تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین

در این بخش کلیه ی مفاهیم مرتبط با زنجیره‏ی تأمین اعم از انواع شبکه‏های زنجیره تأمین، فازهای تصمیم‏گیری در زنجیره‏، زنجیره‏های پاسخ‏گو و کارا، انواع هزینه‏های موجود در زنجیره تأمین و انواع برنامه‏ریزی (تک دوره ای و چند دوره ای) در زنجیره تأمین که در این پایان‏نامه مورداستفاده واقع شده اند، موردبررسی قرار می‏گیرند.

تعداد صفحه : ۱۲۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***