دانلود پایان نامه شیمی : سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۲-۹ سنتز تیازول با استفاده از تیواوره نامتقارن

لیاراس[۱] و همکارانش مشتقاتی از تیازول‌های دارای خواص ضد‌میکروبی را سنتز کردند. ابتدا از واکنش ۱-پروپیل ایزوتیوسیانات (۷۰) و آمونیاک تحت شرایط رفلاکس ترکیب ۱-پروپیل تیواوره (۷۱) حاصل شد و در ادامه با کلرو‌استیل‌استون (۷۲) در حلال استون تحت شرایط رفلاکس وارد واکنش شد و تیازول مورد نظر(۷۳) سنتز شد (شمای ۱-۱۷) [۳۹].

شمای ۱- ۱۷ سنتز تیازول با استفاده از تیواوره نامتقارن

 

۱-۲-۱۰ سنتز مشتقات تیازول با استفاده از مشتقات کربوتیوآمید

شارما[۲] و همکارانش موفق به سنتز مشتقات تیازول دارای خواص ضد‌سرطان شدند. مشتقات تیازول (۷۸) از واکنش مشتقات پیپیرازین کربوتیوآمید (۷۶) و ۲-کلرومتیل‌کینازولینون (۷۷) در حلال استونیتریل در حضور کاتالیزگر تری‌اتیل آمین با بازده مناسب سنتز شدند (شمای ۱-۱۸) [۴۰].

شمای ۱-۱۸ سنتز مشتقات تیازول با استفاده از مشتقات کربوتیوآمید

۱-۲-۱۱ سنتز تیازول با استفاده از پیپیرازین تیوآمید

طبق واکنش زیر تیازول مورد نظر (۸۱) از واکنش پیپیرازین تیوآمید (۷۹) و اتیل ۴-کلرواستواستات (۸۰) در حلال پروپانول تحت رفلاکس طی ۶ ساعت با بازده ۸۲% بدست آمد (شمای ۱-۱۹) [۴۱].

شمای ۱-۱۹ سنتز تیازول با استفاده از پیپیرازین تیوآمید

 

 

۱-۲-۱۲ سنتز تیازول تیوسمی‌کاربازون

دیستینتو[۳] و همکارانش تعدادی از مشتقات تیازول (۸۵) را از واکنش آریلیدین تیو سمی‌کاربازید (۸۳) و مشتقات هالوژن‌دار استوفنون (۸۴) در حلال ۲-پروپانول تحت شرایط رفلاکس در مدت زمان ۳۰ تا ۱۲۰ دقیقه با بازده عالی سنتز کردند (شمای ۱-۲۰) [۴۲].

شمای ۱-۲۰ سنتز تیازول تیوسمی‌کاربازون

 

۱-۲-۱۳ سنتز بیس تیازول در شرایط بدون حلال

بیس تیازول‌ها معمولا تحت شرایط سخت از α-هالو کتون‌ها یا کتون‌های دارای گروه ترک کننده در موقعیت α بدست می‌آیند ]۴۳[.

مشتقات بیس تیازول (۸۸ و ۸۹) از تراکم تیوآمید‌ها یا تیواوره (۸۷ و ۹۰) با α-هالو کتون‌ها (۸۶ و ۸۹) تحت تابش ریزموج در حضور کاتالیزگر مونت موریلونیت K-10 بدست آمدند. از مزایای این واکنش شرایط بدون حلال و زمان بسیار کوتاه واکنش است (شمای ۱-۲۱) ]۴۴[.

[۱]-Liaras

[۲]– Sharma

[۳]– Distinto

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۲-۱ هدف تحقیق

تیازول‌ها و مشتقات آن‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. تیازول‌ها مشتقات مهمی از ترکیبات آلی هستند که خواص دارویی گسترده و فعالیت‌های زیستی جالبی از خود نشان داده‌اند. این ترکیبات خواص زیستی متنوعی مانند ضد باکتری، ضد قارچ، ضد التهاب، ضد فشارخون، ضد درد و ضد آلرژی دارند. هدف این تحقیق در ابتدا سنتز تک ‌مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع به روش کلیک شیمی با استفاده از شیمی سبز است. سپس فعالیت ضد باکتریایی این ترکیبات مورد توجه قرار می‌گیرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع  با فرمت ورد